ทำนายฝัน 'พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ'

ฝันเห็น ฝันว่า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ฝันเห็น หรือ ได้เข้าเฝ้า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ให้ระวังอาการปวดข้อกระดูก ปวดหลัง เพื่อนหรือผู้ที่คุณคุ้นเคยเป็นอย่างดี จะทำตัวห่างเหิน การงานล่าช้ากว่าที่นัดหมาย ระวังจะถูกตำหนิได้ ต้องใช้ความพยายามและ ความอดทนสูง ควรคิดดีพูดดี จะทำให้มีโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ'

ฝันเห็น หรือ ได้เข้าเฝ้า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ให้ระวังอาการปวดข้อกระดูก ปวดหลัง เพื่อนหรือผู้ที่คุณคุ้นเคยเป็นอย่างดี จะทำตัวห่างเหิน การงานล่าช้ากว่าที่นัดหมาย ระวังจะถูกตำหนิได้ ต้องใช้ความพยายามและ ความอดทนสูง ควรคิดดีพูดดี จะทำให้มีโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

คูคลอง กษัตริย์เสด็จมาหา งานบวช ภาษา กัลปพฤกษ์ เงิน กินพระจันทร์ กระทง งูเห่า ถูกสวมกุญแจมือ กรรมกร นาค เสวียน ป่าช้า จันทร์เพ็ญ มู่ลี่ กล่าวคำอำลาญาติ โยคี ค่ำมืด ภรรยาเปลือยกาย ตราสัง ฉลองพระบาท ดอกบานไม่รู้โรย ธนูหัก ฝาเรือน ตะปู ตรอกซอกซอย จรเข้กัด จันทรคราส กระต๊อบ เพชรพลอย ละลาย นั่งนับลูกประคำ ปากเหม็น ฤดูหนาว ดวงอาทิตย์ดับ ปล่องไฟ จับกุ้ง เหรียญ นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ยืนบนลังไม้ กิ้งก่า กางเขน นั่งรถหรู เครื่องร่อน กะเหรี่ยง เวที ฆ่าเต่า นกแร้ง รัฐประหาร คนตาย ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน ช่วยคน มวยผม เปลหามคนเจ็บ กินกระต่าย ยกยอ ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ไอศกรีม การทำผิดพลาด เห็นประตูบ้านตัวเอง บุคคล เชือก ขึ้นบันได ขึ้นเขา หมาหอน ขนมจีน กินยา รักสามีตัวเอง ถูกข่มขืน ถูกกลั่นแกล้ง เณรหน้าไฟ เดินทางกลางทะเลทราย ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ กางเกง นั่งราชรถ หมี ฝูงกบ จำนวนมาก งอบ ทอดทิ้งลูกๆ ปลิงดูดเลือด อากาศทึบมืดมัว โน๊ตบุ๊ก งานแต่งงาน ถูกปล้น นาฬิกาข้อมือเสีย สามีตาย งมของในแม่น้ำ ถั่วฝักยาว ประตูกำลังถูกไฟไหม บันได เป็นใบ้ การรับรางวัล ดับเทียนชัย ลับ โซ่ คดีฟ้องร้องกัน กระท่อมร้าง ให้ความกรุณา สวมชุดเจ้าสาว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM