ทำนายฝัน 'พระพรหม'

ฝันเห็น ฝันว่า พระพรหม ฝันเห็นรูปของพระพรหม หรือได้กราบไหว้บูชา ทำนายว่าเป็น ฝันดี เป็นสิริมงคล และมีความสุข
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'พระพรหม'

ฝันเห็นรูปของพระพรหม หรือได้กราบไหว้บูชา ทำนายว่าเป็น ฝันดี เป็นสิริมงคล และมีความสุข

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พายุ กระซิบกับเพื่อน ครกสาก ถูก แตน-ต่อ ต่อย โจรปล้นบ้าน สวมเสื้อขาด ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย ผู้ชายตบผู้หญิง ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ตู้ไปรษณีย์ อดตาย หัวหมู ตกลงมาจากอากาศ ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ เครื่องแบบตำรวจ จมูกหาย คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด ชาวประมง ปลวก ผักที่ยังคงปลูกในดิน ผนัง ช่างปั้น ลายมือ สามีนํ้าตาตก ฉิ่งฉาบ ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน สายสะพาย นั่งเรือ ผ้าเช็ดหน้า กินถั่วต้ม ชกมวย เด็กทารก ปี่ ช่างเหล็ก แร้งกินซากศพ เด็กอุ้มปลา ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน แตงโม ลูกจัน จาระบี ผ้าห่ม ภรรยาเอาน้ำมาให้ ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน กินเนื้อย่าง ตำรา ศิลา โกนหนวด ล็อกประตู ราชสีห์ เครื่องจักรไม่ทำงาน นั่งบนลังไม้ นำอุจจาระกลับบ้าน อิฐ เผาขยะ แมวดำ จับปลาช่อน ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง ดับกองไฟ ตัวเองเป็นคนวิกลจริต หิมะตกถูกตัว ปัสสาวะรดที่นอน ถูกตี ขนสัตว์ นำเที่ยว ขัง เดินร่วมทางกับโจร แหวนหาย ท่าเทียบเรือ จักรเย็บผ้า การทำผิดพลาด ฟืน ตกกล้า ขวด ถล่ม ขุด กินพริก สวรรค์ ทอดสมอ หนังสือ พระอาทิตย์ ยาพิษ โขลงช้าง นอนกับสาวสวย กาน้ำร้อน ชะนี ฟ้าแลบ ต้นโพธิ์ ลิง เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ เครื่องลายคราม ศิลปิน สนามกีฬา เรือ เมฆสีเลือด กระทะ ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน นอนโรงพยาบาล จับผีเสื้อ คนตายมาหา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM