ทำนายฝัน 'พังประตู'

ฝันเห็น ฝันว่า พังประตู ฝันว่าพังประตูเข้าไป คุณจะถูกจับกุมตัวในไม่ช้านี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'พังประตู'

ฝันว่าพังประตูเข้าไป คุณจะถูกจับกุมตัวในไม่ช้านี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตะไกร ไม้กวาด เปิดผนึกซองจดหมาย ขนมจีน ได้สวมแว่นตาดำ ถูกฆ่า อยู่ห่างไกลจากครอบครัว ด้วง โค่นต้นไม้แก่ โสมสวลี กวาง สายสนตะพาย ต้นกัลปพฤกษ์ ซื้อปลาทอง ม้าเตะ นั่งเรือข้ามแม่น้ำ มรดก ชนไก่ โต๊ะรับประทานอาหาร ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป เป็นใบ้ นม นอนบนเตียง ป้อมปราการ ก้ามกุ้ง วัง หิ่งห้อย ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด แตร อยู่ในอาการผิดหวัง กระโดดจากที่สูง ราชา ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง ขโมยขึ้นบ้าน ตัวเองเป็นกรรมกร ลม สุนัขหอน ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน ขี่โคอศุภราช ร้องรำทำเพลง ชายหนุ่ม เถาวัลย์ เหาะ เงาะป่า กบฎ กวาด พูดโทรศัพท์มือถือ เก็บกวาดบ้าน อทิตยาทรกิติคุณ ต้นโพธิ์ จรวด หญิงแต่งชุดสีดำ ตาหลายคู่ ตู้ไปรษณีย์ เมฆสีแดง ท้องเสีย อักษรย่อ โคเข้าบ้าน ไส้เดือน กระเป๋าเงิน ผู้หญิงถือมีด กินเนื้อมะพร้าว ขอบฟ้า ผิวหนัง โกนผม มีฤทธิ์ ขุดถ่านหิน งูเลื้อย ฆ่าควาย ซุบซิบนินทา ดอกไม้ ตัวเองถูกประหาร รอยเท้าของตัวเอง แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร งานโกนจุก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ผลักประตู ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว ทุเรียน งมของในแม่น้ำ พูดสนทนา ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ ตกต้นไม้ นรก หายใจอึดอัด ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม นุ่งผ้าสีม่วง หมากรุก ฝังศพ นุ่งผ้าสีแดง ได้กลิ่นเครื่องเทศ ลูกจัน จาน กินเต้าหู้ ทำนาได้ผลผลิตดี สวมเสื้อสีเหลือง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM