ทำนายฝัน 'พระจันทร์เดือนหงาย'

ฝันเห็น ฝันว่า พระจันทร์เดือนหงาย คุณจะได้รับข่าวดีเป็นมงคล หรืออาจจะได้บุตร ธิดา ที่น่ารัก ถ้าเป็นผู้สูงอายุ จะได้รับยศศักดิ์ หรือ ตำแหน่งที่สูงขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'พระจันทร์เดือนหงาย'

คุณจะได้รับข่าวดีเป็นมงคล หรืออาจจะได้บุตร ธิดา ที่น่ารัก ถ้าเป็นผู้สูงอายุ จะได้รับยศศักดิ์ หรือ ตำแหน่งที่สูงขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กินเนื้อหมู กระบอก โน๊ตบุ๊ก ตะกร้าพลาสติก ช่างเงินทอง ยิงปืน ต้นไม้แห้ง กินอาหาร จอก ได้เสื่อใหม่ เครื่องบิน ฮอกกี้ หุ่น ถาดอาหาร ฟองสบู่ สาดน้ำ ถูกล็อตเตอรี่ ห้อง ถูกวิ่งราวทรัพย์ โรงแรม กินขนม อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี รับประทานอาหาร ฮวงซุ้ย ผ้าฝ้าย บ้า เครื่องลายคราม ขัดแย้ง ปีนข้ามกำแพง ขนกา ทะเลาะกับคนรัก ผู้คุมนักโทษ นั่งราชรถ หายใจอึดอัด ญาณ มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง ปลอบโยน ถูกฆ่า ถูกฉุด นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง เมฆลอยนิ่ง แม่ชี หน้าต่าง ตราสัง ตลับแป้งทาหน้า ฝูงคนจำนวนมาก เกลือ เสือ หญ้า ได้ยินเสียงดนตรีไทย ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง ขนมปัง ว่าว ขาเป๋ ขัง ผ้าขี้ริ้ว ถาดดอกไม้ ได้กลิ่นของบูดเน่า ที่พึ่ง บ้านร้าง ช้างตกมัน แม่หม้าย มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า ผู้หญิงชักมีด ได้ยินเสียงกระดิ่ง เด็กกำลังดูดนม ธุรกิจ ตัดต้นไม้ ลูกเห็บตก ไฟ ของเล่น ขัน ฝันว่าส่งพัสดุ ขนทรายเข้าวัด ตู้กับข้าว ซุกซ่อนตัว สร้อยทองคำ เจดีย์ทรุดโทรม กิ้งกือ พูดสนทนา เพชรนิลจินดา ตักทรายเข้าบ้าน กัลยาณิวัฒนา ผ้าห่ม จูบคนรัก ขึ้นบันได ขึ้นเขา มุดใต้ถุน กินเลี้ยง เมา เช็ค ( Cheque ) พระพิฆเณศ ขื่อคา ตัวเองเป็นชู้ จำเลย นอนบนเสื่อ ภรรยามีครรภ์ หมาก ปราศจากอํานาจ เงินหาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM