ทำนายฝัน 'ฝ่าเท้า'

ฝันเห็น ฝันว่า ฝ่าเท้า ฝันว่าฝ่าเท้าเจ็บหรือถูกของมีคมบาดที่เท้า ทำนายว่าจะมีเรื่อง เดือดร้อนที่เกิดจากคนในครอบครัว แต่จะมีโชคลาภด้วย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฝ่าเท้า'

ฝันว่าฝ่าเท้าเจ็บหรือถูกของมีคมบาดที่เท้า ทำนายว่าจะมีเรื่อง เดือดร้อนที่เกิดจากคนในครอบครัว แต่จะมีโชคลาภด้วย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ปีนเขา เกณฑ์ทหาร เพชรพลอย ซ่อนหา กินหมูกะทะ โบสถ์ สวมชุดเจ้าสาว ทำให้คนอื่นตื่น เครื่องแต่งกาย ของโบราณ ฆ่าโค คนแก่ พลักก้อนหิน เรือจอด ธนู ญาติตาย ขาหัก งอบ ผมร่วง แมว กระท่อม เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น ผมถูกตัดให้สั้น บิดามารดา ฆ่ากระต่าย งาช้าง กระดาษสีขาว นิล ดอกราตรี เด็ก ผ้าม่าน ไอ นั่งรถหรู ดม ปลาฉลาม มีผู้ใหญ่มาทำขวัญให้ งานวัด ปลวกขึ้นบ้าน คนขาพิการ พระโพธิสัตว์ ทำนบ แกะสลักรูปปั้น นั่งบนอาสนะสงฆ์ ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ ต่อ ฝี ลูกๆ หลั่งนํ้าตา กินอาหารเจ ภรรยานอกใจ ตกทะเล อยู่ในอาการผิดหวัง เดินทางไปมหาสมุทร วันเกิด ให้มีดแก่คนอื่น หีบสมบัติ เสวียน นั่งเรือข้ามแม่น้ำ สวมแหวน เพชรนิลจินดา ปลูกพริก สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ช่วย ถูกสุนัขเห่า อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย รักใครบางคนมากๆ ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น คอบิด ทำโรตี ถอนผมหงอก น้ำฝน ยิงปืน นาเกลือ มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ บอลลูน เก็บองุ่นรับประทาน ปากกา เมฆสีดำ ศาล แขนขาด ลวดหนาม ซักผ้า ชนกระบือ เห็นแม่ที่ตายไปแล้ว โดด เที่ยวบ่อนการพนัน สู้กับเหยี่ยว คนฆ่าสัตว์ พนัน เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด ผึ้งมากมาย ยกของ พระวรราชาทินัดดามาตุ ไก่ฟ้า เจว็ด แบกหาม จับเงิน ปฏิกูล เคี้ยวดิน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM