ทำนายฝัน 'พานทอง'

ฝันเห็น ฝันว่า พานทอง ฝันเห็นพานเงิน พานทอง หรือได้จับต้องสัมผัสพานนั้นๆ ผู้ใหญ่จะเปิดโอกาสให้ได้พิสูจน์ผลงาน ผู้ใหญ่ให้ความเมตตาอุปถัมภ์ กิจการด้าเจริญรุ่งเรือง และได้รับประโยชน์จากการเป็นนายหน้า
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'พานทอง'

ฝันเห็นพานเงิน พานทอง หรือได้จับต้องสัมผัสพานนั้นๆ ผู้ใหญ่จะเปิดโอกาสให้ได้พิสูจน์ผลงาน ผู้ใหญ่ให้ความเมตตาอุปถัมภ์ กิจการด้าเจริญรุ่งเรือง และได้รับประโยชน์จากการเป็นนายหน้า

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กัลปพฤกษ์ ทาขมิ้น ฮวงซุ้ย รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก เต้าหู้ น้ำแข็ง ช่วย ฝนตั้งเค้า หวีผม เรือกำลังจม เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง จับปลาช่อน เดินรอบวงเวียนเป็นวงกลม เสือ นอนในมุ้ง นก การทำผิดพลาด ขวด นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ เป่าลูกโป่ง จับลูกเสือ ยันต์ ด่า ทอผ้า ไปยังเมืองนรก นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ กระโดด คนตกน้ำกำลังจะจม เพื่อน หยก มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า ลูกเต๋า ฟ้าที่สดใส ฝั่ง ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด ตัวเองเป็นชู้ กินพระจันทร์ จุดเทียน ตกใจจนสะดุ้ง กระดูกแตก ขี่ม้า ฝนตกหนัก นุ่งผ้าใหม่ เม่น โถส้วม สถานีขนส่ง อสนีบาต ย่างเนื้อ วิชา นักร้อง ตะขาบกัด ภาพยนตร์ หีบเปิดอยู่ พญานาค ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง นกนางแอ่น จานชาม กำลังขับรถ เด็กอุ้มปลา เงินโบราณ มหาสมุทร จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตำรา ไข่ไก่ ติดคุก แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ อาจารย์ โกนขนหน้าแข้ง บ้านเก่า จุดเทียนชัย ผู้ถือศีล ทารกดูดนมคุณ กุ้งทะเล พรวน ฝี ป้อมปราการ เงี่ยง แร้งเกาะหลังคาบ้าน นกแสก ตีคนอื่นด้วยเชือก ขนตาร่วง กุญแจหาย สีบรอนซ์ เบี้ย ก้างปลา ขับรถยนต์ ความร่าเริง เต้นรำ ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน พระเจ้า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ขัน แต่งตัว นกแก้ว ยารักษาโรค ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า สุรา นองเลือด กอไผ่ ปล่อยออกจากคุก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM