ทำนายฝัน 'พังพอน'

ฝันเห็น ฝันว่า พังพอน ฝันเห็นพังพอน หรือถูกพังพอนกัด คุณจะได้รับความเดือดร้อนเพราะสตรี หากเห็นพังพอนวิ่งบนต้นไม้ จะมีคนมาทวงหนี้สิน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'พังพอน'

ฝันเห็นพังพอน หรือถูกพังพอนกัด คุณจะได้รับความเดือดร้อนเพราะสตรี หากเห็นพังพอนวิ่งบนต้นไม้ จะมีคนมาทวงหนี้สิน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

โกนผม ตัดผมใหม่ เห็นคนโดนแทง กำไลข้อเท้า พระบรมรูป จิ้งจก แมวดำ คัมภีร์ สตางค์ ฤดูร้อน สาดน้ำ ไว้ทุกข์ มีปากเสียงภายในครอบครัว กุ้งมังกร ฟ้าแลบ ปลาเงินปลาทอง รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ กวาง ขุด อุ้มลูกสุนัข นกคุ่ม พลักก้อนหิน บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง ผ้าเช็ดตัว เวทีมวย เด็กกำลังดูดนม ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด โครงกระดูก พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง ถูกโกง เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด กลางคืน ร่างกายตัวเอง เมฆบังแสงอาทิตย์ ตีผึ้ง วิ่งหนีผู้ร้าย ตกปลากับญาติ นาก ประกาศข่าวการตาย บวงสรวง สู้กับเหยี่ยว ผดุงครรภ์ สายรุ้ง ขนลุก ศาลเจ้า ขนมอร่อย หิมะเกาะบนกิ่งไม้ กระดาษข่อย นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ เสี้ยนตำเท้า ถ่ายรูป ฮัจญ์ ซื้อปลาทอง ถูกกรรโชกทรัพย์ เด็กผู้ชายสู้กัน งูขดเป็นวงกลม ถาดอาหาร บัวหลวง ถ้วยรางวัล ไม้พลอง ชุดว่ายน้ำ กระจกหลากสี เกา จมูกของตัวเองยาวใหญ่ จูบ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ กัดลิ้น เคี้ยวดิน กาน้ำร้อน ศรีนครินทราบรมราชชนนี แตกร้าว ฉลองพระบาท แก้ผ้า โต๊ะทำงาน ร้องเพลง ขี่กระบือ นาฬิกาข้อมือ เงินหาย กบฎ นัยน์ตา ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ ครก ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ คงกระพันชาตรี กล้วยไม้ เดินละเมอ ฝูงกบ จำนวนมาก ถูกจี้ เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ แกะสลักรูปปั้น ผนัง ว่าว กระซิบ นอนเล่นกลางหาดทราย พายุ กินเนื้อวัว กินผัก นกอยู่ในรัง เจ้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น