ทำนายฝัน 'พระสังฆราช'

ฝันเห็น ฝันว่า พระสังฆราช ฝันเห็น หรือได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช จะได้พบกับมิตรใหม่มากหน้าหลายตา มีความอัดอั้น กังวลใจที่จะต้องระบายความในใจให้คนอื่นฟัง การเดินทางจะราบรื่น และปลอดภัยทุกประการ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'พระสังฆราช'

ฝันเห็น หรือได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช จะได้พบกับมิตรใหม่มากหน้าหลายตา มีความอัดอั้น กังวลใจที่จะต้องระบายความในใจให้คนอื่นฟัง การเดินทางจะราบรื่น และปลอดภัยทุกประการ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

บัว เล่นฟุตบอล แคร่หาม เรือนแพ ขี่หมู ศพ ภรรยา ขโมยอาหาร หิ่งห้อย บัวสีขาว ลาวาภูเขาไฟ ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ โจรสลัด ธุลี แก้ผ้า อินสตาแกรม ( instargram ) พายเรือกับคนอื่น ขาด้วน ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ ซุง ซุกซ่อนตัว ตัวเองเจ็บป่วย ตุ๊กตา เป็นคนปรุงอาหาร กระดูกแตก แม่นํ้า โอเอซิส ตัวเองมีชื่อเสียง ทหารยิงปืนใหญ่ เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ ฟูก ขโมยเงิน ส่งจดหมายพร้อมเช็ค เลื่อยไม้กระดาน บ้านเก่า สัปทน ได้กลิ่นเครื่องเทศ ปลิงหลายตัว ฮา จักรพรรดิ ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น ไฝ แมลงสาบ บัวหลวง ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ หัวเราะ ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก เหรียญ ขุดดิน แชมพู มงคล นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ ผิงไฟ เสื้อครุย ปลาทอง พูดกับกลุ่มชน ทาก คนเมา กระซิบกับเพื่อน เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ ฟ้าผ่า ยาพิษ ได้ยินเสียงกระดิ่ง ทำกาแฟหก เห็นคนอื่นถูกประณาม ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า ซื้อไม้กระดาน เหยียบขี้ ช่วยคน มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา สาก รวงข้าว แมลงปีกแข็ง ฉลาด นองเลือด เจ็บปวด หุ่น ศัตรู ตีแมลงวันตาย ช่างแกะสลัก แขกขายโรตี แบกผลไม้ อาหารบูดเน่า หวีไม้ เดินตากแดด ถูกตำหนิ ขบวนแห่ศพ ภาพ กำแพงเมืองจีน ฆ่าควาย สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) นางพยาบาล สลัก หุงข้าว พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร คำนับ สนามหญ้า ฤดูร้อน ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ ผัดหน้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM