ทำนายฝัน 'พรวน'

ฝันเห็น ฝันว่า พรวน เห็นลูกพรวน กระพรวน หรือเป็นเสียงลูกกระพรวนดัง หรือเป็น ลูกกระพรวนที่เด็กสวมที่เท้า ทำนายว่ากำลังจะมีข่าวดี หรือจะมีโชคลาภ ในเร็ววันนี้ หากเป็นหญิงตั้งครรภ์ ทำนายว่าบุตรในครรภ์เมื่อโตขึ้นจะ เป็นคนดี ถ้าผู้ฝันเป็นชาย จะมีโชคจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'พรวน'

เห็นลูกพรวน กระพรวน หรือเป็นเสียงลูกกระพรวนดัง หรือเป็น ลูกกระพรวนที่เด็กสวมที่เท้า ทำนายว่ากำลังจะมีข่าวดี หรือจะมีโชคลาภ ในเร็ววันนี้ หากเป็นหญิงตั้งครรภ์ ทำนายว่าบุตรในครรภ์เมื่อโตขึ้นจะ เป็นคนดี ถ้าผู้ฝันเป็นชาย จะมีโชคจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ปล่องเมรุ การรับรางวัล ทำแว่นตาแตก คลอดลูกก่อนกำหนด ดวงดาว ปฏิมา ภาษา อาบน้ำในทะเล ฆ่าผึ้ง ความรัก บวม ภรรยา วิดน้ำ นกนางแอ่น กุ้งมังกร ฆ่าหมัด ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน บ้านไฟไหม้ ได้ยินเสียงกลอง ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น กรรไกร พระจันทร์เดือนหงาย กุ้งยักษ์ กินข้าว ฝา ขนคิ้ว ลูกเต๋า เดินกะโผลกกะเผลก ศพถูกมัดตราสัง อาหารบูดเน่า ผ้าม่าน ตัดผมใหม่ งานบวช ตัดหนวดตัวเอง ลุยไฟ ชกต่อย ผู้หญิงหัวล้าน ยาพิษ ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง เป็นไข้ องคมนตรี งมหาของ จับปิ้ง กิ๊บติดผม ต้นไม้ ฉลาม ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ เสื่อขาด เปลี่ยนมุ้งใหม่ ประกันตัว รถไฟ ฆ่าสุนัขบ้า ปฏิทิน ร่องน้ำ ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ นอนบนเตียง เคารพ คำนับ ตกกล้า แก้วแตก กองกระดูก แต่งตัว น้ำหอม หญิงแต่งชุดสีขาว กินยา สำลี เดินเข้าออกประตูกว้างๆ ปลิงหลายตัว ถูกหวายรัด ขี่ควาย ค้าขายต่างเมือง ปล่อยเต่า งานแต่งงาน หมาหอน กริช ฝีขึ้นตามร่างกาย เด็กพิการ ขายไม้กระดาน เป่าแตร พวงกุญแจ ดราฟต์ พญานาค สัตว์เลี้ยงตาย แผ่นดินไหว ลูกๆ หลั่งนํ้าตา สามง่ามสำหรับแทงปลา เป่าลูกโป่ง เมฆสีดำ ข้าวในนา บัว ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา หูแหว่ง หนี้สิน ลำคลอง ขาเป๋ ช้อนเงิน กอดภรรยา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM