ทำนายฝัน 'พระเจ้าแผ่นดิน'

ฝันเห็น ฝันว่า พระเจ้าแผ่นดิน ทำนายว่า จะได้เลื่อนตำแหน่ง หน้าที่การงาน แม้มีฐานะยากจนก็จะรวยได้ และมีโชคลาภจากการเสี่ยง หรือมีลาภลอย หรืออาจได้รับข่าวดีจากญาติผู้ใหญ่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'พระเจ้าแผ่นดิน'

ทำนายว่า จะได้เลื่อนตำแหน่ง หน้าที่การงาน แม้มีฐานะยากจนก็จะรวยได้ และมีโชคลาภจากการเสี่ยง หรือมีลาภลอย หรืออาจได้รับข่าวดีจากญาติผู้ใหญ่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง ผ้าไตรจีวร พานเงิน สวะ แก้วแตก บ้องไฟ ปากกา ฉมวก พี่น้อง เสื้อกันฝน การตายของเพื่อน ส้มตำ ถ่ายอุจจาระ ประกาศการแต่งงานของตนเอง ที่พึ่ง ผูกปมเชือก ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง ผดผื่นคันขึ้นตามตัว เรือนแพ กระดานดำมีข้อความ ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย เถ้าแก่ กระโปรงเก่า รั้ว จับสายสิญจน์ ลิฟต์ เด็กกำลังดูดนม ขนมเข่ง มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน ล้มเหลว โครงกระดูกมนุษย์ เงินกู้ ขาด้วน เหี้ย เวียนเทียน โคมไฟหรือโคมตะเกียง ต่อ สติ ไม้ขีดไฟ ภรรยาออกจากบ้าน แผล ดื่มยาพิษ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ม้าสีดำ ขบวนแห่ศพ ต่างหู หน้าต่าง ช้องผม เมฆสีเลือด หมา กอด กาน้ำร้อน มีโชคลาภ มาลี แมวสีขาว ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น ทะเบียนบ้าน ปัดกวาดฝุ่น ผ้าเช็ดตัว นักประพันธ์ ศีล อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน อาคันตุกะ อาบน้ำในทะเล รถยนต์ ความมืด เวที สวมเสื้อสีเขียว กกไข่ เดินทางไกล เห็นประตูเมือง ตู้กับข้าว ของที่ระลึก เห็นตัวเองในกระจก กะเหรี่ยง เลี้ยงกระต่าย กัดลิ้น ฮ่องเต้หรือฮองเฮา สวมมงกุฎ ถั่วงอก กระบอกไม้ไผ่ กก ถูก แตน-ต่อ ต่อย ฝนครึ้ม มหาสมุทร บุตร ประกายไฟ ถาด มิตรสหาย กัดคน คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ เห็นพ่อที่ตายไปแล้ว วอ นอนบนฟูก ใส่ต่างหู ทำผ้าเช็ดหน้าหาย รวงข้าว ช่อดอกไม้ น้ำท่วม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM