ทำนายฝัน 'พาน'

ฝันเห็น ฝันว่า พาน ฝันเห็นพาน ได้จับพานเงินหรือพานทอง ทำนายว่าจะมีผู้ใหญ่ มาสนับสนุนช่วยเหลือ กิจการค้าเจริญรุ่งเรือง มีโอกาสเปลี่ยนแปลงใน ทางที่ดีขึ้นทั้งในด้านอาชีพและการเงิน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'พาน'

ฝันเห็นพาน ได้จับพานเงินหรือพานทอง ทำนายว่าจะมีผู้ใหญ่ มาสนับสนุนช่วยเหลือ กิจการค้าเจริญรุ่งเรือง มีโอกาสเปลี่ยนแปลงใน ทางที่ดีขึ้นทั้งในด้านอาชีพและการเงิน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

คนฆ่าสัตว์ ซองจดหมายสีชมพู ชฎา นํ้าพุที่พุ่งสูง พริก กระถางหลุดมือแตก กุลี คราด ซีเมนต์ เห็นถนนที่ขรุขระ นุ่งผ้าขาว สตรี ช้าง ธารน้ำ จักรพรรดิ กำนัน งานมงคล ข้าวในนา เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด ตาหลายคู่ ไฟนรก คนถูกฉีดยา เชือก ของขวัญ ถูกหนูกัด พระเจ้าแผ่นดิน เผาไม้กระดาน กินนก ฟ้าแลบ เป็ด ม้าสีดำ ฟันบนตนเองหัก ฝูงกบ จำนวนมาก เกือก คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง ได้รับแก้วเป็นของขวัญ โค่นต้นไม้แก่ จมูกของตัวเองยาวใหญ่ ถุงเงิน ถุงทอง คนกำลังเปลื้องผ้า กอดผู้หญิง วิทยุ ตัวเองกลายเป็นนก ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง กรงสัตว์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ว่ายน้ำในมหาสมุทร ตกบ่อมีหนอน หนีจากถ้ำ ตีฆ้อง พลักก้อนหิน ยักษ์ รถบรรทุกศพ ตักทรายเข้าบ้าน ข้าวเปลือก ท้องเดิน เฆี่ยนตีผู้อื่น ตะเพียน ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด ต้นไม้แห้ง โน๊ตบุ๊ก ปราสาทเก่าแก่ ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน ขี่ราชสีห์ พนัน กระซิบ ของลับ เดินทางไปทิศตะวันออก กังวล ตำหนัก กระต่าย เปิดเผยความลับกับเพื่อน กลอง ถีบจักรยาน ดราฟต์ ปลอบโยน เชื้อเชิญ เดินอยู่ในความมืด ขวดน้ำ ซื้อปลาหมึก ภรรยาตาย ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ ตัวเองเป็นนักโทษ ฉมวก ไซเรน คบไฟ กรน ที่พึ่ง เลือดไหล แจกัน ฤกษ์ไม่ดี บอลลูน ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า ข่าวลือ ดูซีรี่ย์ คัมภีร์ ยากจน เลือกผัก พระราชินี ป่าไผ่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM