ทำนายฝัน 'พระนาคปรก'

ฝันเห็น ฝันว่า พระนาคปรก ฝันเห็นพระนาคปรก ช่วงนี้ใจของคุณนั้นต้องการความคุ้มครองจากพระศาสนา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'พระนาคปรก'

ฝันเห็นพระนาคปรก ช่วงนี้ใจของคุณนั้นต้องการความคุ้มครองจากพระศาสนา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ปั่นด้าย บริโภคเนื่อสุกร ไฟไหม้บ้าน การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น ลมหายใจมีกลิ่นหอม โทษ ออกจากบ้าน กระดิ่ง ทารกดูดนมคุณ นั่งใต้ต้นไทร สายสร้อย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ บาดแผล หย่า กระโปรงเก่า เอามีดฟันเท้าตัวเอง งูกินสัตว์ หมาเลียขา โน๊ตบุ๊ก รักกับนักบินหญิง กระดาษสี จับกระต่าย ไว้หนวดยาว ขนตา แจกัน ถูกโกง ตักน้ำราดตนเอง ดารา เดินสะดุดหกล้ม แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน ฤดูร้อน ใยแมงมุม เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง เมฆกลางแดด พี่น้อง เหยียบอุจจาระ ผ้าเช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า จำเลย หุงข้าว ยมทูต ลูกเห็บตก แปรงฟัน มัจฉา งูจงอาง เมฆสีดำ เครื่องครัว เสี้ยนตำเท้า ล่องแพ ลำคลอง ตกเขา ของเน่าเสีย จาระบี อยู่ในอาการเร่งรีบ ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า ถูกตีหู ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ ปู บนบาน ขายตู้ ขายโต๊ะ หม้อข้าว กริช ดินสอ สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ภาษา ขึ้นบันได ขึ้นเขา อีเมล ( Email ) ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง ทางรถไฟ ดอกซ่อนกลิ่น ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ เสือกัดตัวเอง กินนก ฟันบนหัก ไม้ไผ่ กำไลข้อเท้า หัวเราะ อ่างล้างหน้า ปราศจากอํานาจ ถุงน้ำร้อน นํ้าพุที่พุ่งสูง เจว็ด ซองจดหมายสีขาว เกือก กรวยจราจร บ้านไฟไหม้ ตกน้ำร้อน ดับตะเกียง หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) สุริยคราส มัคคุเทศก์ ตัวเองแก่ คนบ้า แฮนด์บอล นกกำลังจิกกัน ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ วัง เชือกรัดคอ กินพระจันทร์ เกาหัว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM