ทำนายฝัน 'พาน'

ฝันเห็น ฝันว่า พาน ฝันเห็นพาน ได้จับพานเงินหรือพานทอง ทำนายว่าจะมีผู้ใหญ่ มาสนับสนุนช่วยเหลือ กิจการค้าเจริญรุ่งเรือง มีโอกาสเปลี่ยนแปลงใน ทางที่ดีขึ้นทั้งในด้านอาชีพและการเงิน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'พาน'

ฝันเห็นพาน ได้จับพานเงินหรือพานทอง ทำนายว่าจะมีผู้ใหญ่ มาสนับสนุนช่วยเหลือ กิจการค้าเจริญรุ่งเรือง มีโอกาสเปลี่ยนแปลงใน ทางที่ดีขึ้นทั้งในด้านอาชีพและการเงิน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ศาล โซ่ เข็มเย็บผ้า สตรี กล่าวคำอำลาญาติ ความดีความชอบ บรรจุของลงหีบ หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) เข้าไปในโรงพยาบาล โดนแทง ขี้เกียจ เปื้อน นำเที่ยว นุ่งชุดขาว รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ แพทย์ หญิง ฮา ค้อน เมาสุรา ผู้ชายผมยาว ตะปู โขลงช้าง ตัวเองเป็นโจร ปฏิกูล ไม้กางเขน ถูกฝังทั้งเป็น ตกใจ ปีนป่ายภูเขา ทะเล กองทัพ งมของในแม่น้ำ กระซิบกับเพื่อน โคกินหญ้า กินน้ำผึ้ง อ่างล้างหน้า ฌาน คบคนพาล แห่กฐิน เกาะ ศิลา โฉนดที่ดิน แมงมุม เสือตาย ดาวร่วงลงมาจากฟ้า กรวยกรอกน้ำมัน ท่าเรือ มาลัยดอกไม้ ครกสาก นาเกลือ รับประทานอาหาร น้ำท่วม สีแดงชาด ตบแต่ง ถุงเงิน ถุงทอง โลงศพ ร้องเพลง จูบคนรัก มะพร้าว ชกต่อย แม่ เจว็ด วิ่งจนเหนื่อยหอบ กีตาร์ เสาเรือน ระดู แผ่นดินไหว หมอดูดูลายมือ ฆ่าใครบางคน ตัวเองเจ็บป่วย หัวหมู นักบิน ซาวข้าว ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ แกะสลักรูปปั้น ตีผึ้ง ถูกด่าทอ บุญ สายสะพาย มีเขาบนหัว อาบน้ำฝน กระเป๋า เปียก ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย ผีตายโหง เท้าเจ็บ ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น ศัสตราวุธ กิ่งก่าวิ่งไปมา ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ เงาะ นกกาเหว่า ชามมีลายดอกไม้สวยงาม นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง กอไผ่ อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา หูเจ็บ ปืนใหญ่ ก่อกองทราย เปรต

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM