ทำนายฝัน 'พระพรหม'

ฝันเห็น ฝันว่า พระพรหม ฝันเห็นรูปของพระพรหม หรือได้กราบไหว้บูชา ทำนายว่าเป็น ฝันดี เป็นสิริมงคล และมีความสุข
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'พระพรหม'

ฝันเห็นรูปของพระพรหม หรือได้กราบไหว้บูชา ทำนายว่าเป็น ฝันดี เป็นสิริมงคล และมีความสุข

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

น้ำมันก๊าด กินปลาหมึก ดื่มน้ำชา ห่าน จับหมู แสงนีออน ปากเน่า ของหวาน ปีนรั้ว หินก้อนใหญ่ เซิ้ง โซ่ตรวน ครกสาก ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า บันไดสูง เต้าหู้ บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม นอนบนพื้นน้ำ ฝุ่นเข้าตา ตัวเองถูกประหาร สำลี รดน้ำต้นไม้ ถูกตัดศีรษะ องคมนตรี ได้ยินเสียงกระซิบ จับปลาตะเพียน อาบน้ำฝน ฉิ่งฉาบ ศีรษะล้าน ข่าวดี กองกระดูก นักบุญ ประกาศข่าวการเกิด ชักว่าว มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน จรวดไฟ ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา งูเขียว แบกเสา พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร โยคี ผึ้งมากมาย ขี่ราชสีห์ แป้ง ควาย จอบหรือเสียม แสตมป์ ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน สบู่ ปราสาท ถูกปีศาจไล่ ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ ฝาด กะปิ อุ้มลูกหมา ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า นกพิราบ ต้นกก นั่งมองน้ำตกกับคนรัก ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก ขนมเข่ง ลูกปัด โครงกระดูก นกนางนวล สร้างบ้าน ถูกฆ่า ฆ่าสุนัขบ้า เห็นที่นารกร้าง ขนตา บังสูรย์ ร้องตะโกน เลือกตั้ง ขอโทษผู้อื่น ภูเขาไปกำลังระเบิด ถูกตีหู สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) เบ็ดตกปลา มุดใต้ถุน กินดิน ฉุด ผู้คุมนักโทษ ขอโทษ บาทหลวง หญิงชรา หย่า ขี่ม้า ฝนตกหนัก เป็นแม่ยาย ฟาก ทอดสมอ นองเลือด ตู้เซฟ เดินตากแดด เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด หนี้สิน ขี่เสือ พังประตู ดื่มน้ำจากแก้ว ประดิษฐ์ เลิกกับแฟน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น