ทำนายฝัน 'พี่น้อง'

ฝันเห็น ฝันว่า พี่น้อง ฝันว่าได้พบญาติพี่น้อง คุณจะมีข่าวจากทางไกล อาจมีผู้นำเงินหรือสิ่งของมาส่งคืนให้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'พี่น้อง'

ฝันว่าได้พบญาติพี่น้อง คุณจะมีข่าวจากทางไกล อาจมีผู้นำเงินหรือสิ่งของมาส่งคืนให้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ท่าเทียบเรือ พรวนดิน ตกกองไฟ กระจกหลากสี กล่าวคำอำลากับใครบางคน ฝาแฝด เดินอยู่กลางทุ่งนา คนรักถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ เห็นกล้วย นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง นั่งใต้ต้นไทร ผู้หญิงตบผู้ชาย แม่ชี หมู ฝาหม้อ โกหก กินพระจันทร์ วิวาท ยกของ อีกา ไพ่ ลังไม้ นกร้อง ต่อสู้กับสัตว์ร้าย ขโมยอาหาร ตอไม้ มัจฉา คลอดลูกก่อนกำหนด กะเหรี่ยงคอยาว อาเจียนเอาลำไส้ออกมา ทำน้ำหก อุปกรณ์ทำครัว ละลาย ได้ยินเสียงกบ ลมหายใจมีกลิ่นหอม เน็ตไอดอล หญิงทุบตีกัน ชัยชนะ ต่อสู้กับปีศาจ คิดถึง นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง จับ ตำรา ตกต้นไม้ ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ ทวด คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น มหาสมุทร กฐิน เงื่อน อสนีบาต ทอดผ้าป่า ขบวนแห่ ขวัญ ฮก ลก ซิ่ว น้ำล้นเขื่อน จับลูกเสือ จอบหรือเสียม ตั๊กแตน ตะไกร นอนในมุ้ง เลิกมุ้งขึ้น ประเจียด สุรา ช้อนเงิน เปิดผนึกซองจดหมาย ความมืด กระดาษข่อย กองดิน เดินอยู่ในสุสาน ฟาง บ้านใหม่ ขัดแย้ง ได้กลิ่นเครื่องเทศ เป่าแตร รอยเท้าของตัวเอง พวงมาลัยดอกไม้แห้ง นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ กาน้ำร้อน นรก ให้หวีคนอื่น ลุยไฟ มุ้งขาด สาหร่าย การตายของเพื่อน ดอกซ่อนกลิ่น เสาตกน้ำมันในบ้าน ถูกฝังทั้งเป็น ปลอกหมอน ทำกับข้าว ไอศกรีม มีโชคลาภ ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด น้ำค้าง สุกรตายเอง เชือดคอสุกร ถวายข้าวพระ ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ผู้ชายตบผู้หญิง ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM