ทำนายฝัน 'พระจันทร์'

ฝันเห็น ฝันว่า พระจันทร์ ฝันเห็นพระจันทร์เต็มดวง มีรัศมีเปล่งปลั่ง ทำนายว่าจะประสบ ความสำเร็จในหน้าที่การงาน เจริญรุ่งเรืองในชีวิต แต่หากว่าเป็นหญิงมี ครรภ์ ทำนายว่าบุตรในท้องจะเป็นบุตรสาว และเป็นบุตรที่ดีในอนาคต หรือหากว่าในฝันได้จับดวงจันทร์ ทำนายว่าจะพบความสุขสมปรารถนา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'พระจันทร์'

ฝันเห็นพระจันทร์เต็มดวง มีรัศมีเปล่งปลั่ง ทำนายว่าจะประสบ ความสำเร็จในหน้าที่การงาน เจริญรุ่งเรืองในชีวิต แต่หากว่าเป็นหญิงมี ครรภ์ ทำนายว่าบุตรในท้องจะเป็นบุตรสาว และเป็นบุตรที่ดีในอนาคต หรือหากว่าในฝันได้จับดวงจันทร์ ทำนายว่าจะพบความสุขสมปรารถนา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ เก็บดอกบัว หวีผม นกกางเขน มู่ลี่ ดีใจ ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า เมฆบังแสงอาทิตย์ อุปกรณ์ทำครัว ช่างไม้ ปีศาจหลายตน กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง ปีนป่ายภูเขา สารภี ปรบมือ โล่รางวัล มีปากเสียงภายในครอบครัว นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ ตั้งครรภ์ คอบิด ฆ่าเป็ด คำสัญญา จุดไฟ ร้านค้า ช้อนปลา ชู้รัก ปลอกหมอน โกหก นอนบนที่นอน ลูกข่าง หมอก กลองโบราณ ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ ถูกข่มขืน ภูเขาไฟ วิทยุ กรรไกร เปลือก แร้ง ฝ้าย กระต่ายวิ่ง ถูกตัดใบหู คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง ไปยังเมืองนรก หัตถกรรม ดวงอาทิตย์ขึ้น ฟัก ตั้งท้อง กรวยกรอกน้ำ นางเงือก เห็นคนโดนแทง ชกคนที่จมูก ท่องเที่ยวต่างประเทศ ปล่อยปลาดุก ทำนาเกี่ยวข้าว ตลาด ตีงู ถูกหวายรัด ตกต้นไม้ ตะโพน ตัวเองตายไปแล้ว อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) ถีบจักรยาน พาน สูบ เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทีปังกรรัศมีโชติ ได้ใบสั่งจากตำรวจ แมวตาย บิดามารดา ทำผ้าเช็ดหน้าหาย เที่ยวบ่อนการพนัน ศพถูกมัดตราสัง วัวควาย สินบน ประกาศการแต่งงานของตนเอง ถูกมัดมือมัดเท้า เมฆสีขาว ตู้เย็น สิงโต เด็ดพริกออกจากต้นพริก พระพุทธรูป รักกับนักบินหญิง กระสุนปืน ทอดทิ้งภริยา กลด เห็นกล้วย ผนัง ถวายข้าวพระ ตกหน้าผา วาฬ จูบคนรัก ขนตา ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า นาฬิกาข้อมือ กุ้งทะเล ต่อสู้กับเด็ก นางพยาบาล อาบน้ำ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM