ทำนายฝัน 'พรวนดิน'

ฝันเห็น ฝันว่า พรวนดิน ฝันว่าพรวนดินเพื่อปลูกต้นไม้ ทำนายว่าคิดทำอะไรก็จะประสบ ผลสำเร็จดั่งที่ตั้งใจไว้ การค้าเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'พรวนดิน'

ฝันว่าพรวนดินเพื่อปลูกต้นไม้ ทำนายว่าคิดทำอะไรก็จะประสบ ผลสำเร็จดั่งที่ตั้งใจไว้ การค้าเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เปิดเผยความลับกับเพื่อน ส้มตำ ปราสาทเล็กๆ ของหาย ของกำนัล กองไฟ บ้านร้าง ทอดสมอ นักบุญ โน๊ตบุ๊ก ตกใจ ส่องกระจก ฆ่าผีเสื้อ กระจาด เกา ผ้าห่ม พลักก้อนหิน สามง่ามสำหรับแทงปลา ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง กินขนม เขื่อน ขึ้นศาล สร้อยข้อมือ พูดคุยกับโจร นั่งบนลังไม้ กล่าวคำอำลากับใครบางคน เดินเข้าออกประตูกว้างๆ ย่าง รถพยาบาล ไฮไฟว์ ( hi5 ) เดินลุยกองไฟ มดเต็มบ้านเมือง ต้นไม้เขียวชอุ่ม ตัดเล็บ แมงมุม ถังน้ำ ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง เครื่องเรือน กอดรัด ตรอกซอกซอย ฟันดาบ ดราฟต์ ไต่ลวด ปากกา มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน หญิงแต่งชุดสีเขียว ดอกไม้ไฟ ไม้พลอง นกยูงรำแพน ผู้หญิงถือมีด ขันตักน้ำ ไม้เท้า คนมีเขา นุ่งโจงกระเบน ดัดผม มรดก เขี้ยวสัตว์ พานเงิน แสงนีออน ธุรกิจ ดื่มน้ำหวาน ปีนข้ามกำแพง พระสงฆ์ เก็บเงินได้ ขนทรายเข้าวัด เอทีเอ็ม ดอกซ่อนกลิ่น ผ้าพันแผล เมือง นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง พาน จรวด เครา แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร ผลจันทร์ ( พืช ) แส้ หิมะตกอยู่เรื่อยๆ เปิดผนึกซองจดหมาย ว่ายน้ำ เดินเป็นวงกลม หมู ปราสาทเก่าแก่ เห็นประตูปิด ถูกตีหู แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) แก้ผ้า ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น เกาะ ถือไต้ หรือ คบไฟ ฉ้อโกง รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก ไทร กุมารเทพ พวงมาลัยดอกไม้สด กระซิบ ญาตินํ้าตาตก มงกุฎ องค์พระ นักบิน น้ำผึ้ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM