ทำนายฝัน 'พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ'

ฝันเห็น ฝันว่า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ฝันเห็น หรือ ได้เข้าเฝ้า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ให้ระวังอาการปวดข้อกระดูก ปวดหลัง เพื่อนหรือผู้ที่คุณคุ้นเคยเป็นอย่างดี จะทำตัวห่างเหิน การงานล่าช้ากว่าที่นัดหมาย ระวังจะถูกตำหนิได้ ต้องใช้ความพยายามและ ความอดทนสูง ควรคิดดีพูดดี จะทำให้มีโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ'

ฝันเห็น หรือ ได้เข้าเฝ้า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ให้ระวังอาการปวดข้อกระดูก ปวดหลัง เพื่อนหรือผู้ที่คุณคุ้นเคยเป็นอย่างดี จะทำตัวห่างเหิน การงานล่าช้ากว่าที่นัดหมาย ระวังจะถูกตำหนิได้ ต้องใช้ความพยายามและ ความอดทนสูง ควรคิดดีพูดดี จะทำให้มีโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จุฬามณี ทอดทิ้งภริยา กีฬา ร่างกายตัวเอง ปัสสาวะรดที่นอน ผู้หญิงชักมีด ใบลาน เศษอาหาร ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ กินรีหรือกินนร แมลงปีกแข็ง ไฟไหม้ในท้องฟ้า ตะเพียน ถอดเครื่องประดับ ตู้หนังสือ ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า คูคลอง นุ่งผ้าสีชมพู กางเกง หัวนก พวงมาลัย ลายมือ มีดตกน้ำ องคมนตรี มะพร้าว เห็นกล้วย เกลือ ตกใจ ภิกษุ เล่นฟุตบอล พระสงฆ์ ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว ตนเองทำความผิด ภรรยานอกใจ ชายชู้ เจ็บปวดตามร่างกาย ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน ปอ ขนนกสีขาว นักสืบ ฝุ่นเข้าตา ถูกคู่รักกักตัว ล้างหน้าตัวเอง แฝด กระท่อมร้าง กินลิ้น งูกัด รังผึ้ง ไวโอลิน เผาศพ พายเรือ เชือกรัดคอ ผู้ชายมีผมน้อย ผู้หญิงโพกผ้า ถ้ำมืด มดกัด มุดรั้วลวดหนาม พนัน แสงนีออน ตัวเองตายไปแล้ว กระปุก โจรสลัด ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด สุรา ค้าขายต่างเมือง ศีรษะ ทาเล็บ เทศน์ ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ เดินทางก่อนกำหนด สามีตาย รบชนะ ตีงู ผึ้งบินรอบรังของมัน มะนาว ใต้ถุน ตะกร้าหวาย ล่องแพ ถูกตี ฟันหลุด ถูกฝังทั้งเป็น ธนูหลายดอก แชมพู รับประทานเครื่องเทศ ขอบคุณ เปลหามคนเจ็บ ปฏิทิน เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย ประกาศนียบัตร ดื่มสุรา สุนัขเข้ามาเลีย ฮาเร็ม ซื้อผ้าขาว พูดสนทนา น้ำพุขนาดใหญ่ ตกหน้าผา ตุ๊กตา กรรไกร ผิวพรรณ กำแพง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM