ทำนายฝัน 'พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ'

ฝันเห็น ฝันว่า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ฝันเห็น หรือ ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ศัตรูที่ไม่ถูกกันจะมาขอคืนดี เพื่อนหรือคนที่คุ้นเคยเป็นอย่างดีจะทำตัวห่างเหิน การจะทำงานพลาดบ่อย ส่งผลให้ถูกตำหนิจากหัวหน้า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ'

ฝันเห็น หรือ ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ศัตรูที่ไม่ถูกกันจะมาขอคืนดี เพื่อนหรือคนที่คุ้นเคยเป็นอย่างดีจะทำตัวห่างเหิน การจะทำงานพลาดบ่อย ส่งผลให้ถูกตำหนิจากหัวหน้า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กอไผ่ ได้รับรางวัล ถอดเครื่องประดับ หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว ธนูหลายดอก ล้างเท้า ภรรยานอกใจ ปล่อยเต่า ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง แบกเสา ปลาหลีฮื้อ ดับไฟ รักใครบางคนมากๆ ตาหลายคู่ เฟซบุ๊ก ( Facebook ) ชกมวย ฟัน ฉลาม อนุสาวรีย์ บันไดเลื่อน ชักลาก ขนคิ้ว ผ่าท้อง กิ้งกือ เด็กผู้ชายสู้กัน โครงกระดูก หวีงา ฤดูร้อน สวมแหวน ยิงปืน ดอกราตรี ยกของ ปล่อยปลาดุก ตัวเลข ว่ายน้ำข้ามฝั่ง ทะเลาะกับคนรัก สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) ก้อนหินตก เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด กระแต ถูกตัดศีรษะ ฐานทัพทหาร ระบำ กิ้งก่า การทำผิดพลาด ต่อ ไหว้พระ ปีศาจที่มีเขาและหาง ประหาร ศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ยินเสียงกระซิบ ทุเรียน ยอดโดม วิชา เมาเหล้า นาค ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน สุกร ซื้อเต่า กระบอก ซ่อน พลอยหลากสีสัน หญิงแต่งชุดสีขาว หัวล้าน มุดใต้ถุน โคลน ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว ถั่วปลูกอยู่ในไร่ ขื่อคา สวมชุดเจ้าสาว เฮลิคอปเตอร์ ถ่านไฟ อสนีบาต โครงกระดูกสัตว์ กำลังจะไปตาย ท่อน้ำ เก็บของมีค่าได้ กิ่งก่าวิ่งไปมา ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด ฟ้าร้อง โบสถ์ พระสงฆ์ เงินกู้ ทูต หาบขี้กลับบ้าน ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ หูแหว่ง กรอด้าย ญาติเสียชีวิต ถูกกรรโชกทรัพย์ เตียง คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ น้ำลาย เณรหางนาค ฆ่าเต่า ฆ่าวัว เมฆสีเลือด ผ้าเช็ดหน้า รถยนต์ ทำนาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM