ทำนายฝัน 'พระวิหาร'

ฝันเห็น ฝันว่า พระวิหาร ฝันเห็นองค์พระวิหาร พระปรางค์ หรือพระสถูปยอดสูง เป็นมงคลแก่ตัวเอง ชีวิตจะเจริญรุ่งเรือง มีโชคลาภ จะได้รับตำแหน่งหน้าที่สูงขึ้นได้รับชื่อเสียงไปในทางที่ดี แต่ยังไม่มีโชคลาภ และ ทางการเงินเสียทีเดียว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'พระวิหาร'

ฝันเห็นองค์พระวิหาร พระปรางค์ หรือพระสถูปยอดสูง เป็นมงคลแก่ตัวเอง ชีวิตจะเจริญรุ่งเรือง มีโชคลาภ จะได้รับตำแหน่งหน้าที่สูงขึ้นได้รับชื่อเสียงไปในทางที่ดี แต่ยังไม่มีโชคลาภ และ ทางการเงินเสียทีเดียว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ขี่กระบือ หลงป่า ผู้ชายตบผู้หญิง ทารก ฝาแฝด สร้อยข้อมือ กุญแจ เส้นด้าย หัวหมู โครงกระดูกมนุษย์ ผู้หญิงหัวล้าน เป็นแม่ยาย ได้ยินเสียงปืนใหญ่ ไม้กวาด ลูกปัด ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน อ่าง เดินอยู่ในความมืด กระท่อมในป่า ไถนา เดินอยู่ในสุสาน จรเข้ มหาสมุทร ธงสามเหลี่ยม สถานี โต๊ะหมู่บูชา ทำอะไรแปลกๆ ตัวเลข รอยเท้าของตัวเอง หญิงเปลือยกาย ระฆัง รั้ว เห็นกล้วย เขื่อน หญิงทุบตีกัน บุคคลที่มีชื่อเสียง ปะชุน ร่ม รังนก ญาติกำลังจะตาย สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี บุคคลที่เป็นคนร้าย นิล ค้อน ก้างปลา กงเกวียน ข่าวลือ น้ำฝน กระดาษข่อย หน้าอก กษัตริย์เสด็จมาหา ตัดหนวดตัวเอง ทาแป้ง เข่า กระดาษสี ถูกฟันคอขาด นกขมิ้น นั่งเล่น คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง เห็นคนโดนแทง เป็นใบ้ เชิงเทียน กลืนเมฆ ญาณ ลิ้นแข็ง แว่นตาเลนส์ใส เข็มแทง เห็นตัวเองในกระจก ฟืน สำลี การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ ไก่ ใช้ผ้าโพกศีรษะ ต่อสู้ กุญแจหาย ลูกข่าง ปอกเปลือกผลไม้ แม่ชี ฟัก ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ไม้กางเขน บัตรเครดิต ฝ่าเท้า อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) เรือแล่น เหาะเหิน ฤาษี นกต่อสู้กัน แกะ ลา ( สัตว์ ) รูปภาพของเครือญาติ ได้ยินเสียงกระดิ่ง งาช้าง กำไลข้อมือ เล่นไพ่ สร้อยข้อมีชำรุด ผ้าสีดำ กระจอก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM