ทำนายฝัน 'พี่น้อง'

ฝันเห็น ฝันว่า พี่น้อง ฝันว่าได้พบญาติพี่น้อง คุณจะมีข่าวจากทางไกล อาจมีผู้นำเงินหรือสิ่งของมาส่งคืนให้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'พี่น้อง'

ฝันว่าได้พบญาติพี่น้อง คุณจะมีข่าวจากทางไกล อาจมีผู้นำเงินหรือสิ่งของมาส่งคืนให้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ปล่อยสัตว์ เช็คเด้ง ฟักทอง งมหาของ ภิกษุณี กวาด งานศพ โฆษณา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขโมยทรัพย์สมบัติ ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ เลือกตั้ง ได้ยินเสียงกลอง ฟ้าผ่า ขนมเข่ง หมา เท้าขาด เจ้าบ่าว เลือดไหล ฉี่รดที่นอน ตกจากดาดฟ้า พระราชินี ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ กองไฟ นุ่งผ้าสีแดง ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน ตัวเองเจ็บป่วย ถอนผมหงอก ทอดทิ้งภริยา กระซิบ จับกุ้ง โพธิ์ ผลจันทร์ ( พืช ) หน้า เสือกัดตัวเอง โถส้วม ให้ความกรุณา ราชา วงล้อกำลังหมุน ตัวเองมีผมหงอก นุ่น รถไฟฟ้า จิ้งหรีด อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น ครีบปลา บัว ลากฉุด โน๊ตบุ๊ก น้ำเต้า ผู้หญิงพายเรือ คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง เฮลิคอปเตอร์ ตีเหล็ก ล้างหน้าตัวเอง ยารักษาโรค นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ รถเข็นศพ ตะไบเหล็ก แท่น น้ำมัน หมี นอนกลางวัน แสงบนท้องฟ้า วอ พิมพ์ น้ำพุ ทะเลสาบ ตัวเองกลายเป็นนก งาช้าง ดับกองไฟ วงเวียน ไก่ออกไข่ สังกะสี เปิดผนึกซองจดหมาย บิดามารดา กินพริก เครื่องชั่ง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เครื่องจักรไม่ทำงาน บนบาน ระย้า แมลงวัน มรดก ผิงไฟ ถูกน้ำร้อนลวก แป้ง หลงทาง จอกใส่เหล้า พริก กระเทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เหาะ ชายชรา ถั่วปลูกอยู่ในไร่ ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน ประกาศข่าวการเกิด กระทง ดูหนัง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM