ทำนายฝัน 'ฝ่าเท้า'

ฝันเห็น ฝันว่า ฝ่าเท้า ฝันว่าฝ่าเท้าเจ็บหรือถูกของมีคมบาดที่เท้า ทำนายว่าจะมีเรื่อง เดือดร้อนที่เกิดจากคนในครอบครัว แต่จะมีโชคลาภด้วย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฝ่าเท้า'

ฝันว่าฝ่าเท้าเจ็บหรือถูกของมีคมบาดที่เท้า ทำนายว่าจะมีเรื่อง เดือดร้อนที่เกิดจากคนในครอบครัว แต่จะมีโชคลาภด้วย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

บิณฑบาต ข่าวลือ ตาบอด สร้างบ้าน สัปทน เห็นคนอื่นถูกประณาม กรอด้าย เวทีมวย ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ คู คลอง สวมเสื้อสีเขียว ข่มขืนคนอื่น เลื่อย บูชา โจร ผดผื่นคันขึ้นตามตัว สวดมนต์ ขวดน้ำ เขี้ยวสัตว์ จีวร ป่วยลงท้อง พระเจ้าแผ่นดิน ดาดฟ้า ร้องไห้ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ตัวเองถูกธรณีสูบ ว่ายน้ำ สำลี เซียมซี ทราย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน จราจรที่สับสนวุ่นวาย อดตาย กล้องยาสูบ กระเป๋าใส่เสื้อผ้า เทียนชัย ลมหายใจมีกลิ่นหอม กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จาระบี วงกต ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ คำสัญญา กินกระต่าย คนมีดวงตาสีดำ ไม้ขีดไฟ โบดำผูกเสาบ้าน จรวด ราชสีห์ ช้างไล่กวด เหยียบอุจจาระ เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น หญิงชรา กลองโบราณ คนรับใช้ ฟ้าที่สดใส ค้างคาว สบู่ ต่างหู ครัว เห็นประตูเมือง ตกบ่อลึก สีบรอนซ์ เสาตกน้ำมันในบ้าน โกนหนวด นกกาเหว่า ถั่ว มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ทิชชู อาเจียน ได้ยินเสียงระฆัง เดินถอยหลัง เด็กอุ้มปลา แสงนีออน สารภาพต่อหน้าเพื่อน ตัดต้นไม้ ชฎา ได้ใส่เสื้อผ้าใหม่ แมวตาย เปิดผนึกซองจดหมาย เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง คนกำลังถ่ายรูป ปล้นสะดม ฝูงกบ จำนวนมาก ขี้เถ้าในเตาไฟ ตัวเลข น้ำพุขนาดใหญ่ ถูกลูกปลุกให้ตื่น คนถูกฉีดยา ภรรยาทิ้ง เช็ค ( Cheque ) ท่องเที่ยวในสวน สร้าง เดินขึ้นที่สูง บันไดเลื่อน หวีงา ถนน ดวงจันทร์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM