ทำนายฝัน 'พระพุทธรูป'

ฝันเห็น ฝันว่า พระพุทธรูป ฝันเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่งดงาม ทำนายว่าจะหมดเคราะห์ แม้ป่วยอยู่ก็จะหายดี ทุเลา และจะมีโชคลาภ หน้าที่การงานดีและการค้า เจริญก้าวหน้า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'พระพุทธรูป'

ฝันเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่งดงาม ทำนายว่าจะหมดเคราะห์ แม้ป่วยอยู่ก็จะหายดี ทุเลา และจะมีโชคลาภ หน้าที่การงานดีและการค้า เจริญก้าวหน้า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เข่า ตัวเองตายไปแล้ว สกปรก ตะกร้อ ปลวก เซรุ่ม ขับรถยนต์ เนื้อหนัง โคมไฟหรือโคมตะเกียง ชายชู้ เดินกะโผลกกะเผลก เบี้ย ดอกซ่อนกลิ่น ถูกฉ้อโกง งูเขียว เดินไปตามท้องถนน ฝนครึ้ม กินปลาหมึก กบฎ แจวเรือ หญิงแต่งชุดสีดำ ซื้อผ้าขาว โล่รางวัล รีดนมโค ดวงจันทร์ ทองคำก้อน เชือดคอสุกร ช้างไล่กวด แขนถูกตัด งูรัด สายรุ้ง เขียด ฝนตั้งเค้า ภรรยาเอาน้ำมาให้ ปล่องเมรุ กุ้ง สู้กับเสือ แล้วชนะ เล่นฟุตบอล ตั้งครรภ์ ดูละคร ต้นโพธิ์ เดินสะดุดหกล้ม จำปีหรือจำปา เครื่องเรือน จุดเทียน ซองจดหมายสีฟ้า ถวายของแด่พระสงฆ์ ตลับแป้งทาหน้า จุดไฟแล้วดับ ตะไคร้ ดื่ม ปล่อยนก กะปิ อู่เรือ มัจฉา ทะเลาะกับเพื่อน กางเขน (นก) เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ กลางคืน อิฐ เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ ไฟไหม้ปราสาท กระสือ อาเจียนเอาลำไส้ออกมา ขโมยอาหาร ออร์แกน ต่อ ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง อสนีบาต เข้ารับการผ่าตัด ทำให้คนอื่นตกใจ หวีไม้ ฉี่รดที่นอน น้ำฝน ปลาทอง บินขึ้นไปบนท้องฟ้า ได้ยินเสียงปืน กระทง ชนไก่ ฆ่าผึ้ง ถังขยะ ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน ดวงอาทิตย์ตก นุ่งผ้าขาว ตามทวงหนี้ อุ้มลูกสุนัข โครงกระดูกสัตว์ หม้าย ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ แสงบนท้องฟ้า ฟักทอง ต้นไม้ยืนต้นตาย เพื่อนที่จากไปไกล จับ ได้ยินเสียงกระดิ่ง เก้าอี้ ถูกตี อรุณ กอดผู้หญิง น้ำล้นเขื่อน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM