ทำนายฝัน 'พิมเสน'

ฝันเห็น ฝันว่า พิมเสน ฝันว่าได้ดมพิมเสน ทำนายว่า จะมีคนรักใคร่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'พิมเสน'

ฝันว่าได้ดมพิมเสน ทำนายว่า จะมีคนรักใคร่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขวาน เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย ได้ยินเสียงกระซิบ เข้าเฟสบุคไม่ได้ แก้บน ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ความลับ มีดบาด ปล่อยเต่า ฟังเทศน์ฟังธรรม ตู้ไปรษณีย์ ฉางข้าว มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน นั่งเรือข้ามแม่น้ำ จับกุ้ง เทียนชัย โสมสวลี เดินร่วมทางกับโจร ตบมือ ลูกแก้ว ฝนตั้งเค้า แขนขาขาดตกอยู่กลางถนน ขี่สุกร ถูกสุนัขเห่า โคกินหญ้า งูใหญ่ หลุม กอดผู้หญิง ร่มกางอยู่ กระจก กรอด้าย ตกจากที่สูง บัญชี งวง กระดานดำว่างเปล่า ตะโพน ซุกซ่อนของมีค่า บินขึ้นไปบนท้องฟ้า เซียมซี กินข้าว ช่างเงินทอง งมหอย เสื้อขนสัตว์ เณรหางนาค ผลจันทร์ ( พืช ) ทาสี ทะเล ได้ฟังเรื่องตลก ซื้อกระโปรง เดินอยู่ในสุสาน ตู้นิรภัย ซุง ของกำนัล ปลิงหลายตัว ยักษ์ ฆ่าใครบางคน จุดเทียน ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน ปลา มนต์ ทะเลาะกับเพื่อน กระซิบ ขนสัตว์ เชี่ยนหมาก อักษรย่อ พระจันทร์ ถอด เดินเล่นบนหาดทราย ดอกบานไม่รู้โรย ฟันปลอม ฌาน คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล วิ่ง ทาแป้ง ภาชนะ ถอดรองเท้า ขายของ ทำลายโซ่ตรวน ปากเน่า สวมใส่ชุดว่ายน้ำ คบบัณฑิต ฤดูร้อน สนามกีฬา อาบน้ำในอ่าง ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน ปลาฉลาม ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน ไฟนรก ถูกตัดแขน แทะกระดูก ต้นกก ผูกปมเชือก อินทรี คำนับ ถุงเงิน-ถุงทอง บัตรเครดิต งมของในลำคลอง ติดคุก ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ ค้างคาว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM