ทำนายฝัน 'พังประตู'

ฝันเห็น ฝันว่า พังประตู ฝันว่าพังประตูเข้าไป คุณจะถูกจับกุมตัวในไม่ช้านี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'พังประตู'

ฝันว่าพังประตูเข้าไป คุณจะถูกจับกุมตัวในไม่ช้านี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถูกตัดมือ เครื่องบินตก กลัว ถูกมัดมือมัดเท้า เขียด ถูกสัตว์กัด ชกคนที่จมูก ร้องเพลง มองนํ้าตกกับคนรัก แข่งวิ่ง มีปากเสียงภายในครอบครัว ดำน้ำ เท้าด้วน สามเณร เม่น หญิงแต่งชุดสีฟ้า กำแพง พระสงฆ์ โกนขนหน้าแข้ง ช้อนเปื้อน สวมมงกุฎ กินหมูกะทะ ช้างตกมัน ดอกกุหลาบ เขาวงกต เวที ตะกร้าพลาสติก ทดน้ำ ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง เกลือ มงคล จานชาม ดื่มน้ำ คอมพิวเตอร์ สาก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ผัก บุญ กุหลาบ คำนับ เพชรรัตนราชสุดา ขี่ม้า ช่อดอกไม้ ตักทรายเข้าบ้าน ก้น กบฎ ทาแป้ง ชาวประมง เล่าเรื่องตลก ตบมือ ภรรยาเอาน้ำมาให้ ฟัน น้ำค้าง นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง สูบบุหรี่ หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ตีผึ้ง ดูละคร อุ้มลูกสุนัข แคร่หาม การสร้างโบสถ์ บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม มีดบาด ปู หางไก่ หลงป่า อยู่ในอาการผิดหวัง ตกบ่อลึก ช่างเงินทอง เด็กพิการ เฟซบุ๊ก ( Facebook ) ถุงมือ มีผู้นำม้ามาให้ ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง ฮัจญ์ ม้า พญาอินทรี ผนัง เกาทัณฑ์ หญิงแต่งชุดสีแดง ปม หนอนไต่ตามร่างกาย เงาะป่า ทวด นอนบนกองฟาง ดอกมะลิ พายเรือ พระพรหม กุ้งยักษ์ กิ้งก่า กุ้ง ที่พึ่ง น้อยหน่า เชือกรัดคอ กระถาง กกลูก ขอทาน พระธาตุ นํ้าพุขนาดใหญ่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM