ทำนายฝัน 'พระพิฆเณศ'

ฝันเห็น ฝันว่า พระพิฆเณศ ให้คุณเร่งทำบุญตักบาตร คุณกำลังจะมีโชคมีลาภมหาศาล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'พระพิฆเณศ'

ให้คุณเร่งทำบุญตักบาตร คุณกำลังจะมีโชคมีลาภมหาศาล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

บวชภิกสุนี ทะเลาะกับภรรยา เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก จับก้อนหิน เหาะดั้นเมฆ ตกบ่อลึก ทองคำก้อน สวมใส่ชุดว่ายน้ำ จับลูกเสือ เดินทางไปทิศตะวันออก วิทยุ กรน ปลวก พ่อหม้าย โยงเรือ เชื้อเชิญ ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า ร่วมงานทอดกฐิน เป็ดว่ายน้ำ กรรไกร ภรรยา ข้อเท้าแพลง ซื้อกระโปรง ถูกโจรชิงทรัพย์ แฮนด์บอล ธนูหัก กระโปรงเก่า บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม มดกัด นุ่งชุดแดง รากไม้ ลายนิ้วมือ คนรักนอกใจ ปาก พวงมาลัยดอกไม้แห้ง พัชรกิติยาภา แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร แขนถูกตัด ช่วย แกงการู ค้างคาว นกเค้าแมวหรือนกฮูก เครื่องแต่งกาย ตักทรายเข้าบ้าน ตกกองไฟ ประดิษฐ์ เปื้อน เป่าแตร แลบลิ้น จำนอง ขี่โคเข้าเมือง สวมชุดเจ้าสาว ไส้ไหลจากท้อง ธารน้ำ ฟัก โล่รางวัล ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า พลอยหลากสีสัน ขาขาด เซิ้ง ลอย นอนกลางวัน น้ำพริก นำเที่ยว นกนางนวลโผบิน เลี้ยงกระต่าย บันไดสูง บวชพระ ช่างเหล็ก ทางม้าลาย กำแพงเมือง คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ จักรพรรดิ มีผู้นำม้ามาให้ โต๊ะทำงาน ลากสัตว์ ไข่เป็ด ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ ดื่มกาแฟ สุกร บวงสรวง ทำให้คนอื่นตกใจ กระดาษเช็ดมือ พวงมาลัย ตู้ อินสตาแกรม ( instargram ) กอดผู้ชาย ดับกองไฟ บุตร เครื่องลายคราม เครื่องจักรไม่ทำงาน ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา เดินละเมอ โถส้วม เงา ขี่กระบือ กินเต้าหู้ ปัสสาวะ นกแก้ว แกะสลักรูปปั้น

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น