ทำนายฝัน 'พวงกุญแจ'

ฝันเห็น ฝันว่า พวงกุญแจ ฝันว่าได้จับหรือถือพวงกุญแจ ทำนายว่าจะมีโชคลาภจากการ เสี่ยง การค้ามีโอกาสเจริญก้าวหน้า มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงาน มียศสูงขึ้น หรือเงินเดือนสูงขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'พวงกุญแจ'

ฝันว่าได้จับหรือถือพวงกุญแจ ทำนายว่าจะมีโชคลาภจากการ เสี่ยง การค้ามีโอกาสเจริญก้าวหน้า มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงาน มียศสูงขึ้น หรือเงินเดือนสูงขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พระวรราชาทินัดดามาตุ ฝูงกบ จำนวนมาก ยกของหนัก ตกหลังม้า กินพริก แมลงสาบ แฉลบ ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น ส้มตำ หักธนู ฟ้าแลบ สุกร ต้นไม้ยืนต้นตาย ดื่มน้ำชา คนกำลังจะตาย เดินเร็วๆ จับสายสิญจน์ เมฆลอยนิ่ง ทรมานคนอื่น แมวตาย ถลกหนัง แช่ง ฉิ่งฉาบ สีแดงชาด กินอุจจาระ คนอื่นทำพลาด เสื้อขนสัตว์ ได้รับของที่ระลึกจากญาติ เป็ดว่ายน้ำ ฮก ลก ซิ่ว ยกยอ กระดาษเช็ดมือ ประหาร ปล่อยนกกระเรียน พายเรือ ผัดหน้า ล้มเหลว มีคนเกลียด พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า ค่ำคืน เครื่องศาสตราวุธ กระท่อมในป่า ทับทิม แฟนนอกใจ ทำให้คนอื่นตื่น ทะเล ฝังศพ ชอล์ก นอนบนที่นอน กินโรตี ตะกร้าพลาสติก ธรณีสูบ เดินกะโผลกกะเผลก จาระบี สวมเสื้อสีดำ คนรักได้รับบาดเจ็บ นํ้าพุศักดิ์สิทธิ ตัวเองมีปีก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กินก้างปลา จมน้ำ เข่า เทศน์ ได้รับรางวัล มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี ใยแมงมุม กระต่ายหลายตัววิ่ง นั่งเล่น กระจาด นักบุญ ตู้นิรภัย กล้วยแขก หมีทำร้าย กอดผู้ชาย อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น ฟ้อนรำ ฏีกา นอกใจแฟน แผนผัง ประเจียด ลาวาภูเขาไฟ ตะเกียงที่จุดแล้ว เล่นเกมส์ แฝด หยก ตบแต่ง กางมุ้ง เก็บดอกบัว ได้รับแก้วเป็นของขวัญ หญิงแต่งชุดสีฟ้า ไข่มุก มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด ท่องเที่ยวต่างประเทศ ลิง รองเท้า ปีนข้ามกำแพง ของลับ เครื่องดนตรี เลือดไหล

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM