ทำนายฝัน 'พวงมาลัยดอกไม้แห้ง'

ฝันเห็น ฝันว่า พวงมาลัยดอกไม้แห้ง ฝันเห็น พวงมาลัยดอกไม้แห้ง หรือได้จับต้องสัมผัสกับมาลัยนั้น เป็นภาพฝันที่ไม่ดี ดวงชะตาในช่วงนี้ยังไม่ดี เจ็บไข้ไม่สบายอยู่ยังมีอาการทรงตัว มีปัญหาเดือดร้อนถึงเรือนชานบ้านช่องและที่ทำงาน ช่วงนี้ ควรไปทำบุญกับพระสงฆ์อาพาธ ร่วมทำบุญสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ถวายวัด หรือถนนหนทางเข้าวัด ยังไม่ควรเสี่ยงโชค (ดอกไม้แห้งในที่นี้คือ ดอกไม้สดที่เหี่ยวแห้ง)
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'พวงมาลัยดอกไม้แห้ง'

ฝันเห็น พวงมาลัยดอกไม้แห้ง หรือได้จับต้องสัมผัสกับมาลัยนั้น เป็นภาพฝันที่ไม่ดี ดวงชะตาในช่วงนี้ยังไม่ดี เจ็บไข้ไม่สบายอยู่ยังมีอาการทรงตัว มีปัญหาเดือดร้อนถึงเรือนชานบ้านช่องและที่ทำงาน ช่วงนี้ ควรไปทำบุญกับพระสงฆ์อาพาธ ร่วมทำบุญสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ถวายวัด หรือถนนหนทางเข้าวัด ยังไม่ควรเสี่ยงโชค (ดอกไม้แห้งในที่นี้คือ ดอกไม้สดที่เหี่ยวแห้ง)

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ ได้กลิ่นเครื่องเทศ จับปลาช่อน ซักผ้าขี้ริ้ว ตกช้าง พังพอน ปลาเงินปลาทอง ต้นไม้ยืนต้นตาย ปีนป่ายภูเขา บ้านมีช่องโหว่ โลกแตก ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด ปลาทอง จับลูกเสือ ฤดูฝน ผู้ชายมีผมน้อย บันไดเลื่อน กะโหลก ประดาน้ำ ตาลปัตร ท่าเรือ ดับเทียน กกลูก นกคุ่ม วิ่งออกกำลังกาย น้ำพุขนาดใหญ่ ตกบ่อมีหนอน เรือจอด ดวงดาว กินสายบัว ฉุด เข้าประตูไม่ได้ ไข่เป็ด ซุบซิบนินทา คนถูกฉีดยา ลา ( สัตว์ ) ค้นหา กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) ช้างเหยียบ แทงตัวเอง จับก้อนกรวด ก้อนทราย ดีใจ ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน กระโปรงใหม่ ตีแมลงวันตาย นั่งอยู่ในกองอุจจาระ คนมีเขา เณรหางนาค แชมพู เดินอยู่ในความมืด ตะกวด กินเป็ด เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก หนอนไต่ตามร่างกาย ขนม ลากสัตว์ งมของในลำคลอง ซื้อกระโปรง หิมะตกในฤดูร้อน เป่าขลุ่ย คนเมา สูบ ธนูหลายดอก ได้ยินเสียงกบ พายเรือตามลำพัง ขโมยเงิน โต๊ะรับประทานอาหาร อุ้มเด็กทารก ถูกฝังทั้งเป็น ดวงอาทิตย์ตก ตกจากที่สูง เห็นตัวเองในกระจก ความดีความชอบ จอบหรือเสียม งูเผือก ทุบตีภรรยา หิมะตกอยู่เรื่อยๆ ไส้เดือน หิมะเกาะบนกิ่งไม้ ไกด์ ถือไต้ หรือ คบไฟ หน่อไม้ ฟ้อนรำ ยากจน ขี่หมู สร้อยข้อมือ ขนมปัง ประตูบ้านคนอื่น ลายมือ ถุงน้ำร้อน บดเมล็ดกาแฟ ตัดผม นํ้าพุศักดิ์สิทธิ สาวไส้ เหี้ย เลือกตั้ง แกะ กินยา ทับทิม กวนอิม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM