ทำนายฝัน 'พี่น้องทุบตีกัน'

ฝันเห็น ฝันว่า พี่น้องทุบตีกัน คุณกำลังจะมีโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'พี่น้องทุบตีกัน'

คุณกำลังจะมีโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กินอาหารเจ แฉลบ น้ำผึ้ง ฉางข้าว แม่หม้าย แส้ ฆ่าไก่ สะอึก โซ่ ฝี ฉากกั้น ย่างเนื้อ ผ้าสีดำ เพื่อนอยู่ห่างไกล ผึ้งมากมาย พระพิฆเณศ ทำลายโซ่ตรวน ซองจดหมายสีชมพู พลับพลา ถูกฆ่า ตำรวจ เดินทางในป่ารก ไต่เขา กุมารเทพ โสมสวลี แมงมุม ไส้เดือน จับปลาช่อน คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง อ่าง กระโปรงเก่า ดื่มน้ำมะพร้าว เงื่อน เคารพ คำนับ กินพริก เชิงตะกอน นั่งเรือ แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน นํ้าพุที่พุ่งสูง โรงพยาบาล นักบวช คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล ขา กินอาหาร องค์พระ ญาณ นาเกลือ ต่อสู้กับปีศาจ ทูต คนตกน้ำกำลังจะจม ศีรษะมีเหา กระดิ่ง เวียนเทียน เปลือย กระจาด ความผิด หีบเปิดอยู่ รักเพื่อน สัตว์เลี้ยง บุคคลที่เป็นคนร้าย ถูกผีหลอก ตนเองทำความผิด ทารก ไฟไหม้บ้าน อดตาย ฝุ่นฟุ้งกระจาย งา แข่งวิ่ง ฝาหม้อ ราชสีห์ มุดรั้วลวดหนาม โคเข้าบ้าน น้ำตก เดินไปบนเนินเขา ปืน ประกาศข่าวการตาย ตัวเองถูกธรณีสูบ กระเป๋าเงิน ปรารถนาในตัวภริยาคนอื่น สู้กับเหยี่ยว ขื่อคา หมูตาย กินผลไม้แฝด ฆ่าหมี ตกเลือด ชักว่าว หัวนก งอบ ฐานทัพทหาร รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส ลิฟต์ หมาก ดาวตกจากท้องฟ้า จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด โรงแรม สัปทน เป็นบ้า ดมกลิ่นดอกไม้ ลำคานเสียงฉาบ กงเกวียน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM