ทำนายฝัน 'พี่น้องทุบตีกัน'

ฝันเห็น ฝันว่า พี่น้องทุบตีกัน คุณกำลังจะมีโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'พี่น้องทุบตีกัน'

คุณกำลังจะมีโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เครื่องขยายเสียง ทำนาย โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย มีความปรารถนา กินเนื้อคนอื่น ถูกเรียกตัวมาประชุม กินโรตี รักภรรยาตัวเอง ดับเทียนชัย ฝี พระเจ้า ขนนกสีดำ คนมีเขา เครื่องดักนก กระโปรงเก่า หน้าไม้ คบบัณฑิต ข่าวดี รีดนมโค กอด ไฟไหม้ผม เงิน หมาก แจกัน พระเจ้าแผ่นดิน ตบมือ นุ่งผ้าขาด ถูกประณาม ว่ายน้ำในมหาสมุทร พนัน เล่นฟองสบู่ ตู้นิรภัย รังผึ้ง เลือกผัก เดินอยู่ในป่าช้า ตัวเองร่ำรวย ลำน้ำ เดินช้าๆ อดทน ตกบ่ออุจจาระ ไทร เนกไท เพื่อนที่จากไปไกล แปรงฟัน เขาวงกต หมากฝรั่ง ตะกร้าพลาสติก รบชนะ ร้องไห้ แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน ใบไม้ กอดกะเทย เห็นคนเปิดประตู ฆ่าผึ้ง เล่น pubg โรงแรม องคมนตรี ท่าเทียบเรือ มดกัด คนตกน้ำกำลังจะจม แสงนีออน ข่วน มีฤทธิ์ ลากสัตว์ สร้อยทองคำ ช้างตกมัน ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) เห็นไม้กระดาน ต่อสู้กับปีศาจ ถั่วงอก ได้ยินเสียงระฆัง ดอกไม้ไฟ ตัดต้นไม้ ขี้เกียจ เท้าขาด ขับรถยนต์ หนอน โซ่ ล่าสัตว์ นกแร้ง ชักลาก กรวดทราย ปีนเขา คนขาพิการ เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ ลักขโมย กระทำรุนแรงต่อตัวเอง นกกา ทูต เบี้ย กษัตริย์ สุนัขหอน ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ โสมสวลี ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น ซ่อง ถลกหนังสัตว์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM