ทำนายฝัน 'พายเรือ'

ฝันเห็น ฝันว่า พายเรือ ฝันว่าพายเรือ แจวเรือ หรือถ่อเรือ ทำนายว่าจะหมดเคราะห์ จะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงาน หรือจะมีโชคลาภทางด้านการเงิน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'พายเรือ'

ฝันว่าพายเรือ แจวเรือ หรือถ่อเรือ ทำนายว่าจะหมดเคราะห์ จะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงาน หรือจะมีโชคลาภทางด้านการเงิน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตัวเองเป็นนักโทษ คนฆ่าสัตว์ จุดไฟแล้วดับ มีด ฮาเร็ม อยู่ห่างไกลจากครอบครัว ถ่านไฟ แทง พิมพ์ เลิกมุ้งขึ้น ถั่วปลูกอยู่ในไร่ ได้พูดคุยกับเพื่อน ตกใจเพราะเห็นผี บรรพบุรุษ แขนขาด เครื่องดักนก ถือไต้ หรือ คบไฟ ฟองน้ำ เมฆสีเลือด แพรพรรณ เลือดออกเต็มตัว ฆ่าหมัด กรรมกร เจ้าสาว ติดคุก คนอื่นทำพลาด ส่งจดหมายพร้อมเช็ค ฟันปลอม เงิน ไฟ นกเขา กระต่ายน้อย เขื่อนแตก หมาเลียขา เมายา ขุดดิน บ้า หมากรุก มีหางงอก แสง เล่นตะกร้อ มหรสพ คนมีเขา งอบ ปอกเปลือกผลไม้ กังหัน เจ้าที่ งานวัด ขวาน แก้บน ตกทุกข์ได้ยาก จมูกขาด ถูกฝังทั้งเป็น สิริภาจุกาภรณ์ ประดาน้ำ ประตู ธุลี เกณฑ์ทหาร เห็นกระดุม นกแขกเต้า ตัวเลข สะพายย่าม ตกใจ ซุบซิบนินทา กะโหลก ฟ้าร้อง ชักลาก สาวไส้ ต่อสู้กับเด็ก ลากสัตว์ ชฎา สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น เทศน์ ฝ้าย เครื่องแต่งกาย ทำตัวเองบาดเจ็บ นุ่งผ้าขาด รองเท้า ขนมชั้น มีดบาด วาฬ สถานีขนส่ง ชายชรา วิทยุ ได้ตีกลอง ลายนิ้วมือ ขนสัตว์ มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน จูบเด็กเล็ก พร้า เงา หน้าไม้ หญิงทุบตีกัน วัง ค่ำมืด ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า พนัน ใบไม้ ชายชู้ กล้วยไม้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น