ทำนายฝัน 'ฝ้าย'

ฝันเห็น ฝันว่า ฝ้าย ฝันว่าเก็บฝ้ายทำนายว่าจะมั่งมีอยู่เย็นเป็นสุข ถ้าฝันว่าเดินไป ในไร่ฝ้ายกับผู้ใด จะประสบความไม่พอใจกัน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฝ้าย'

ฝันว่าเก็บฝ้ายทำนายว่าจะมั่งมีอยู่เย็นเป็นสุข ถ้าฝันว่าเดินไป ในไร่ฝ้ายกับผู้ใด จะประสบความไม่พอใจกัน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เครื่องบินตก หนามตำ ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด ยอดตึกสูงทรงกลม หิ้วกระเป๋า บิณฑบาต จาน ต้นกก ได้กลิ่นธูป มวยผม เทียนชัย มะนาว เข้าประตูไม่ได้ ฝุ่น กบฎ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ กินผลมะม่วงเปรี้ยว ขนทรายเข้าวัด ถูกผีหลอก กระบือ ตีแมลงวันตาย กระทะ ดวงจันทร์ ถูกตัดมือ นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด ว่ายน้ำ ฟันปลอม ปอก ไว้ทุกข์ หน้าอก พายุ คนแฝดตัวติดกัน คบไฟ เท้าด้วน บอลลูนตก พระเจ้า กระเป๋าเงิน คอมพิวเตอร์ ไต่ลวด นักสืบ เดินบนฟ้า วัวควาย ท่าเรือ ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า สัมผัสกรวดทราย ออร์แกน ธรณีสูบ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ช่วย ผมถูกตัดให้สั้น เห็นประตูบ้านตัวเอง ผักที่ยังคงปลูกในดิน ตุ๊กแก ฉางข้าว ก่อกองทราย ของหาย ขนกา ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก ขวดยา ซ่อมแซมรั้วบ้าน กลอง ปราสาท ดารา กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ คนตกนรก ฟูก ไฟไหม้ในท้องฟ้า โพธิ์ ขนม เก็บมุ้ง ซื้อขาย ฉี่รดที่นอน กาน้ำ เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก ถวายพระด้วยดอกบัว สวมมงกุฎ ขอโทษผู้อื่น การทำผิดพลาด ซองบุหรี่ เขื่อนแตก ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน ภาชนะแตกร้าว นั่งเล่น เครื่องศาสตราวุธ กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) หวีไม้ ม้า มีความปรารถนา มีหลายหู เห็นกระดุม ภาพวาด ท่าเทียบเรือ ทำโรตี มองนํ้าตกตามลำพัง ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น ถูกน้ำร้อนลวก เศร้าโศก การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ พูดคุยกับคนต่างชาติ พวงมาลัยดอกไม้สด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM