ทำนายฝัน 'ฝูงคนจำนวนมาก'

ฝันเห็น ฝันว่า ฝูงคนจำนวนมาก จะเจ็บป่วย และ สุขภาพไม่ค่อยดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ฝูงคนจำนวนมาก'

จะเจ็บป่วย และ สุขภาพไม่ค่อยดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นกคุ่ม ได้กลิ่นของบูดเน่า ผ้าเช็ดตัว ตกปลา เปรต พรวน ห่าน คนแคระ ลาวาภูเขาไฟ บิน (ตกลง) ทันตแพทย์ กบฎ ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ โครงกระดูกมนุษย์ ยกโทษให้ใครบางคน ตกใจ เคารพ คำนับ หาบอุจจาระกลับบ้าน เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง ถูกโยนลงทะเล กินเนื้อมนุษย์ สนามหญ้า ถาดดอกไม้ กัดคน เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ อาหารบูดเน่า ทหาร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แต่งงานก่อนกำหนด ตัดหนวดตัวเอง ถากไม้ ครีบปลา ภิกษุณี พานเงิน สระผม พลักก้อนหิน ทอผ้า งูขดเป็นวงกลม ตกบ่อมีหนอน นั่งจับเจ่า พริกไทย มะพร้าว ตะขาบกัด กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง พรวนดิน อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ถูกขัง ตรอกซอกซอย ฟาง พระ เดินอยู่ในป่าช้า ถั่วปลูกอยู่ในไร่ ทุบตีภรรยา น้ำเต้า เปลี่ยนมุ้งใหม่ พญาอินทรี สาก ข้อเท้าเจ็บ ดื่มสุรา หญิงแต่งชุดสีดำ อากาศบริสุทธิ์ แมวสีสวาท ผ้าขี้ริ้ว ลับ ดอกไม้ไฟ ฆ่าไก่ ภิกษุ เดินเล่นบนหาดทราย ถลกหนัง ตู้รับจดหมาย เต่า ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง เพื่อน หีบปิดอยู่ สีฟ้า บ้านไฟไหม้ กระถาง โลกแตก พระวรราชาทินัดดามาตุ จุดไฟแล้วดับ คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ธำมรงค์ ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย ได้พูดคุยกับเพื่อน หิมะเกาะบนกิ่งไม้ โบว์ดำผูกเสาบ้าน ฝูงกบ จำนวนมาก ต่อสู้ ถูกล็อตเตอรี่ ห่มผ้า นำฟองน้ำมาล้างจาน ปลาหลีฮื้อ สีดำ ปากเหม็น กรง จับกุ้ง พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร นางเงือก ฮ่อยจ๊อ วงกบ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM