ทำนายฝัน 'พังประตู'

ฝันเห็น ฝันว่า พังประตู ฝันว่าพังประตูเข้าไป คุณจะถูกจับกุมตัวในไม่ช้านี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'พังประตู'

ฝันว่าพังประตูเข้าไป คุณจะถูกจับกุมตัวในไม่ช้านี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มรดก เห็นกล้วย รุ้งกินน้ำ หญิงทุบตีกัน ดอกมะลิ หัวล้าน บันได อุ้มเด็กทารก ดอกไม้ คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ เป่าลูกโป่ง นั่งรถไฟ โจรสลัด ปากเจ็บ ขุดหาทรัพย์สมบัติ ตัวเองเป็นคนวิกลจริต สาก หมากัด พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร เครื่องบินบังคับ ถูกหวายรัด กินเนื้อวัว เครื่องครัว ถูกล็อตเตอรี่ รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส ลากฉุด เงี่ยง ตีผึ้ง กระโดดจากที่สูง จมูกของตัวเองยาวใหญ่ ถูกเรียกตัวมาประชุม นกเขา ทอดทิ้งครอบครัว มีความปรารถนา ตำรา นุ่งชุดขาว เลี้ยง เงาะป่า สัมผัสกรวดทราย เครือญาติ ภรรยาทิ้ง ขี่สุกร ขาด้วน ไฟไหม้ป่า เมือง ญาตินํ้าตาตก ขโมยขึ้นบ้าน น้อยหน่า เสี่ยงเซียมซี ซักผ้าขี้ริ้ว หม้าย ภรรยาเสียชีวิต ครีบปลา ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ น้ำมันก๊าด บินขึ้นไปบนท้องฟ้า ตกบ่อมีหนอน นักเรียน อาคันตุกะ ลิฟต์ ยางรถ เฒ่าแก่ คู คลอง ดวงอาทิตย์ทรงกลด หญิงแปลกหน้า การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ ปล้น ป่วย ฟ้าร้อง เดินขึ้นที่สูง ฉี่ ธำมรงค์ ทำโรตี ค้าขายต่างเมือง ตัดผมสั้น แทะกระดูก ร่มหัก ประแจ โยงเรือ กระดาษเปื้อนหมึก เงินปากผี ได้ยินเสียงระฆัง กอไผ่ หิมะเกาะบนกิ่งไม้ ดราฟต์ มโหรี พิมพ์ ลูกปัด ปลาหมึก กังหัน ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น ได้เสื่อใหม่ ยิงกา จิ้งหรีด ถวายกุฏิ หิ้วกระเป๋า เดินรอดราวผ้า แมลงวัน ขึ้นบันได ขึ้นเขา หน้าต่าง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM