ทำนายฝัน 'พริกไทย'

ฝันเห็น ฝันว่า พริกไทย ฝันว่าเหยาะพริกไทยลงในอาหาร และพริกไทยเข้าจมูกจาม ต้องระวังอย่าให้มีอารมณ์รุนแรง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'พริกไทย'

ฝันว่าเหยาะพริกไทยลงในอาหาร และพริกไทยเข้าจมูกจาม ต้องระวังอย่าให้มีอารมณ์รุนแรง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ประหาร แมงป่อง ขี้ งานโกนจุก อรุณ พระธาตุ เผาศพ นกแก้ว เพื่อนที่จากไปไกล เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ ตีฆ้อง มีด ซื้อปลาทอง หญิงแต่งชุดสีดำ เวทีมวย บันไดสูง ตักบาตร ติดคุก ดาบ ฟ้าที่สดใส งม ลาภ ยิงกา ฌาน บิณฑบาต กระต่ายน้อย ประกาศการแต่งงานของตนเอง ศีล เอสเอ็มเอส ( SMS ) สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ป้อมปราการ นอนในมุ้ง เงินกู้ ถวายของแด่พระสงฆ์ ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง เกิดสงคราม จอมปลวก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ ถูกน้ำร้อนลวก นกกระจิบ กระจาบ เกิดความรู้สึกผิด ทารกดูดนมคุณ ดวงอาทิตย์ทรงกลด ตกใจเพราะเห็นผี มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ ฆาตกร ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ ด้วง โยงเรือ มาลัยดอกไม้ เลี้ยง กระเทย เนกไท คดข้าวเย็นกิน กกไข่ หน้า ธนาคาร รบกวน โทษ เมา ช่วย แต่งตัว กุ้ง บันไดกว้างๆ ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย ถอนฟัน ขนมอร่อย หญิงแต่งชุดสีขาว ผลักประตู ถีบจักรยาน ก่อกองทราย ทับทิม ขายไม้กระดาน ธงชัย กรวยกรอกน้ำมัน เดินเรือ บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น เครื่องบินตก เปิดร้านค้าขายสินค้า ถูกทรมาน เลิกมุ้งขึ้น ท่าเทียบเรือ สัปเหร่อ หญิงแต่งชุดสีฟ้า ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ เจ้าที่ งมของในแม่น้ำ ถูกจี้ เลี่ยมฟันทอง ญาณ กำลังขับรถ กินอุจจาระ วิมาน จักรพรรดิ ฉี่รดที่นอน จุดเทียน กัลปพฤกษ์ สงฆ์ สังกะสี ถุงใส่เงิน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM