ทำนายฝัน 'พี่น้อง'

ฝันเห็น ฝันว่า พี่น้อง ฝันว่าได้พบญาติพี่น้อง คุณจะมีข่าวจากทางไกล อาจมีผู้นำเงินหรือสิ่งของมาส่งคืนให้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'พี่น้อง'

ฝันว่าได้พบญาติพี่น้อง คุณจะมีข่าวจากทางไกล อาจมีผู้นำเงินหรือสิ่งของมาส่งคืนให้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ซ่อมแซมรั้วบ้าน รวงข้าว แคร่หาม ทั่ง ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ ฐานพระพุทธรูป ตัวเองถูกประหาร ฟักทอง ประกาศข่าวการเกิด วัง กระเป๋าเงิน ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น คำสัญญา หาบขี้กลับบ้าน ธรณีสูบ จับ ขนมอร่อย คดข้าวเย็นกิน คนร้องไห้ สวะ แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน หนังสือ คนขาพิการ ถอด ตั้งท้อง ทำขวดแตก ก้อนหินตก ถูกลูกปลุกให้ตื่น เข้ารับการผ่าตัด ผีตายโหง ทอดแห วอ ใบมีดโกน ขนกา ค้นหา เครื่องบิน วัด เนกไท นกคุ่ม ลูกแก้ว ดอกไม้ไฟ พายเรือกับคนอื่น ผึ้งทำรังในบ้านของเรา ไม้กวาด พลักก้อนหิน อุจจาระออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ของขวัญ ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง เห็นแม่ที่ตายไปแล้ว หม้อข้าว กินพระจันทร์ ถูกขัง ฆ่าเสือ งูเหลือม เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ขโมย ซองบุหรี่ นั่งราชรถ รักสามีตัวเอง ถูกมัดมือมัดเท้า กัดลิ้นตัวเองขาด งมหอย เก็บกวาดบ้าน พูดคุยกับเจ้านาย ฤดูร้อน บ้านมีช่องโหว่ ฟันล่างหัก นำเที่ยว เล่นเกมส์ ตกปลากับคนรัก ขับรถ ปีก หินก้อนใหญ่ เดินลุยกองไฟ นุ่งชุดแดง กองทัพ ใบไม้ เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด งมหาของ ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว งมปู ถูกสุนัขเห่า ทอง ถวายพระด้วยดอกบัว เห็นตัวเองในกระจก ประหารคนรัก เว็จ หัวหมู อู่เรือ เดินทางไปทิศตะวันออก กรอด้าย ขี้เถ้าในเตาไฟ วิดน้ำ เรือ ซองจดหมายสีฟ้า มะนาว ปลา ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง นอนบนที่นอน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM