ทำนายฝัน 'พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา'

ฝันเห็น ฝันว่า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ฝันเห็น หรือเข้าเฝ้าพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ผู้ใหญ่จะช่วยเหลือเกื้อกูล หากหนักใจเรื่องใดควรเข้าหาผู้ใหญ่เพื่อขอคำปรึกษา อาจสูญเสียของที่รักได้ ให้ระวังเรื่องความเครียดจะส่งผลเสียต่อสุขภาพ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา'

ฝันเห็น หรือเข้าเฝ้าพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ผู้ใหญ่จะช่วยเหลือเกื้อกูล หากหนักใจเรื่องใดควรเข้าหาผู้ใหญ่เพื่อขอคำปรึกษา อาจสูญเสียของที่รักได้ ให้ระวังเรื่องความเครียดจะส่งผลเสียต่อสุขภาพ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ปลาหลีฮื้อ ตาข่าย เสื้อขนสัตว์ โจร ปฏิทิน คนร้าย กีฬา แลบลิ้น คนแปลกหน้า ทาขมิ้น จำนอง ซักผ้าขี้ริ้ว ขวดยา พรวนดิน พระโพธิสัตว์ เจ็บป่วย กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) ดอกบานไม่รู้โรย เกือก นกขมิ้น ตกกล้า ต่างหู พระธาตุ สุสาน เครื่องจักรไม่ทำงาน ถูกประณาม เน็ตไอดอล ปืน แจกันคู่ เปิดร้านค้าขายสินค้า ตกใจเพราะเห็นผี แผนผัง คบคนพาล ฆ่าเป็ด การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ ขโมยอาหาร ยุง ผู้ชายมีผมน้อย เท้าขาด ถั่ว ชกมวย เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป เข้ารับการผ่าตัด พนัน ฝาหม้อ หญิงแต่งชุดสีขาว กรอด้าย ล่าสัตว์ ซ่อง นุ่งผ้าขาด กระโปรง ผดุงครรภ์ พนมมือ เครื่องศาสตราวุธ รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) ซื้อกระดุม คนอื่นทำพลาด ถวายพระด้วยดอกบัว ของลับ ถ้ำ ช่างไม้ ช่วยคน กงเกวียน ริมฝีปาก ฮอกกี้ แสตมป์ ผ้าเช็ดหน้า บันไดเลื่อน เป็ดไก่ ประดิษฐ์ ขบวนแห่ศพ เสวียน อาบน้ำฝน ฟ้อนรำ ตะกวด ฮาเร็ม ดาวตกที่หลังคาบ้าน ฆ่าสุนัขบ้า ซื้อไม้กระดาน นุ่งชุดแดง ร้องตะโกน โง่ เสี้ยนหนาม การตายของเพื่อน กินลูกอม นอนบนเตียง โรคเรื้อน ชะนี ยารักษาโรค ไหว้พระราหู แบกหาม กล่าวคำอำลากับใครบางคน ฐานทัพทหาร ตัดหัว ยักษ์ นักสืบ เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง บ่อน้ำ ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM