ทำนายฝัน 'พี่น้อง'

ฝันเห็น ฝันว่า พี่น้อง ฝันว่าได้พบญาติพี่น้อง คุณจะมีข่าวจากทางไกล อาจมีผู้นำเงินหรือสิ่งของมาส่งคืนให้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'พี่น้อง'

ฝันว่าได้พบญาติพี่น้อง คุณจะมีข่าวจากทางไกล อาจมีผู้นำเงินหรือสิ่งของมาส่งคืนให้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พวงมาลัยดอกไม้สด ยุง ตลาด ขวดยา ข่วน แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป นอนบนที่นอน หญิง ใบมีดโกน ตุ้มหูหาย ตั๊กแตน แผ่นดินแยกออกจากกัน ขี่ควาย มีความปรารถนา มะลิ ถูกโจรชิงทรัพย์ เชิงเทียน ตัวเองถูกประหาร เด็กผู้ชายสู้กัน เล่าเรื่องตลก ปฏิทิน แล่นเรือผ่านเกาะ ขนมอร่อย สวมเสื้อขาด ปฏิเสธการดื่มเหล้า เด็กกำลังดูดนม เถียงกับคน กวาด ร่องน้ำ ถากไม้ ล้มเหลว รถยนต์ เดินตากแดด เดินทางกลางทะเลทราย หุ่นโชว์เสื้อ บ่อน้ำใหญ่ ถูกทำโทษ กระบือ จิ้งหรีด มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา เหรียญ ถวายข้าวพระ เว็จ นักบวช กินเกินขนาด พระแก้วมรกต เหาะดั้นเมฆ อยู่ห่างไกลจากครอบครัว ขุดถ่านหิน หน้า เก็บผลมะม่วง ลมหายใจมีกลิ่นหอม เข้าประตูไม่ได้ แมวสีสวาท เสือ องคมนตรี พายเรือตามลำพัง ประดาน้ำ คนฆ่าสัตว์ กังวล กล้องยาสูบ เดินขึ้นภูเขา ฝันว่าส่งพัสดุ สมอเรือ เลี้ยง วิ่ง ทรัพย์สมบัติ ย่างเนื้อ แผนผัง เช็คเด้ง เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง ต้นไม้ เครื่องร่อน สบู่ แสตมป์ สวรรค์ ฝน ฟ้าที่สดใส ระดู เม่น ผ้าม่าน บิณฑบาต พระสงฆ์ คนตายมาหา ถือกรรไกร ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ นักประพันธ์ แสงสว่าง กินกล้วย ตรอกซอกซอย สวมเสื้อสีเหลือง ต่อสู้กับปีศาจ กระดาษสี จักรพรรดิ ชงชาถวายเจ้าที่ แมวออกลูก เดินร่วมทางกับโจร ผู้ชายมีผมน้อย ปืน ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM