ทำนายฝัน 'พระสงฆ์'

ฝันเห็น ฝันว่า พระสงฆ์ ทำนายว่า มีมงคล กับตัวผู้ฝันเอง ดวงชะตาจะดีขึ้น มิโชคลากมาบังเกิดในดวงชะตา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'พระสงฆ์'

ทำนายว่า มีมงคล กับตัวผู้ฝันเอง ดวงชะตาจะดีขึ้น มิโชคลากมาบังเกิดในดวงชะตา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตู้เซฟ สร้อยข้อมีชำรุด กระดาษเปื้อนหมึก เพลิง ส่องกระจก ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ เมฆบังแสงอาทิตย์ ตักน้ำราดตนเอง ขี่สัตว์ งง ถาดอาหาร มือตัวเอง รักชาติ ฉลาม จำเลย ปลิงหลายตัว ปอกเปลือกไข่ ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม ทะเลสาบ สมุด เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ ฟัน หญิงทุบตีกัน ไฟไหม้ต้นไม้ ศีรษะ นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ บัวสีขาว ปล่อยออกจากคุก ก่อสร้าง ฉมวก คนเกี่ยวข้าว เล่นน้ำฝน ปริญญาบัตร ต้นไม้ ตกกองไฟ ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน เป็นประจำเดือน ไหว้พระ รับประทานเครื่องเทศ กัดลิ้นตัวเองขาด คนรักนอกใจ ข่าวร้าย กอดภรรยา คัมภีร์ ลูกเห็บตก เดินเข้าออกประตูกว้างๆ น้ำลาย ทาก นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ เมฆสีแดง อาหารบูดเน่า ถูกจี้ หนอนไต่ตามร่างกาย ขนมชั้น ขับรถยนต์ ดับเทียน นกยูง จาระบี รบกวน งูใหญ่ นอนกลางวัน บ้านเก่า ถูกตัดมือ ฟาก หลุม งาช้างวางคู่กัน เรือ สาก ฉาบแตก ลิฟต์ เต้าหู้ โฆษก นั่งเรือ เขาวงกต ฝา ตอไม้ ตักบาตร คิ้วตัวเองดกดำ อุจจาระ ได้กลิ่นธูป ปล่อยนก ฟ้ายามเมฆครึ้ม ท้องฟ้าสีแดง ยากจน บุคคลที่มีชื่อเสียง ผ้าห่ม พวงมาลัย ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว ขุด สวมเสื้อสีเหลือง เดินทางไปทิศตะวันออก ลากรถบรรทุก เงื่อน โจรปล้นบ้าน ต้นไม้เหี่ยวเฉา ก้น ถ้วยกาแฟ ตรอมใจ กระดานดำมีข้อความ เดินรอดราวผ้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM