ทำนายฝัน 'พระจันทร์เดือนหงาย'

ฝันเห็น ฝันว่า พระจันทร์เดือนหงาย คุณจะได้รับข่าวดีเป็นมงคล หรืออาจจะได้บุตร ธิดา ที่น่ารัก ถ้าเป็นผู้สูงอายุ จะได้รับยศศักดิ์ หรือ ตำแหน่งที่สูงขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'พระจันทร์เดือนหงาย'

คุณจะได้รับข่าวดีเป็นมงคล หรืออาจจะได้บุตร ธิดา ที่น่ารัก ถ้าเป็นผู้สูงอายุ จะได้รับยศศักดิ์ หรือ ตำแหน่งที่สูงขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

รักสามีตัวเอง รวงข้าว หิ้วกระเป๋า นอนอยู่บนแผ่นดิน ยุง ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม งมหาของ นั่งเล่น ยานพาหนะ ฟ้อนรำ ฆ้อง กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) สะอึก ถั่ว คนแต่งชุดสีดำล้วน กระถางหลุดมือแตก สร้อย ฮาเร็ม ฟักทอง สังข์ อักษรย่อ ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง เผาศพ พระพุทธเจ้า ว่ายน้ำข้ามฝั่ง ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด กินองุ่น คลอดลูก หนอน ปล่อยนกกระเรียน ช่อดอกไม้ ฆ่าใครบางคน ต่อสู้กับคนร้าย ส้วม เม่น กระดาษทิชชู ตัดผมใหม่ นั่งรถไฟ แมลงปีกแข็ง รักเพื่อน ข่าวร้าย ตัวเองมีผมหงอก อยู่ในกระท่อม คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด เที่ยวชมงานรื่นเริง หน้าอก ลาวาภูเขาไฟ ปลาทอง จรวดไฟ ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง เซียมซี บดเมล็ดกาแฟ ภาชนะ ไก่แจ้ ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ ถือกรรไกร ช่างแกะสลัก ทรัพย์สมบัติ สนามหญ้า เล่นฟองสบู่ ฉิ่ง ซื้อไม้กระดาน ดม เผาไม้กระดาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ คนแฝดตัวติดกัน ทำนาย ผู้ชายมีผมน้อย แว่นตาเลนส์ใส ถวายข้าวพระ บุญ ดักนก ทะเลาะกับภรรยา ตัวเองเจ็บป่วย กินกล้วย งานบวชเณร ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน อาบน้ำในอ่าง แมลง นอนในมุ้ง ภาชนะแตกร้าว นกกางเขน ดื่มน้ำฝน สายนาฬิกาข้อมือขาด มงคล ฉิ่งฉาบ ซ่อน อู่เรือ ไต่เขา ขายไม้กระดาน เงี่ยง มีดหาย ฝูงกบ จำนวนมาก เห็นคนโดนแทง ตัวเงินตัวทอง ลูกๆ หลั่งนํ้าตา คดข้าวเย็นกิน ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด ขนมปัง รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM