ทำนายฝัน 'พระวรราชาทินัดดามาตุ'

ฝันเห็น ฝันว่า พระวรราชาทินัดดามาตุ ฝันเห็น หรือ ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ศัตรูที่ไม่ถูกกันจะมาขอคืนดี เพื่อนหรือคนที่คุ้นเคยเป็นอย่างดีจะทำตัวห่างเหิน การจะทำงานพลาดบ่อย ส่งผลให้ถูกตำหนิจากหัวหน้า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'พระวรราชาทินัดดามาตุ'

ฝันเห็น หรือ ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ศัตรูที่ไม่ถูกกันจะมาขอคืนดี เพื่อนหรือคนที่คุ้นเคยเป็นอย่างดีจะทำตัวห่างเหิน การจะทำงานพลาดบ่อย ส่งผลให้ถูกตำหนิจากหัวหน้า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

งวง กบฎ กระจกแตก หมากรุก เครื่องลายคราม ล้ม แล้ว ลุกขึ้น กรงสัตว์ กองกระดูก ทาขมิ้น คนแคระ สวมใส่ชุดว่ายน้ำ จักรเย็บผ้า หญิงเปลือยกาย เลื่อย พระเจ้า ดอกราตรี ไอศกรีม ร่างกายตัวเอง นั่งนับลูกประคำ บ้านพัง เบ็ดตกปลา ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด ก้างปลา รถไฟ เบาะ ถวายกุฏิ ถ้วยรางวัล สร้อย เว็จ ผ้าห่มหนาๆ ภาชนะแตกร้าว มะลิ ซาบซึ้งใจ เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น ถูกมัดมือมัดเท้า วัง ถุงใส่เงิน มัจฉา ประกาศนียบัตร เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง นอนบนเตียง ดูหนัง เลือดออกทางทวาร เสี้ยนตำเท้า เครื่องจักรไม่ทำงาน บวงสรวง อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ พูดคุยกับโจร ทาส หม้อ ระฆัง ถูกคู่รักกักตัว การตายของเพื่อน บัตรเครดิต นั่งเรือ ผู้หญิงถือมีด นั่งมองน้ำตกกับคนรัก ตกกองไฟ กินข้าวบนใบบัว เขาวงกต ขี่โคเข้าเมือง เจว็ด งานฉลอง ผลักประตู หนอนไต่ตามร่างกาย กิ้งก่า หม้าย ลักขโมย รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย รีดนมโค ปลาทองที่ตายแล้ว คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น เนกไท บอลลูนตก เณรหน้าไฟ ถังน้ำ ภูเขา เอามีดฟันเท้าตัวเอง ธนูหัก ซื้อกระดุม บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น เต้าหู้ มือตัวเอง กำแพง รังนก เณรหางนาค แห่กฐิน ต้นกัลปพฤกษ์ ฝันว่าส่งพัสดุ คนบ้า ถูกเปลื้องผ้า เผาศพ เดินทางไปทิศตะวันออก ซองจดหมาย ตักน้ำราดตนเอง เป็นใบ้ ทารกดูดนมคุณ ความดีความชอบ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM