ทำนายฝัน 'พระนาคปรก'

ฝันเห็น ฝันว่า พระนาคปรก ฝันเห็นพระนาคปรก ช่วงนี้ใจของคุณนั้นต้องการความคุ้มครองจากพระศาสนา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'พระนาคปรก'

ฝันเห็นพระนาคปรก ช่วงนี้ใจของคุณนั้นต้องการความคุ้มครองจากพระศาสนา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สถานีขนส่ง จับก้อนหิน รางรถไฟ ทารกดูดนมคุณ กล้องถ่ายรูป พายเรือกับคนอื่น ตกปลากับคนรัก แข่งวิ่ง ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ เห็นที่นารกร้าง กรวยใบตองใส่ดอกไม้ พริกไทย ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ นั่งมองน้ำตกกับคนรัก ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง ตะขาบกัด จูบคนที่อายุมากกว่า มรดก งูรัด เปลหามคนเจ็บ เดินอยู่ในป่าช้า นาฬิกาข้อมือ บิน (สูงขึ้น) ฝีขึ้นตามร่างกาย ตัวเองถูกประหาร ฐานทัพทหาร ว่าว ปากเน่า ท้องฟ้าสีแดง โดนแทง หินก้อนใหญ่ นอนโรงพยาบาล เหยียบขี้ ตำหนัก คำสัญญา ได้เป็นเจ้าสาว ดูหนัง ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ ถูกตีหู ขี่คอคน คนตายในบ้าน หมากัด ฝาเรือน สารภาพต่อหน้าเพื่อน ผดุงครรภ์ ดื่มนม หมูตาย อมตะ กระจก โรคร้าย บุคคลที่เป็นคนร้าย น้ำฝน ปลาหมึกหลายตัว สุกรตายเอง จับกัง เครื่องชั่ง ล้างหวี ขวดน้ำ ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน ร่ม กุ้งแห้ง ซุกซ่อนของมีค่า รบชนะ เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น จมูก นั่งใต้ต้นไทร เด็ก กินก้อนดิน สวมเสื้อขาด แผล ทดน้ำ จันทร์ทรงกลด ฝี บ้านร้าง ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น เพื่อนตาย เลือดออกทางช่องคลอด เห็นประตูปิด บัวหลวง เลือดออกทางทวาร คนบ้า ล้างภาชนะเครื่องใช้ สัปทน ฆ่าเสือ ที่นอน ความมั่งคั่ง ตกบ่อมีหนอน เห็นกระดุม เรือล่ม กระท่อมในป่า บุตร มหาสมุทร ทาสี กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง นักบุญ เปลวไฟ ตบมือ มงคล ดมกลิ่นดอกไม้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM