ทำนายฝัน 'พรวนดิน'

ฝันเห็น ฝันว่า พรวนดิน ฝันว่าพรวนดินเพื่อปลูกต้นไม้ ทำนายว่าคิดทำอะไรก็จะประสบ ผลสำเร็จดั่งที่ตั้งใจไว้ การค้าเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'พรวนดิน'

ฝันว่าพรวนดินเพื่อปลูกต้นไม้ ทำนายว่าคิดทำอะไรก็จะประสบ ผลสำเร็จดั่งที่ตั้งใจไว้ การค้าเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แดดเผาผิวหนังจนเกรียม ฆ่าเสือ เดินกะโผลกกะเผลก แบกหาม ไถนา จับ กัดลิ้น เขื่อน ทวิตเตอร์ ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว งูใหญ่ ซื้อไม้กระดาน ทอดทิ้งคนรัก โต๊ะรับประทานอาหาร บาดแผล ขี่โคเข้าเมือง กินเนื้อมะพร้าว บ้านคนอื่น ปีศาจ สละราชสมบัติ ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน ตะไบเหล็ก ผู้หญิงตั้งครรภ์ บันไดสูง ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ชายชู้ ชักลาก สามีนํ้าตาตก ตารอบตัว ทราย อุ้มลูกสุนัข ขับรถยนต์ ญาณ กินกล้วย กระบอกสูบลม ได้เป็นเจ้าสาว มีเขาบนหัว เขียนหนังสือ ตีฆ้อง สลัก หิมะตกถูกตัว ฆ่าศัตรู ยา กระท่อมริมทะเล ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ถั่วปลูกอยู่ในไร่ แตร งานศพ กวาง ซื้อปลาทอง แมวออกลูก กลัว ช้างไล่กวด แทงตัวเอง กุ้งแห้ง กงเกวียน หนอนไต่ตามร่างกาย ตกหลังม้า ต่อสู้ โกนขนหน้าแข้ง เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ ล่าสัตว์ เจ้านาย ย่างเนื้อ น้ำท่วม ถูกสุนัขเห่า นั่งบนหลังนกกระเรียน ส่องกระจก ตกเขา หมูกลายเป็นคน งูเห่า มีหางงอก ถอนฟัน ช้องผม ขี่หมู เลื่อย ตู้เซฟ ประหาร ก้อนหิน บังสูรย์ ตีเหล็ก กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) ทอดทิ้งลูกๆ งมปู เมฆสีขาว ของขวัญ ไส้ไหลจากท้อง ความมืด กินองุ่น กินดิน ขนตาร่วง เต้าฮวย ม้าเตะ เลือกผัก ถาดอาหาร งม ปลาเงินปลาทอง มรดก ทอดสมอ นุ่งชุดขาว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น