ทำนายฝัน 'พระพรหม'

ฝันเห็น ฝันว่า พระพรหม ฝันเห็นรูปของพระพรหม หรือได้กราบไหว้บูชา ทำนายว่าเป็น ฝันดี เป็นสิริมงคล และมีความสุข
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'พระพรหม'

ฝันเห็นรูปของพระพรหม หรือได้กราบไหว้บูชา ทำนายว่าเป็น ฝันดี เป็นสิริมงคล และมีความสุข

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

อากาศทึบมืดมัว ขุดหาทรัพย์สมบัติ หนู โค่นต้นไม้แก่ อุ้มลูกสุนัข กระถางสามขา จับปลาตะเพียน หญิงทุบตีกัน ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด เข็มแทง กระดานดำมีข้อความ ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย สิริวัณณวรีนารีรัตน์ อดทน บานไม่รู้โรย ตัวเองเป็นคนวิกลจริต ฆ่าสุนัขบ้า ขวดเหล้า อีเมล ( Email ) ตกทะเล ขี่วัว แล้ว ตกวัว ใบมีดโกน ข้าวเปลือก พระพรหม มดเต็มบ้านเมือง โอเอซิส แมลงปีกแข็ง ทอผ้า บ้านใหม่ กัดคน ปืน ภิกษุณี รถเข็นศพ ทำกับข้าว ฟันงอกขึ้นมาใหม่ หีบปิดอยู่ หว่านข้าวในนา สู้กับเสือ แล้วชนะ แร้งกินซากศพ แปรงฟัน ความรังเกียจ ศพถูกมัดตราสัง ก้อนหินตก คดข้าวเย็นกิน ใยแมงมุม แดด ชายหนุ่ม ตะไคร้ โล่ เข้าเฟสบุคไม่ได้ บ้านตัวเอง ภรรยาหนี ฝังทั้งเป็น ครัว โบสถ์ สร้อยทองคำ ขุดถ่านหิน รดน้ำ ศพ ทะเลาะกับเพื่อน ถูกสัตว์กัด ถูกสวมกุญแจมือ เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ถาดอาหาร ฉี่ กระสอบข้าวสาร พร้า ไวโอลิน ตัดผมสั้น วงเวียน ผีตายโหง ฆ่านกกระจิบ หนอนไต่ตามร่างกาย ปลาทองที่ตายแล้ว ได้รับของที่ระลึกจากญาติ เรือ ระฆัง พระนาคปรก ความมั่งคั่ง ช่างแกะสลัก ผักกาด ท้องเสีย กางเกง ค้นหา เวียนเทียน ส่งสิ่งของมีค่าทางไปรษณีย์ ถ่ายรูป คลอดลูก ต้นกก มองดูเหว อ่าง กินเกินขนาด ถูกตัดแขน ตีแมลงวันตาย ไม้เท้า กินข้าวบนใบบัว คราด จับปิ้ง เงาตัวเองในกระจก ตัดผม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM