ทำนายฝัน 'พายเรือตามลำพัง'

ฝันเห็น ฝันว่า พายเรือตามลำพัง ฝันว่าพายเรือตามลำพัง จะมีจิตใจที่เข้มแข็ง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'พายเรือตามลำพัง'

ฝันว่าพายเรือตามลำพัง จะมีจิตใจที่เข้มแข็ง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กล่าวคำอำลากับใครบางคน ตะกร้าหวาย ผ้าโพกหัว เขื่อนแตก หัตถกรรม เหาะ วัวควาย ทับทิม เดินบริเวณวัด จาระบี แคร่ ช่วย ต่อสู้กับคนร้าย นกคุ่ม เดินรอดราวผ้า กินอาหาร สุสาน เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ ลูกๆ ทำความผิด ฆ่าหมัด ทุ่งนา หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง พระจันทร์เดือนหงาย ค่ำมืด เต้นรำ กินผลไม้แฝด พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ น้อยหน่า ถูกสวมกุญแจมือ ระเบิด ขี้ หมัดกัด พูดสนทนา นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย ถูกยิงด้วยธนู จับขโมย เงี่ยง เครื่องชั่ง ฟองสบู่ เสื่อไม้ไผ่ ทอดทิ้งลูกๆ นอนกรน มีโชคลาภ หมอก ป่วย ล็อกประตู ก้อนหิน โกหก กอด ฆ่านกกระจิบ ฝีขึ้นตามร่างกาย เรือจอด นกกระจิบ กระจาบ ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ ข่าวดีจากลูก ฟ้ายามเมฆครึ้ม เห็นกระดุม ขนมชั้น ถูกหนูกัด พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด เพชรพลอย ส่งจดหมายพร้อมเช็ค นกนางแอ่น ใต้ถุน ปล่องไฟ ฆ่าตัวตาย ขายไม้กระดาน ผ้าสีดำ ปีศาจหลายตน ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด พืชผัก ลากฉุด ตกเขา ลายนิ้วมือ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ล้างบ้าน หน้าอก ฆ่าเสือ รักเพื่อน มนต์ เดินกะโผลกกะเผลก อาบน้ำในทะเล ผลจันทร์ ( พืช ) ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า ภรรยาเปลือยกาย ไวโอลิน หมาก ตกจากดาดฟ้า หิมะตกอยู่เรื่อยๆ ฟันบนตนเองหัก เจ็บป่วย เมาเหล้า เก็บดอกบัว ผ้าขาว ฝุ่นเข้าตา จรวดไฟ ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย เลือดออกทางช่องคลอด ยกยอ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น