ทำนายฝัน 'พี่น้อง'

ฝันเห็น ฝันว่า พี่น้อง ฝันว่าได้พบญาติพี่น้อง คุณจะมีข่าวจากทางไกล อาจมีผู้นำเงินหรือสิ่งของมาส่งคืนให้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'พี่น้อง'

ฝันว่าได้พบญาติพี่น้อง คุณจะมีข่าวจากทางไกล อาจมีผู้นำเงินหรือสิ่งของมาส่งคืนให้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ เต้นรำ ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ นองเลือด เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ จิ้งหรีด วัด กุญแจ กุ้งแห้ง คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง กระท่อม อากาศทึบมืดมัว ตัดหัว อาบน้ำ ทาก ขึ้นศาล ดื่มน้ำจากแก้ว คนแปลกหน้า ล้างภาชนะเครื่องใช้ เดินทาง เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ กลองโบราณ จอกใส่เหล้า มารดา แพรพรรณ ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง พานเงิน ฟัน มู่ลี่ จมน้ำ กัลยาณิวัฒนา หัตถกรรม ดอกซ่อนกลิ่น หลงทาง พลักก้อนหิน ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว จับก้อนกรวด ก้อนทราย ถอยหลัง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง ล้มแล้วได้รับบาดเจ็บ กำไลข้อเท้า กลืนเมฆ กษัตริย์ ได้ยินเสียงกระดิ่ง พระพุทธเจ้า รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก ห่มผ้า สุกรตายเอง ฉากกั้น ซื้อปลาหมึก ก้างปลาติดคอ ไม้เท้า ศาลา มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี มีหางงอก สะพายย่าม ปลูกต้นไม้ รับประทานเครื่องเทศ บันไดเลื่อน เคารพ คำนับ ขนทรายเข้าวัด จับกระต่าย กุญแจหาย กระบอกไม้ไผ่ กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง โจรปล้นบ้าน ลูกๆ ทำความผิด ลักขโมย ขี้เกียจ นางฟ้า ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง เดินขึ้นภูเขา กระซิบ กินโรตี ปวดท้อง ข้าวติดคอ ฉลาม อาบน้ำในมหาสมุทร กระถาง เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย ชกคนที่จมูก กา เดินบริเวณวัด ตบแต่ง ผัดหน้า ล้างบ้าน ซุง ลูกเห็บ ตัดผม แบกหาม รัฐประหาร ศัสตราวุธ ตะไคร้ ก้ามกุ้ง ตาข่าย เมฆบังแสงอาทิตย์ กระจก ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด ขี่ควาย แล้ว ตกควาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM