ทำนายฝัน 'พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี'

ฝันเห็น ฝันว่า พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี ฝันเห็น หรือได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราช-สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คุณจะมีโชคอยู่ทางทิศตะวันตก มาจากคนผิวสองสี และต้องใช้ความพยายามจึงจะสมหวังในสิ่งที่ต้องการ จะถูกนินทาให้ร้ายอยู่เสมอ คนโสดได้ดีใจ จะมีคนที่ถูกใจมาสารภาพรักต่อหน้า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี'

ฝันเห็น หรือได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราช-สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คุณจะมีโชคอยู่ทางทิศตะวันตก มาจากคนผิวสองสี และต้องใช้ความพยายามจึงจะสมหวังในสิ่งที่ต้องการ จะถูกนินทาให้ร้ายอยู่เสมอ คนโสดได้ดีใจ จะมีคนที่ถูกใจมาสารภาพรักต่อหน้า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฤาษี ถูกฝังทั้งเป็น โอลิมปิก แจกัน ได้รับต่างหู ขี่โคอศุภราช เก็บมุ้ง ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด ปลูกกล้วย พรวน งูใหญ่ นั่งบนลังไม้ พูดสนทนา เสื่อขาด เครื่องปั้นดินเผา ปอก จอมปลวกกลางถนน ถูกเฉือนเนื้อ เฆี่ยน หัวล้าน เลือดออกทางทวาร บวชชี ท้องเสีย บริโภคเนื่อสุกร กระซิบกับเพื่อน เข็มเย็บผ้า ลูกข่าง แผ่นดินไหว ความดีความชอบ เห็นแม่ที่ตายไปแล้ว ศพ ดื่มสุรา ถูกฉ้อโกง กระดาษสี ธง กุลี ผ้าแพร หลงรักสามีคนอื่น มหรสพ เครื่องครัว กระเป๋าเดินทาง จักรยาน ร่างกายตัวเอง หน่อไม้ ปลิงหลายตัว น้ำหอม ฟุตบอล ย้อมผม หมาก ฆ่าไก่ สนามหญ้า ขี่นางโค ลูกแก้ว ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น ความมืด ขึ้นศาล ต้นกัลปพฤกษ์ บ้านใหม่ ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย กระทำรุนแรงต่อตัวเอง เพชรรัตนราชสุดา ถูกสัตว์กัด เล่นน้ำสงกรานต์ โถส้วม หญิงชรา ดูซีรี่ย์ การตายของเพื่อน หางไก่ ลูกๆ หลั่งนํ้าตา ตู้เย็น ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ ต้นไม้ ทำนาได้ผลผลิตดี ซื้อของโบราณ เป็นคนปรุงอาหาร ขอโทษผู้อื่น ตัวเองเป็นคนวิกลจริต แมลงปีกแข็ง ถาดดอกไม้ ซองจดหมายสีขาว เป่าแตร แก้ว จระเข้ เปรต เน็ตไอดอล แมวข่วน ปล้นสะดม สู้กับเหยี่ยว ตกกระ โล่ สิงโต ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว ฝังศพคนที่รู้จัก รักตัวเอง ปล่องไฟ กกไข่ จับปลาตะเพียน รักใครบางคนมากๆ นายกรัฐมนตรี หิมะตกถูกตัว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM