ทำนายฝัน 'พระสังฆราช'

ฝันเห็น ฝันว่า พระสังฆราช ฝันเห็น หรือได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช จะได้พบกับมิตรใหม่มากหน้าหลายตา มีความอัดอั้น กังวลใจที่จะต้องระบายความในใจให้คนอื่นฟัง การเดินทางจะราบรื่น และปลอดภัยทุกประการ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'พระสังฆราช'

ฝันเห็น หรือได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช จะได้พบกับมิตรใหม่มากหน้าหลายตา มีความอัดอั้น กังวลใจที่จะต้องระบายความในใจให้คนอื่นฟัง การเดินทางจะราบรื่น และปลอดภัยทุกประการ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฝังศพคนที่รู้จัก คนขี้โม้ ร่างกายตัวเอง หญิงทุบตีกัน มโหรี กิ่งก่าวิ่งไปมา เล่นตะกร้อ กำแพงโบราณ วอ ขันตักน้ำ เปิดผนึกซองจดหมาย ประกาศข่าวดี เรือล่ม ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม หนาม กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา ถูกวิ่งราวทรัพย์ มาเฟีย ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ เจ้านาย ตักน้ำราดตนเอง ปัดกวาดฝุ่น นาฬิกาปลุก ล้างบ้าน หมาเลียขา เหรียญ ตัวเองถูกประหาร หนังสือ ว่ายน้ำในมหาสมุทร ไข่มุก จับสุกร ไว้ทุกข์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี สวรรค์ หาบอุจจาระกลับบ้าน ตุ้มหู คนฆ่าสัตว์ พรวน รักสามีตัวเอง กระเทย กา ข่วน ฝาด เสื้อกันฝน เต้านม ขี่ม้า แล้ว ตกม้า ฝี เครื่องบินตก จอมปลวก ก้างปลาติดคอ เขียด ฉี่ กระต่ายวิ่ง พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี แปรงฟัน หนีจากถ้ำ ไฟนรก ทะเลทราย เสือกัดตัวเอง กรรมกร ฟัน น้ำเหลือง กระบอกสูบลม ของกำนัล บูชา ทำบุญ คนเกี่ยวข้าว ผู้ชายผมยาว ยิ้ม ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า นั่งรถหรู กินอาหาร บ้องไฟ ไอศกรีม เดินรอบวงเวียนเป็นวงกลม กุ้งยักษ์ กรวยจราจร ผู้หญิงตบผู้ชาย ลา ( สัตว์ ) ฉมวก ฟันดาบ นุ่งผ้าขาว สตรี ก่อกองทราย ทอดแห องค์พระ กอดภรรยา กีฬา ตบแต่ง คนแคระ ได้ยินเสียงดนตรีไทย หายใจอึดอัด ด้วง มดเต็มบ้านเมือง ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว เสวียน เวียนเทียน ธนู ฉิ่งฉาบ ยอดตึกสูงทรงกลม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM