ทำนายฝัน 'พี่น้องทุบตีกัน'

ฝันเห็น ฝันว่า พี่น้องทุบตีกัน คุณกำลังจะมีโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'พี่น้องทุบตีกัน'

คุณกำลังจะมีโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หิมะเกาะบนกิ่งไม้ นอนอยู่บนแผ่นดิน เปลือย สวมเสื้อขาด ก่อสร้าง นักสืบ ซื้อกระดุม มุดรั้วลวดหนาม เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ย่างเนื้อ ก้อนหินตก ถูกเรียกตัวมาประชุม ได้ใส่เสื้อผ้าใหม่ ภรรยาออกจากบ้าน ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า ไฟไหม้ป่า กินเลี้ยง ลมพายุ เป่าแตร เสื้อใหม่ แฝด อยู่ห่างไกลจากครอบครัว บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง ส้วม เลิกมุ้งขึ้น ผูกปมเชือก พร้า ขี่เสือ เห็นคนเดินละเมอ ดอกบานไม่รู้โรย แม่ชี น้ำลาย เมฆกลางแดด ทันตแพทย์ ตัวเองถูกประหาร เครื่องชั่ง รักใครบางคนมากๆ ผมถูกตัดให้สั้น ขโมยทรัพย์สมบัติ คนรับใช้ ใยแมงมุม โกหก ดาดฟ้า ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง ลูกๆ หลั่งนํ้าตา ถูกปีศาจไล่ เกวียน มีคนเอาเด็กมายกให้เป็นลูก เณรหน้าไฟ เลี้ยงกระต่าย เนกไท ปอกเปลือกผลไม้ ฤดูร้อน เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก ปีนข้ามกำแพง แหวน คนที่มีท่าทางเร่งรีบ รังไก่ ค้อน ศพถูกมัดตราสัง จีวร กินข้าว หิ้วกระเป๋า สุริยคราส ทราย จับผีเสื้อ แขน กระบอกไม้ไผ่ เป็นแผลที่คอ เล่นตะกร้อ ได้เป็นเจ้าสาว กินเนื้อหมู ถูกตัดมือ เครื่องพิมพ์ดีด ไล่จับผีเสื้อ ทำแว่นตาแตก ทิวเขา ตะกร้อ กินเนื้อมนุษย์ ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน ธนบัตร อาบน้ำ เหาะ โบดำผูกคอตนเอง กรอบรูป ขนลุก นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง คนแก่ สุนัขเข้ามาเลีย เงินโบราณ ลำคานเสียงฉาบ น้ำตา นักบวช ช้องผม สมโภช ฆ่างู คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ ปลอบโยน เดินสะดุดหกล้ม ถูกคู่รักกักตัว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM