ทำนายฝัน 'พี่น้องทุบตีกัน'

ฝันเห็น ฝันว่า พี่น้องทุบตีกัน คุณกำลังจะมีโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'พี่น้องทุบตีกัน'

คุณกำลังจะมีโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เปื้อน ตกใจเพราะเห็นผี เห็นบ่อร้าง รถยนต์ ได้ยินเสียงกบ ทำแว่นตาแตก โกนหนวด โบว์ดำผูกเสาบ้าน อาคันตุกะ เรือกำลังจม ไม้พลอง สามง่ามสำหรับแทงปลา ปลวกขึ้นบ้าน สารภาพต่อหน้าเพื่อน รักเพื่อน กัดลิ้นตัวเองขาด ทำแท้ง ฉี่ นกร้อง ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว ศีรษะมีเหา ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน หิมะเกาะบนกิ่งไม้ ตกเขา เฉาก๊วย พระนาคปรก หมากรุก คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง นกอยู่ในรัง มังกร ฉมวก แทะกระดูก ภรรยามีลูก ซองจดหมายสีชมพู นั่งอยู่ในกองอุจจาระ ปีนข้ามกำแพง ลำคานเสียงฉาบ ไหว้พระราหู จับปลาตะเพียน จับกัง หน้าไม้ กงสุล ปลูกบ้าน ฝาเรือน พูดคุยกับเจ้านาย ศีล เซรุ่ม ตาหลายคู่ เดินสะดุดหกล้ม เล่น pubg ใส่บาตร ยอดโดม โอเอซิส ถือลูกแก้ว ขี่ช้าง ฟาง ชนกระบือ เงี่ยง นํ้าพุขนาดใหญ่ รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ ทอดสมอ บานไม่รู้โรย หาบอุจจาระกลับบ้าน ทดน้ำ ได้เงิน งง ม้า ฮ่อยจ๊อ เด็กผู้ชายสู้กัน คอกหมู ปีนรั้ว หญิงแต่งชุดสีเขียว หมาตาย ภาวนา งูเหลือม ซ่อน อยู่ห่างไกลจากครอบครัว ไฟไหม้บ้าน รักใครบางคนมากๆ ควาย ถูกสัตว์กัด ตัวเองกลายเป็นนก โครงกระดูก เชี่ยนหมาก ขวัญ ฉางข้าว ของเน่าเสีย เงาะป่า ตาย ทาส พายเรือ ริมฝีปาก เข่า กองทัพ ขโมยเงิน สวมเสื้อสีดำ ตู้เย็น บอลลูน กินผลไม้แฝด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM