ทำนายฝัน 'พร้า'

ฝันเห็น ฝันว่า พร้า ฝันว่าได้นำมีดพร้าไปดายหญ้า ตัดต้นไม้ ผ่าฟืน สิ่งที่ทำไว้จะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'พร้า'

ฝันว่าได้นำมีดพร้าไปดายหญ้า ตัดต้นไม้ ผ่าฟืน สิ่งที่ทำไว้จะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ยมทูต เดินบนฟ้า ไอศกรีม ผ้าห่มหนาๆ ลมหายใจมีกลิ่นหอม ปรบมือ แมวออกลูก ไถ่ถอน สร้อยข้อมีชำรุด ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น ขบวนแห่ศพ ยกยอ ปลาเงินปลาทอง เสื้อเปื้อนเลือด นายกรัฐมนตรี ฝาหม้อ จับปิ้ง กางเขน บัว น้อยหน่า เซรุ่ม ฆ่าควาย กินพริก เดินบริเวณวัด ฟันล่างหัก ตั้งครรภ์ อยากตาย พระนาคปรก หมาคาบหม้อ นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย นอนบนที่นอน ถอดรองเท้า ซาวข้าว เบ็ดตกปลา อาเจียน ผ้าขี้ริ้ว พวงมาลัย ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน มุดใต้ถุน ท่าเทียบเรือ กินองุ่น แมวสีสวาท กุ้งมังกร กระจกหลากสี ตัวเองมีผมหงอก กินอาหาร ห่มผ้า มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน มุ้งขาด ประตูกำลังถูกไฟไหม ฆ่าเสือ ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น ผีตายโหง ขนกา กระเป๋าเงิน นาค มาลัยดอกไม้ สาก โคไล่ขวิดคน ตัวเองร่ำรวย กินหัวสุกร เขียด ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ แมวข่วน กินกล้วย ทำกาแฟหก เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก ดาวตกจากท้องฟ้า ดูหนัง นั่งอยู่ในกองอุจจาระ กำแพง ผลจันทร์ ( พืช ) คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ เชือกรัดคอ จิ้งเหลน วิ่งจนเหนื่อยหอบ ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ จักจั่น คนแปลกหน้า นํ้าวน ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน เงี่ยง ชาวประมง นกต่อสู้กัน คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ไต่เขา ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ บันไดสูง ดวงอาทิตย์ทรงกลด ผิงไฟ ยุง ได้ยินเสียงระฆัง แม่ชี ไฟไหม้ต้นไม้ ไม้พลอง ถูกตัดใบหู ปลาหลีฮื้อ ตัดนิ้วมือตัวเอง นุ่งผ้าสีแดง เป็ดไก่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM