ทำนายฝัน 'พระเจ้า'

ฝันเห็น ฝันว่า พระเจ้า ฝันว่าพบ หรืออยู่ต่อหน้าพระเจ้าศาสนาใด ๆ หากทำการสิ่งใดก็จะสำเร็จผล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'พระเจ้า'

ฝันว่าพบ หรืออยู่ต่อหน้าพระเจ้าศาสนาใด ๆ หากทำการสิ่งใดก็จะสำเร็จผล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

โบว์ดำผูกเสาบ้าน ประกาศข่าวดี ถูกผีหลอก หน้าอก ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย ถูกตี เกาะ โบสีดำ ฉลาด ไม้ขีดไฟ เสือตาย เม่น กล้องถ่ายรูป ตู้ ธงบนเรือ วาฬ มหาสมุทร ฟ้าร้อง นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย เครือญาติ ฟ้อนรำ นั่งมองน้ำตกกับคนรัก พังพอน ทุ่งนา วัวควาย ยกของหนัก นักบวช ขอบคุณ ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง เงื่อน มุดใต้ถุน ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ ซองจดหมายสีฟ้า โกนผม ตกปลากับคนรัก น้ำเต้า ภรรยาเปลือยกาย กาบินเข้ามาในบ้าน ทะเบียนบ้าน ผดุงครรภ์ ได้เข้าร่วมในสงคราม หมอดูดูลายมือ บุพการี เจ็บป่วย ปฏิเสธหมายเรียกประชุม เห็นเหรียญสตางค์ สู้กับเสือ แล้วชนะ เซิ้งบั้งไฟ คนขาพิการ ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ ควันไฟ ฮอกกี้ ห้อง จับก้อนหิน กอดรัด เสื้อครุย องค์พระ ปล่อยเต่า ตกปลากับญาติ มุ้งหมอน สุริยคราส โบสถ์ งานวัด นาเกลือ เสี้ยนตำเท้า กระบอกสูบลม ไก่ออกไข่ ธง ซองบุหรี่ ไข่ไก่ พูดสนทนา โคลน เกวียน จานชาม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รถไฟ ไก่แจ้ กระดิ่ง ครีบปลา มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ สามเณร เผาขยะ แก้วแตก ปลาเงินปลาทอง เซียมซี ผู้หญิงโพกผ้า ถอดปลอกคอสัตว์เลี้ยง ปลาหลีฮื้อ ม้า ถูกหนูกัด ญาติมิตร งูกัด ดวงจันทร์ มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน เล่นน้ำฝน กระทะ ถากไม้ ซักผ้า นกบิน นกเขา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM