ทำนายฝัน 'พระอรหันต์'

ฝันเห็น ฝันว่า พระอรหันต์ ฝันเห็นพระโพธิสัตว์ หรือ พระอรหันต์ หรือนักบุญในศาสนาอื่น จะมีโชคลาภใหญ่หลวง ให้เร่งทำบุญตักบาตร จะมีโชคมีลาภมหาศาล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'พระอรหันต์'

ฝันเห็นพระโพธิสัตว์ หรือ พระอรหันต์ หรือนักบุญในศาสนาอื่น จะมีโชคลาภใหญ่หลวง ให้เร่งทำบุญตักบาตร จะมีโชคมีลาภมหาศาล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ดาวร่วงลงมาจากฟ้า พระปรางค์ ไฟไหม้ต้นไม้ ตกจากที่สูง เครื่องชั่ง นำพัดมาโบกตามร่างกาย มีปากเสียงภายในครอบครัว ได้สวมแว่นตาดำ เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง บ้านใหม่ นาเกลือ จับปิ้ง ทำขวดแตก ม้าสีดำ ภาวนา กาบินเข้ามาในบ้าน หยก ฉี่รดกำแพง คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ กล้วยเน่า เปลือก นั่งรถหรู สุสาน ได้รับของที่ระลึกจากญาติ คนบ้า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร หัวเราะ ธงชัย ม่านกั้นกำบังสายตา กระดาษสีขาว ต่างหู กบฎ ปลอบโยน ขนมอร่อย รถศพ สามง่ามสำหรับแทงปลา จับขโมย เปลื้องผ้าตัวเอง ถูกพายุพัดพาไปไกล ได้กลิ่นเครื่องเทศ ชามแตก พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร หญิงเปลือยกาย ภรรยามีลูก จองจำ สุนัขหอน ผนังบ้าน พูดโทรศัพท์มือถือ มโหรี สีดำ จอก พรวนดิน ซุง กรง ปลวก เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ มัจฉา เห็นกองไม้กระดาน บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น ตัวเองเป็นชู้ ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ ค้างคาว แผ่นดิน ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ โคลน ผู้หญิงชักมีด ลูกจัน ย่างเนื้อ พระสังฆราช สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หัวนก เศร้าโศก ฮัจญ์ น้ำมันก๊าด ปล่อยสัตว์ ไวโอลิน หน้าต่างพัง กัดคน งานสังสรรค์ กระถาง ป่าเขา เดินสะดุดหกล้ม ลูกจันทร์ ท่าเทียบเรือ เก็บของมีค่าได้ ชักลาก ดู pornhub ผู้หญิงตบผู้ชาย ถอดเสื้อ แตกร้าว สถานี เอสเอ็มเอส ( SMS ) ฉี่ ทูต หญิงแต่งชุดสีฟ้า หิมะตกถูกตัว ลายนิ้วมือ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระพุทธรูป ตกทะเล

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM