ทำนายฝัน 'พระวิหาร'

ฝันเห็น ฝันว่า พระวิหาร ฝันเห็นองค์พระวิหาร พระปรางค์ หรือพระสถูปยอดสูง เป็นมงคลแก่ตัวเอง ชีวิตจะเจริญรุ่งเรือง มีโชคลาภ จะได้รับตำแหน่งหน้าที่สูงขึ้นได้รับชื่อเสียงไปในทางที่ดี แต่ยังไม่มีโชคลาภ และ ทางการเงินเสียทีเดียว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'พระวิหาร'

ฝันเห็นองค์พระวิหาร พระปรางค์ หรือพระสถูปยอดสูง เป็นมงคลแก่ตัวเอง ชีวิตจะเจริญรุ่งเรือง มีโชคลาภ จะได้รับตำแหน่งหน้าที่สูงขึ้นได้รับชื่อเสียงไปในทางที่ดี แต่ยังไม่มีโชคลาภ และ ทางการเงินเสียทีเดียว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฟัก ซื้อปลาหมึก นิล จุดไฟแล้วดับ รังดุม ร่ม ชาวประมง ฉัตรเงิน ฉัตรทอง น้ำฝน ไทร รักตัวเอง ภรรยาทิ้ง ฆ่าหมี อินสตาแกรม ( instargram ) เต้าฮวย ไว้ทุกข์ นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง วงกต ศาล รักชาติ สูบ ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ เฆี่ยน ต่อสู้ ถูกลูกปลุกให้ตื่น ครุฑ วัวควาย ประโคม โฉนดที่ดิน ว่าว ย้ายบ้าน ห้อง ได้รับเงินบริจาค หนู สะอึก ดวงแก้ว ผู้หญิงตบผู้ชาย เหงื่อ หลงทาง เต่าทอง กงล้อ คุก ตะราง ฟัน ดูหนัง สุรา ไฟไหม้ปราสาท กงสุล ฝน เดินอยู่ในป่า กระดานดำว่างเปล่า หวีไม้ หนีจากถ้ำ ดื่มน้ำชา พูดกับกลุ่มชน เห็นไม้กระดาน เห็นบ่อร้าง ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว เปลหามคนเจ็บ เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด ลิง เฆี่ยนตีผู้อื่น มวยผม เสื้อครุย ฮ่องเต้หรือฮองเฮา ขนม กองทัพ นอนบนที่นอน ขี่สุกร แพทย์ หีบเปิดอยู่ ยืนบนลังไม้ หุ่นยนต์ นาฬิกาข้อมือเสีย บั้งไฟ กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี บ้านใหม่ มะพร้าว ได้สวมแว่นตาดำ กางร่ม กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ มดรุมเป็นกลุ่มๆ ฆ่าใครบางคน เสียจริต ถ่ายรูป นั่งบนอาสนะสงฆ์ ตาหลายคู่ คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กษัตริย์เสด็จมาหา ช่างเหล็ก บันไดกว้างๆ ทรงกลด วิมาน กฐิน ยกของ นางเงือก รถบรรทุกศพ บานไม่รู้โรย ผึ้งบินรอบรังของมัน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM