ทำนายฝัน 'พระอรหันต์'

ฝันเห็น ฝันว่า พระอรหันต์ ฝันเห็นพระโพธิสัตว์ หรือ พระอรหันต์ หรือนักบุญในศาสนาอื่น จะมีโชคลาภใหญ่หลวง ให้เร่งทำบุญตักบาตร จะมีโชคมีลาภมหาศาล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'พระอรหันต์'

ฝันเห็นพระโพธิสัตว์ หรือ พระอรหันต์ หรือนักบุญในศาสนาอื่น จะมีโชคลาภใหญ่หลวง ให้เร่งทำบุญตักบาตร จะมีโชคมีลาภมหาศาล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ยมทูต ตุ้มหูหาย ยิงธนู พระอรหันต์ อสนีบาต ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน สระผม ตัวเองกลายเป็นนก อาเจียน มีเขาบนหัว เครื่องแบบตำรวจ ซักผ้า คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง แมว พี่น้อง ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น หนอนไต่ตามร่างกาย แห่กฐิน นั่งเล่น มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง ขี่ราชสีห์ บริโภคเนื่อสุกร กริช เดินละเมอ กองไฟ กำแพงเมือง ถีบจักรยาน ประตูบ้านคนอื่น เดินหลงไปในป่าละเมาะ เห็นผี ช้อนปลา รถยนต์ ดื่มสุรา ถูก แตน-ต่อ ต่อย หุ่น ถวายของแด่พระสงฆ์ น้ำตา ตะปู ปล่อยนกกระเรียน อยู่ห่างไกลจากครอบครัว ตีแมลงวันตาย เมือง ช้อนเปื้อน โบดำผูกเสาบ้าน ฮก ลก ซิ่ว กระสือ ธรณีสูบ ปากกา ระย้า สร้อยข้อมือ บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ ปะชุน ฟองน้ำ ก้อนหินตก สวน เดินลุยกองไฟ คัมภีร์ นั่งรถ ดอกไม้ ปราสาทเล็กๆ นกกระจิบ กระจาบ ตาหลายคู่ ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ วันเกิด รบกวน เก็บเงินได้ ปัสสาวะ กินผลไม้แฝด จรวดไฟ ผ้าพันแผล ตกลงมาจากอากาศ สวมชุดเจ้าสาว ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ เครือญาติ นกกระจอก ได้เข้าร่วมในสงคราม ถูกประณาม เอทีเอ็ม เปรต ฉ้อโกง โฆษก ซื้อปลาทอง ให้ความกรุณา กระถางหลุดมือแตก คนรับใช้ งานพิธีต่างๆ สามีตาย ตัวเองถูกฉีดยา รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก ทุ่งนา สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ถูกทำโทษ เดินขึ้นภูเขา ซื้อเต่า ชี สวะ ช้องผม เลือดออกทางช่องคลอด มีความปรารถนา ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM