ทำนายฝัน 'พระพรหม'

ฝันเห็น ฝันว่า พระพรหม ฝันเห็นรูปของพระพรหม หรือได้กราบไหว้บูชา ทำนายว่าเป็น ฝันดี เป็นสิริมงคล และมีความสุข
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'พระพรหม'

ฝันเห็นรูปของพระพรหม หรือได้กราบไหว้บูชา ทำนายว่าเป็น ฝันดี เป็นสิริมงคล และมีความสุข

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถั่วงอก ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก คงกระพันชาตรี เอสเอ็มเอส ( SMS ) ล่าสัตว์ ก้อนหินตก ไหว้พระราหู สร้อย พายเรือ โฉนดที่ดิน ภรรยามีครรภ์ ต่างหู ดม ฝ้าย ลังไม้ นกนางแอ่น เถาวัลย์ มะลิ เที่ยวชมงานรื่นเริง การทำผิดพลาด ผลักของหนัก ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด ได้กลิ่นของบูดเน่า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ แกะเปลือกหอยรับประทาน อ่างน้ำ เรือจอด กองกระดูก หวีงา เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ กินเนื้อคนอื่น กระสุนปืน ดื่ม ได้ยินเสียงระฆัง ผ้าพันคอ ไข่ไก่ คนมีเขา ฝูงคนจำนวนมาก สุสาน เสวียน นั่งเล่น ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด หน้าต่างพัง ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า แฮนด์บอล กุลี โล่รางวัล จน พรม เจ็บปวดตามร่างกาย นํ้าพุศักดิ์สิทธิ นั่งอยู่ในกองขี้ เครื่องบูชา ฟันปลอม บ้านร้าง กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ ขลุ่ย ลำคานเสียงฉาบ ฝนตั้งเค้า แม่ชี ควาย พระจันทร์ เห็นคนอื่นถูกประณาม ว่ายน้ำในมหาสมุทร จับผีเสื้อ ป่วย รังดุม ธูปเทียน มองนํ้าตกกับคนรัก ท่อนซุง ปลูกกล้วย ฆ่าเป็ด คุก ตะราง ดาวตกที่หลังคาบ้าน บวงสรวง ตนเองทำความผิด นุ่งผ้าขาด ถล่ม อดอยาก พนมมือ กินก้างปลา ทูต ด่า เกิดสงคราม ดอกซ่อนกลิ่น สร้างบ้าน ไว้หนวดยาว ยิงนก ชักลาก หัตถกรรม ก้างปลา ชนะ แทงตัวเอง ตู้ ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย อินสตาแกรม ( instargram ) ปลูกบ้าน ขี่ควาย รักใครบางคนมากๆ กุมารเทพ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM