ทำนายฝัน 'พระพุทธรูป'

ฝันเห็น ฝันว่า พระพุทธรูป ฝันเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่งดงาม ทำนายว่าจะหมดเคราะห์ แม้ป่วยอยู่ก็จะหายดี ทุเลา และจะมีโชคลาภ หน้าที่การงานดีและการค้า เจริญก้าวหน้า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'พระพุทธรูป'

ฝันเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่งดงาม ทำนายว่าจะหมดเคราะห์ แม้ป่วยอยู่ก็จะหายดี ทุเลา และจะมีโชคลาภ หน้าที่การงานดีและการค้า เจริญก้าวหน้า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฟ้าที่สดใส เซิ้งบั้งไฟ ฟันล่างหัก หุงข้าว สตางค์ ข้าวสาร มิตรสหาย เจ้าเมือง บิดามารดา คงกระพันชาตรี บวชภิกสุนี ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน เถียงกับคน กลืนเมฆ ฉี่รดกำแพง กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี อุปกรณ์ทำครัว ไอศกรีม เข่า ตะเพียน กางเกง ลอย มาลัย ซาบซึ้งใจ เกลียดคนอื่น นาฬิกาปลุก นอนในเรือ ลากเกวียน ยิงธนู สุรา มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง อ่างล้างหน้า แขนหัก ทีปังกรรัศมีโชติ อาหารบูดเน่า ขโมย พาน ผิวหนัง ตัวเองเจ็บป่วย ถั่วปลูกอยู่ในไร่ สระผม ดอกบานไม่รู้โรย เกลียดคนต่างชาติ นั่งรถหรู รีดนมโค หาบขี้กลับบ้าน ภิกษุณี เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง ให้หวีคนอื่น ฉิ่งฉาบ แจกัน ชลธาร สัปทน ปีนรั้ว เสื่อไม้ไผ่ ถล่ม กระต่ายหลายตัววิ่ง ล้างหวี แทง พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร ถาดดอกไม้ ฆ่าไก่ กินเนื้อมะพร้าว ก้อนหิน รถไฟ ตกจากดาดฟ้า ล้างเท้าตัวเอง กังวล มดรุมเป็นกลุ่มๆ ติดคุก รังไก่ แขนถูกตัด ถูกกลั่นแกล้ง ประหารคนรัก คนเกี่ยวข้าว ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน ผจญภัย บันได เท้าขาด ย้ายบ้าน ปล่องเมรุ ภาชนะ จอกใส่เหล้า ซองบุหรี่ ข่วน ภิกษุ ละลาย ฮ่องเต้หรือฮองเฮา ของลับ ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ ลุยไฟ หมอดูดูลายมือ ยกของ ผีตายโหง ลวดหนาม ดวงอาทิตย์ทรงกลด หวีเสนียด กินเนื้อมนุษย์ ไข่มุก ส่งเอกสารทางไปรษณีย์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM