ทำนายฝัน 'พานทอง'

ฝันเห็น ฝันว่า พานทอง ฝันเห็นพานเงิน พานทอง หรือได้จับต้องสัมผัสพานนั้นๆ ผู้ใหญ่จะเปิดโอกาสให้ได้พิสูจน์ผลงาน ผู้ใหญ่ให้ความเมตตาอุปถัมภ์ กิจการด้าเจริญรุ่งเรือง และได้รับประโยชน์จากการเป็นนายหน้า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'พานทอง'

ฝันเห็นพานเงิน พานทอง หรือได้จับต้องสัมผัสพานนั้นๆ ผู้ใหญ่จะเปิดโอกาสให้ได้พิสูจน์ผลงาน ผู้ใหญ่ให้ความเมตตาอุปถัมภ์ กิจการด้าเจริญรุ่งเรือง และได้รับประโยชน์จากการเป็นนายหน้า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ญาณ นางฟ้า สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น สวมเสื้อสีเขียว ตุ๊กตา ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน สวมเสื้อขาด หีบสมบัติ กะละมัง ถ่ายรูป กล้วยแฝด อยู่ในกระท่อม นั่งมองน้ำตกกับคนรัก โอเอซิส เพื่อนตาย ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด พายเรือตามลำพัง ถูกฟันคอขาด ความมั่งคั่ง แผล ขี่เสือ พายเรือกับคนอื่น หักธนู ปัดกวาดฝุ่น ฆาตกร ทาขมิ้น ถาดดอกไม้ สงคราม ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) ถอดเครื่องประดับ ไทร กระสือ ช้อนเปื้อน ทำนบ จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรน คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ นํ้าพุขนาดใหญ่ งมของในลำคลอง คนมีดวงตาสีดำ อยู่ห่างไกลจากครอบครัว ฌาน พญานาค จันทร์เพ็ญ ตัวเองเป็นโจร เป็นโจทก์ในศาล เช็ค ( Cheque ) กินอาหาร ตู้อาหาร แข่งวิ่ง หายใจอึดอัด พระแก้วมรกต ฟองสบู่ ตัวเองตายไปแล้ว ราหู ย่าง คนมีเขา ซีเมนต์ ทำลายโซ่ตรวน พูดคุยกับเจ้านาย วิ่งหนีผู้ร้าย พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- ราชกุมารี เซรุ่ม กรอบรูป เป็ดว่ายน้ำ โซ่ เลือดไหล ภาษา กษัตริย์เสด็จมาหา เกิดสงคราม จับสายสิญจน์ นุ่งผ้าสีแดง กินเต้าหู้ ทำตัวเองบาดเจ็บ แลบลิ้น กางเขน (นก) เรือ ถูกพายุพัดพาไปไกล จุดเทียนชัย นอนกลางวัน พูดโทรศัพท์มือถือ ทุเรียน บวชพระ กล้วยแขก เจ้าสาว ขนกา ตั๊กแตน โอลิมปิก สร้อย ทราย กินพริก บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ คนตายมาหา หนอนไต่ตามร่างกาย วิมาน เส้นด้าย วิทยา สร้างบ้าน คดีฟ้องร้องกัน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM