ทำนายฝัน 'พระสงฆ์'

ฝันเห็น ฝันว่า พระสงฆ์ ทำนายว่า มีมงคล กับตัวผู้ฝันเอง ดวงชะตาจะดีขึ้น มิโชคลากมาบังเกิดในดวงชะตา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'พระสงฆ์'

ทำนายว่า มีมงคล กับตัวผู้ฝันเอง ดวงชะตาจะดีขึ้น มิโชคลากมาบังเกิดในดวงชะตา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

งานวัด จรเข้ หน้าอก เซิ้งบั้งไฟ ดาวอับแสง สะพายย่าม ไก่ฟ้า พริก ปอด ป้อมปราการ ผู้หญิงโพกผ้า ส้วม ร่างกายตัวเอง ขนตา ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน เดินเรือ โคเข้าบ้าน องค์พระ งูเห่า ลูบท้องหญิงตังครรภ์ ถุงเงิน ถุงทอง สู้กับเสือ แล้วชนะ ชักว่าว ปะชุน นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ เจ็บป่วย ถ้ำมืด ฉาบแตก ละลาย ทรงกลด นกแร้ง กิ่งก่าวิ่งไปมา ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ พระสงฆ์ เดินไปตามท้องถนน อาหารบูดเน่า ศพถูกมัดตราสัง ตั๊กแตน กกไข่ ปีนข้ามกำแพง กอดภรรยา กลางคืน แขนขาด โทรศัพท์มือถือหาย ลูกจัน ขี่หมู มดกัด กระแต ควาย คนแก่ กงเต๊ก คนร้องไห้ สัตว์เลี้ยงตาย เดินช้าๆ แมลง ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น บิลเลียด กินขนม บดเมล็ดกาแฟ คนตกน้ำกำลังจะจม กินเนื้อคนอื่น ขวดแก้ว มีเขาบนหัว ด้วง วอ คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น มีดเหน็บที่เอว นาฬิกาข้อมือเสีย ย่างเนื้อ ถนน แต่งงานก่อนกำหนด คนแคระ ครู ดับเทียน ถูกลูกปลุกให้ตื่น เลิกมุ้งขึ้น ทางรถไฟ กาน้ำ ฮา เห็นประตูเมือง ปลิงดูดเลือด คางคก หิ่งห้อย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ หมากฝรั่ง รวงข้าว นกอยู่ในรัง เดินอยู่ในสุสาน ปากเจ็บ ขนมอร่อย ได้ยินเสียงระฆัง แขก กีตาร์ เชือก ฟันโยก นอนเล่นกลางหาดทราย กินพริก คนแต่งชุดสีดำล้วน ฝูงคนจำนวนมาก ชายชรา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM