ทำนายฝัน 'ฝ่าเท้า'

ฝันเห็น ฝันว่า ฝ่าเท้า ฝันว่าฝ่าเท้าเจ็บหรือถูกของมีคมบาดที่เท้า ทำนายว่าจะมีเรื่อง เดือดร้อนที่เกิดจากคนในครอบครัว แต่จะมีโชคลาภด้วย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฝ่าเท้า'

ฝันว่าฝ่าเท้าเจ็บหรือถูกของมีคมบาดที่เท้า ทำนายว่าจะมีเรื่อง เดือดร้อนที่เกิดจากคนในครอบครัว แต่จะมีโชคลาภด้วย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย กระต่ายขูดมะพร้าว พิมพ์ เท้าขาด เห็นไม้กระดาน ตกปลากับคนรัก สร้อย กินเนื้อวัว ถือดอกบัวในมือ นั่งบนเตียง คางคก ซองจดหมาย ญาติ ศาลา พายเรือ เพื่อนตาย ส่งจดหมายพร้อมเช็ค ลวดหนาม ดวงอาทิตย์ดับ โถแป้ง ถวายของแด่พระสงฆ์ ยิงกา ช้างตกมัน โถส้วม ฆ่าโค ลากฉุด นกต่อสู้กัน ประเทียบ ร้องไห้ เงินโบราณ ดื่มน้ำมะพร้าว เด็กอุ้มปลา นางฟ้า เช็คเด้ง พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร มุ้งขาด ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน ถ้ำ ปลาทองที่ตายแล้ว ขนตาร่วง ได้เข้าร่วมในสงคราม ติดคุก ปากกา ถูกตัดใบหู ดอกไม้ไฟ งาช้าง ใช้ยาเสพติด ธรรมจักร นั่งรถไฟ ลุยไฟ ฝาแฝด นุ่งโจงกระเบน อยู่ในอาการเร่งรีบ ครอบครัว หม้อ ฝูงคนจำนวนมาก หวีไม้ ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง นั่งเรือ ศีรษะ ซ่อนหา คำนับ กระต่ายน้อย จองหอง ผู้ชายมีผมน้อย ไฟนรก งมของ เป็นแม่ยาย สตางค์ สุสาน หมัดกัด ห่มผ้า ฌาปนกิจ คนในบ้านทุบตีกัน จับเงิน นกกระจอก เอสเอ็มเอส ( SMS ) เข้าไปในโรงพยาบาล ตกบ่อลึก เล่าเรื่องตลก โคลน หลงทาง ของกำนัล กระถาง ถูกมัดมือมัดเท้า สิริภาจุกาภรณ์ จาระบี ได้ยินเสียงระฆัง สวมรองเท้าใหม่ ดอกมะลิ ลาวาภูเขาไฟ ข้อเท้าแพลง จับหมู ทอผ้า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ฝนตกหนัก ตัวเองเป็นชู้ เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ โดนแทง ปู

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM