ทำนายฝัน 'พิมเสน'

ฝันเห็น ฝันว่า พิมเสน ฝันว่าได้ดมพิมเสน ทำนายว่า จะมีคนรักใคร่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'พิมเสน'

ฝันว่าได้ดมพิมเสน ทำนายว่า จะมีคนรักใคร่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ลูกเห็บ อินสตาแกรม ( instargram ) นอนกับสาวสวย ลำธาร ผู้ชายผมยาว มุดใต้ถุน คลื่นน้ำ พิมพ์ เชือก รอยเท้าของตัวเอง ละลาย ธนบัตร แผล สุนัขหอน วิดน้ำ งูกัด ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ มัคคุเทศก์ กุลี บุคคลที่มีชื่อเสียง ฉัน ( กิน ) หีบสมบัติ อาเจียน ผิวพรรณ สุนัข สุสาน กระแต ฟันดาบ องค์กฐิน หน่อไม้ บุญ ภรรยามีครรภ์ ยิงปืน ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง หวีหัก ฝ้าย จักรพรรดิ ถ่ายขี้ งูเผือก แมงป่อง ถาดอาหาร ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี ถือไต้ หรือ คบไฟ พูดคุยกับคนต่างชาติ ถูกสุนัขเห่า จับปลาตะเพียน ฟันงอกขึ้นมาใหม่ บอลลูน จระเข้ พระบรมรูป นักแสดง พระแก้วมรกต ทาก จับก้อนหิน ไอศกรีม ได้สวมแว่นตาดำ กระติกน้ำร้อน รางรถไฟ ถูกประณาม ตะไกร เหี้ย เด็กเกิดใหม่ ปากกา ขิม หมีกัด เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ ต้นไม้ยืนต้นตาย ต้นไม้ ทอดผ้าป่า ว่ายน้ำ ที่พึ่ง คำนับ งูเห่า กวนอิม แต่งงาน เผาศพ เจ็บปวด เดินตากแดด แห่กฐิน นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด โดด ผ้าพันคอ ลังไม้ พระวิหาร เกิดความรู้สึกผิด ขี่โคอศุภราช ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง พายุ นายกรัฐมนตรี ฮาเร็ม ถุงเงิน ถุงทอง เป็นแม่ยาย สวมเสื้อสีดำ เล่นน้ำสงกรานต์ เดินทางไปวัด มหาสมุทร กินก้างปลา เดินทางในป่ารก ท่องเที่ยวในสวน หญิงชู้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM