ทำนายฝัน 'พวงมาลัยดอกไม้สด'

ฝันเห็น ฝันว่า พวงมาลัยดอกไม้สด ฝันเห็นพวงมาลัยดอกไม้สด ได้จับต้องสัมผัสพวงมาลัยนั้น ชีวิตจะรุ่งเรือง สุขภาพดีขึ้น ได้รับคำชื่นชมและ ลาภยศสรรสริญ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'พวงมาลัยดอกไม้สด'

ฝันเห็นพวงมาลัยดอกไม้สด ได้จับต้องสัมผัสพวงมาลัยนั้น ชีวิตจะรุ่งเรือง สุขภาพดีขึ้น ได้รับคำชื่นชมและ ลาภยศสรรสริญ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ดวงจันทร์ กล่าวหา ปล้นสะดม ตำหนัก ปลาเงินปลาทอง โดนแทง ยกโทษให้ใครบางคน เดินเรือ พนมมือ ขนมชั้นหลากสี ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ เรือนแพ ค้างคาว กองดิน ไฟฟ้า เห็นเหรียญสตางค์ ฟันงอกขึ้นมาใหม่ เกลียดคนต่างชาติ เมา ได้ตีกลอง เปรต ประตูที่ปิดตาย เด็กอุ้มปลา ฝา หญิงทุบตีกัน ฉาบ ไฟ ขัน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร นอนเล่นกลางหาดทราย ขนมปัง หน้า ชกคนที่จมูก เดินอยู่กลางทุ่งนา ถ้วยกาแฟ กินข้าว ดับเทียนชัย ลูกเห็บ ถูกโกง คลื่นน้ำ พูดคุยกับคนต่างชาติ นั่งอยู่ในกองอุจจาระ คนอื่นทำพลาด ได้กลิ่นธูป กอดอก เหยียบอุจจาระ ฆ้อง ฟ้าร้อง ซี่โครงหัก นักบิน เดินบริเวณวัด อาบน้ำในอ่าง ขบวนแห่ศพ ฟันโยก นกกาเหว่า เศษอาหาร ปากเจ็บ ขอโทษผู้อื่น ประกันตัว พญาอินทรี เดินทางไปวัด กินเฉาก๊วย วงกบ พ่อตาย กินเลี้ยง ฟัก ดื่มยาพิษ กินนก ถลกหนัง เห็นประตูบ้านตัวเอง แม่หม้าย หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว ขนคิ้ว งม เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น บุคคลที่เป็นคนร้าย ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น ไอศกรีม เมายา น้ำมัน เขื่อนแตก วิ่ง สถานีขนส่ง ไอ โต๊ะทำงาน เปลือก ถูก แตน-ต่อ ต่อย ฆ่าเต่า เลือดออกทางทวาร จานชาม ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน พวงมาลัยดอกไม้แห้ง ญาณ เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ ลูบท้องหญิงตังครรภ์ เพศสัมพันธ์ ดื่มน้ำมะพร้าว กางเกง ลิง กีตาร์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM