ทำนายฝัน 'พระจันทร์เดือนหงาย'

ฝันเห็น ฝันว่า พระจันทร์เดือนหงาย คุณจะได้รับข่าวดีเป็นมงคล หรืออาจจะได้บุตร ธิดา ที่น่ารัก ถ้าเป็นผู้สูงอายุ จะได้รับยศศักดิ์ หรือ ตำแหน่งที่สูงขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'พระจันทร์เดือนหงาย'

คุณจะได้รับข่าวดีเป็นมงคล หรืออาจจะได้บุตร ธิดา ที่น่ารัก ถ้าเป็นผู้สูงอายุ จะได้รับยศศักดิ์ หรือ ตำแหน่งที่สูงขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มัจฉา เห็นคนเปิดประตู ขี่เสือ บวชภิกสุนี ตัวเงินตัวทอง สร้าง จับปลา เข้าไปในโรงพยาบาล ลับ กวาด เหยียบอุจจาระ หัวนก ธารน้ำตก ดื่มน้ำมะพร้าว ขับรถ ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน ครุฑ ถั่วลิสง หมา เศรษฐี กอด ถูก แตน-ต่อ ต่อย ดู pornhub นั่งเล่น ภาพยนตร์ วอ สวมเสื้อขาด แก้ว หาบขี้กลับบ้าน ฝาหม้อตกลงพื้น ดวงอาทิตย์ขึ้น ลูกข่าง ซุง กิ้งก่า เครื่องพิมพ์ดีด ตกจากที่สูง นอนอยู่บนแผ่นดิน กระรอก ถูกตัดศีรษะ นางพยาบาล พญานาค กกลูก ซองจดหมาย หมีทำร้าย ไต่เขา เป็นแผลที่คอ ไข่มุก ตกกระ ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง จองจำ มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า กระจกแตก บ่อน้ำพุแห้งขอด ถูกทรมาน นกกาเหว่า ปริญญาบัตร ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ จดหมาย ฝังศพคนที่รู้จัก ฉัตรเงิน ฉัตรทอง วิมาน ค้างคาว ลูบท้องหญิงตังครรภ์ สร้างบ้าน ลูกไก่ เลือกตั้ง เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป ชู้รัก ลาภ คดีฟ้องร้องกัน ผ้าม่าน ขนมจีน ล้างเท้า นกยูงรำแพน ตัดผมสั้น ชักลาก ไส้เดือน เดินไปบนเนินเขา พระพิฆเณศ นาฬิกาข้อมือเสีย กินลูกอม หักธนู ฟักทอง เสื่อไม้ไผ่ กินเนื้อมนุษย์ ตาย ฟืน มีคนเอาเด็กมายกให้เป็นลูก สุกรกลายเป็นคน แก้บน ดอกมะลิ ญาติทำความผิด ก้ามกุ้ง คุก ตะราง เถียงกับคน สร้อยข้อมือ ทารกดูดนมคุณ รุ้งกินน้ำ ภรรยาหนี ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM