ทำนายฝัน 'พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี'

ฝันเห็น ฝันว่า พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี ฝันเห็น หรือได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราช-สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คุณจะมีโชคอยู่ทางทิศตะวันตก มาจากคนผิวสองสี และต้องใช้ความพยายามจึงจะสมหวังในสิ่งที่ต้องการ จะถูกนินทาให้ร้ายอยู่เสมอ คนโสดได้ดีใจ จะมีคนที่ถูกใจมาสารภาพรักต่อหน้า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี'

ฝันเห็น หรือได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราช-สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คุณจะมีโชคอยู่ทางทิศตะวันตก มาจากคนผิวสองสี และต้องใช้ความพยายามจึงจะสมหวังในสิ่งที่ต้องการ จะถูกนินทาให้ร้ายอยู่เสมอ คนโสดได้ดีใจ จะมีคนที่ถูกใจมาสารภาพรักต่อหน้า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ดาวตกที่หลังคาบ้าน ชนไก่ งูกินสัตว์ คนอื่นทำพลาด พระแก้วมรกต กาน้ำร้อน แล่นเรือผ่านเกาะ ฆ่าโค ทอดแห ได้รับแก้วเป็นของขวัญ กระจก แช่ง ห่วงเหล็ก โถแป้ง ไก่ชน อาหารบูดเน่า เสื้อผ้า นุ่งผ้าใหม่ เมฆสีแดง มรดก ภรรยาเสียชีวิต นกเกาะหลังงู แต่งงาน ญาติตาย เปลือก เถียงกับคน ดูซีรี่ย์ ถูกน้ำร้อนลวก พวงมาลัยดอกไม้แห้ง ข่าวร้าย นุ่งชุดขาว ตาลปัตร ไฟนรก พ่อตาย ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน ตู้นิรภัย เกลียดคนอื่น กองทัพ ปล่องไฟ เสี่ยงเซียมซี คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง เงินโบราณ เป็นแม่ยาย ขายของ พานเงิน ตกใจเพราะเห็นผี กะปิ กงจักร ปั่นด้าย ฆ่านกกระจิบ ช้อนปลา ผ้าฝ้าย นั่งรถ แกะ เก็บผลมะม่วง ชกต่อย ดอกบานไม่รู้โรย ภิกษุ ชู้รัก เงาะ บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม เจ้าบ่าว ออร์แกน เณรหน้าไฟ ตัวเองเป็นชู้ ธง งม ตู้อาหาร นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย แสง แฉลบ ขี้เถ้า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ รักกับนักบินหญิง ซื้อกระดุม เฒ่าหัวงู บ้องไฟ มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน ป่า ขี่เสือ เบี้ย อ่างล้างหน้า เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ ทุ่งนา ตีงู จับปิ้ง ดื่มน้ำ คอมพิวเตอร์ ส่งจดหมายพร้อมเช็ค ซองจดหมายสีชมพู ทำกับข้าว เผาขยะ โบสถ์สกปรกรกรุงรัง นํ้าพุศักดิ์สิทธิ คนฆ่าสัตว์ นุ่งโจงกระเบน ตามทวงหนี้ กล่าวคำอำลาญาติ วัวควาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM