ทำนายฝัน 'พังประตู'

ฝันเห็น ฝันว่า พังประตู ฝันว่าพังประตูเข้าไป คุณจะถูกจับกุมตัวในไม่ช้านี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'พังประตู'

ฝันว่าพังประตูเข้าไป คุณจะถูกจับกุมตัวในไม่ช้านี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ดาบ กุมารทอง สวมเสื้อขาด ไซเรน ท่อนซุง นุ่งโจงกระเบน พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร กะละมัง ระเบิด เถ้าแก่ เห็นกระดุม เป็นบ้า ราหู กล่าวหา พังประตู ดื่มน้ำมะพร้าว นำฟองน้ำมาล้างจาน จรเข้กัด ทุบตีภรรยา ช้างเหยียบ นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ หมา กระถาง โครงกระดูกสัตว์ ตกปลากับคนรัก รังดุม วิ่งออกกำลังกาย ไล่จับผีเสื้อ บิดามารดา ถนน ไม้ขีดไฟ นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ เดินอยู่ในป่าช้า พวงมาลา กวาง สาหร่าย แก้ผ้า หัตถกรรม เมฆสีขาว ติดเกาะ นกกาเหว่า ตักทรายเข้าบ้าน แทงตัวเอง สวรรค์ จมูกขาด ลุยไฟ ขี่ม้า แล้ว ตกม้า ตะกร้อ ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว ผ้าใบ เดินชนผนัง นาข้าวรกร้าง ตะไบเหล็ก ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน เมาสุรา งูกัด ทัพพี ตกลงไปในบ่อ นุ่น งานบวชเณร คบไฟ จันทร์เพ็ญ ญาตินํ้าตาตก ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ แฟนนอกใจ อุจจาระ ซาวข้าว ซักผ้า ต่อสู้ ขนมอร่อย กองทัพ ผดุงครรภ์ ญาติเสียชีวิต กินไก่ รดน้ำ อินสตาแกรม ( instargram ) ดื่มน้ำจากแก้ว ตกใจ รบกวน เดินบนฟ้า หมาเลียขา ฆ่าเต่า รักเพื่อน ย่าง หญิงแต่งชุดสีแดง กงเต๊ก กรวยใบตองใส่ดอกไม้ กินอาหารเจ กาน้ำร้อน โฆษก เงื่อน ทหาร ขนนกสีขาว กลอง ธนูหลายดอก ซอ ภรรยา ขอบคุณ โยคี ทำลายโซ่ตรวน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น