ทำนายฝัน 'พนมมือ'

ฝันเห็น ฝันว่า พนมมือ ฝันว่าได้ยกมือขึ้นพนมมือ สวดมนต์ หรือไหว้ทำความเคารพสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ ทำนายว่าจะหมดเคราะห์ หากป่วยอยู่ก็จะหาย มีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'พนมมือ'

ฝันว่าได้ยกมือขึ้นพนมมือ สวดมนต์ หรือไหว้ทำความเคารพสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ ทำนายว่าจะหมดเคราะห์ หากป่วยอยู่ก็จะหาย มีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ดาวตกที่หลังคาบ้าน วันเกิด ถ่อเรือ อุจจาระ ตกเหว โครงกระดูกสัตว์ ปีนป่ายภูเขา ได้ยินเสียงปืน ภาชนะ ชักว่าว ดาบ จักรยาน เลิกมุ้งขึ้น ก้างปลาติดคอ กรงนก หลุม กัดคน มวยผม ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด กล้องถ่ายรูป ย่าง หัวไก่ ลูกกระพรวน ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า ขา ญาติทำความผิด ขุดหาทรัพย์สมบัติ เดินเรือ ถาดอาหาร พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า ร้องรำทำเพลง เล่นไพ่ ธำมรงค์ เสื้อใหม่ ถูกเปลื้องผ้า หว่านข้าวในนา องค์พระ โต๊ะหมู่บูชา คงกระพันชาตรี ขอโทษ ตู้ไปรษณีย์ ย่างเนื้อ หุ่นยนต์ เดินเล่นในสวนสวย กองไฟ ชงชาถวายเจ้าที่ เดินบนฟ้า บัตรเครดิต เดินไปบนเนินเขา เป็นแผลที่คอ เครื่องขยายเสียง รุ้งกินน้ำ ความรังเกียจ หุงข้าว ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง ดื่มน้ำ อยู่ในถ้ำกับคนอื่น กรอบรูป คนอื่นทำพลาด ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ จับลูกเสือ เชี่ยนหมาก กลางคืน ม้าสีขาว มรกต จูบคนที่อายุมากกว่า ฉีกจดหมายรัก ผู้หญิงตั้งครรภ์ เจ้าเมือง เพื่อน ตกใจจนสะดุ้ง กงเต๊ก ข่วน ศรีนครินทราบรมราชชนนี ถูกปีศาจไล่ เมฆบังแสงอาทิตย์ ตู้ ทับทิม การตายของเพื่อน กำไลข้อมือ นกเกาะหลังงู ภรรยาทิ้ง เก็บเงินได้ ลา ( สัตว์ ) คางคก งูเผือก ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ หิ่งห้อย เดินหลงไปในป่าละเมาะ รดน้ำ ดอกกุหลาบ ถูกต่อต่อย ขนนกสีดำ ตักบาตร ยุง ซองบุหรี่ พระเจ้า ผู้หญิงพายเรือ ถุงใส่เงิน เป็นบ้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น