ทำนายฝัน 'พริก'

ฝันเห็น ฝันว่า พริก ฝันเห็นพริกหรือได้กินพริกที่เผ็ดมาก เป็นพริกสีแดง ทำนายว่า จะมีเคราะห์หนัก หรือจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับคนอื่น มีปัญหากับ เพื่อนบ้าน ช่วงนี้ไม่มีโชค ไม่ควรเสี่ยงโชคใดๆ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'พริก'

ฝันเห็นพริกหรือได้กินพริกที่เผ็ดมาก เป็นพริกสีแดง ทำนายว่า จะมีเคราะห์หนัก หรือจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับคนอื่น มีปัญหากับ เพื่อนบ้าน ช่วงนี้ไม่มีโชค ไม่ควรเสี่ยงโชคใดๆ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถ่านไฟ กระท่อมริมทะเล ฮิปโปโปเตมัส พระเจ้า กระจาด นักสืบ กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง เครื่องแบบทหาร เห็นที่นารกร้าง พัชรกิติยาภา ต้นไม้ กระดานดำว่างเปล่า โน๊ตบุ๊ก พระพุทธรูป ประกาศข่าวการตาย กรรไกร อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น ไข่ไก่ ขนมชั้นหลากสี แมวออกลูก คนขี้โม้ เงิน สร้าง ถ้วยชาม บรรจุของลงหีบ โง่ ตีผึ้ง กินหัวสุกร สร้อยคอ ตกบ่ออุจจาระ แผ่นดิน คราด เล่นน้ำสงกรานต์ ศพถูกมัดตราสัง ตัวเงินตัวทอง กำลังขับรถ ฝนตกระหว่างเดินทาง ข้อเท้าเจ็บ ถูกฟันคอขาด ปอกเปลือกไข่ ข่าวร้าย เดินเข้าออกประตูกว้างๆ ปากกา ไอ ลาวาภูเขาไฟ เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ พระจันทร์ ไก่ ทำบุญ ดื่มสุรา ราหู ซาบซึ้งใจ บั้งไฟ ใส่ต่างหู ดื่มน้ำฝน ตัวเองเป็นกรรมกร ตราสัง กินหมูกะทะ เชือก ดอกซ่อนกลิ่น จับผีเสื้อ สายสะพาย วัง นักบวช หญิงชรา ไฟไหม้บ้าน มรกต ยิงธนู ตกจากเครื่องบิน มีหางงอก ถ่ายขี้ งูขดเป็นวงกลม หูแหว่ง ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง เครื่องเรือน ทำนาไม่ได้ผลดี ขนม หน่อไม้ คุก ตะราง มือ คนแคระ นางฟ้า รีดนมโค วงกบ ฝุ่นเข้าตา ชาวประมง ล้างหวี แทง โซ่ เต้าหู้ วัวควาย ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน ถวาย ลวดหนาม บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ กางร่ม กระซิบ พัด ตกจากที่สูง ฝูงคนจำนวนมาก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM