ทำนายฝัน 'ฝูงกบ จำนวนมาก'

ฝันเห็น ฝันว่า ฝูงกบ จำนวนมาก จะได้โชคลาภทางการค้าขาย นายหน้า หรือการเสี่ยงโชค ได้เลื่อนตำแหน่ง หรือได้รับชื่อเสียงดีเด่นในผลงาน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฝูงกบ จำนวนมาก'

จะได้โชคลาภทางการค้าขาย นายหน้า หรือการเสี่ยงโชค ได้เลื่อนตำแหน่ง หรือได้รับชื่อเสียงดีเด่นในผลงาน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กำแพงเมืองจีน ตะกร้าพลาสติก ขนมจีน ภาพวาด ตัวเองมีปีก ถอดเครื่องประดับ แคร่หาม ประกาศการแต่งงานของตนเอง ปลิงหลายตัว วิดน้ำ ครอบครัว หญิงชรา วงกต กะปิ ไกด์ แช่ง หญิงแต่งชุดสีดำ ประกายไฟ เที่ยวบ่อนการพนัน ถูกฉ้อโกง สาดน้ำ ความผิด สามง่ามสำหรับแทงปลา ซ่อนหา แต่งงานก่อนกำหนด ผ้าสีดำ ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน ล้มละลาย นั่งบนเสื่อ คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ โจรสลัด ความร่าเริง สวะ โคมไฟหรือโคมตะเกียง กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) นกนางนวลโผบิน กุญแจหาย ผู้หญิงโพกผ้า ฮวงซุ้ย ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม ถือไต้ หรือ คบไฟ เมายา ขัน ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า บริโภคเนื่อสุกร ทำผ้าเช็ดหน้าหาย หักธนู แกงการู เสี่ยงเซียมซี ระดู ญาติทำความผิด รัศมี ต่อสู้กับปีศาจ เดินอยู่ในป่า ท้องเดิน เหงื่อ กระดิ่ง พนมมือ พระจันทร์เดือนหงาย ลุยโคลน แข่งม้า มีปากเสียงภายในครอบครัว ให้ความกรุณา กินเต้าหู้ มหาสมุทร ผ้าขาว กำลังจะไปตาย หญิงแต่งชุดสีขาว ลมหายใจมีกลิ่นหอม บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม เชิงตะกอน โยคี ถูกคนเตะ คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ประตูกำลังถูกไฟไหม ตะปู กงสุล บอลลูน ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย ได้เป็นเจ้าสาว ต่อสู้กับคนร้าย คนมีดวงตาสีดำ ทางรถไฟ ฮิปโปโปเตมัส ฉ้อโกง หญิงชู้ บ่อน้ำพุแห้งขอด เปลี่ยนเสื้อผ้า ชอล์ก ตกเหว จุดไฟ เดินเร็วๆ สู้กับเหยี่ยว จมูกขาด ช้างตกมัน ซุกซ่อนตัว ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา กินเลือด เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM