ทำนายฝัน 'พี่น้องทุบตีกัน'

ฝันเห็น ฝันว่า พี่น้องทุบตีกัน คุณกำลังจะมีโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'พี่น้องทุบตีกัน'

คุณกำลังจะมีโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นกแร้ง ซ้อมรบ ปลาเงินปลาทอง วิมาน สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ปลูกต้นไม้ ไฝ อยากตาย เลือกผัก เสื่อไม้ไผ่ สวมใส่ชุดว่ายน้ำ ตกต้นไม้ ล้างภาชนะเครื่องใช้ เสาเรือน ถังขยะ ตกงาน ไส้เดือน ยืนบนลังไม้ ต้นไม้แห้ง แข่งวิ่ง โต๊ะรับประทานอาหาร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถูกกรรโชกทรัพย์ คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น คนรักนอกใจ ภูเขาไฟ ทาส ไข่มุก ขี่หมู นกกระจอก ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน ขนทรายเข้าวัด รอยเท้าของตัวเอง กินเป็ด ล่าสัตว์ ถูกโกง หมากรุก ตัวเองตายไปแล้ว คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล ขี้ จน น้ำพุ คุก ตะราง เดินทางไปทิศตะวันออก อมตะ เด็กอุ้มปลา กล้วยเน่า เชือกรัดคอ ดอกราตรี หอยที่มีเนื้อเต็ม ไม้ขีดไฟ เมฆลอยนิ่ง งูกัด กำไล กระดานดำมีข้อความ กุญแจ กระสือ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ขนคิ้ว นกขมิ้น ขนกา ขี่คอคน กระบอกไม้ไผ่ ขี่ควาย ตาหลายคู่ เลือดไหล ดับกองไฟ ฟาก ทำนบ เงาะ ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ ทีปังกรรัศมีโชติ บ้านตัวเอง โขลงช้าง ตัวเองเป็นคนวิกลจริต ธรณีสูบ ต้นไม้ ปราสาทเล็กๆ งานศพ คนในบ้านทุบตีกัน สัปเหร่อ มหรสพ เครื่องจักรทำงานได้ดี หูขาด พญานาค ตักน้ำราดตนเอง แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป ขาหัก ขี่ช้าง ฆ่านกกระจิบ ขี่กระบือ หวีเสนียด ถูกสัตว์กัด สายสนตะพาย มรดก กล้วยแขก นกนางนวล คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง ของขวัญ กีตาร์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM