ทำนายฝัน 'พืชผัก'

ฝันเห็น ฝันว่า พืชผัก ฝันว่าพืชผักที่ปลูกงอกงาม คุณจะประสบกับเรื่องร้ายแรง ให้ทำบุญสะเดาะเคราะห์เสีย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'พืชผัก'

ฝันว่าพืชผักที่ปลูกงอกงาม คุณจะประสบกับเรื่องร้ายแรง ให้ทำบุญสะเดาะเคราะห์เสีย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นั่งเรือ เกณฑ์ทหาร ฆ่านกกระจิบ ตัดนิ้วมือตัวเอง ทำน้ำหก บ้านคนอื่น สบู่ เป็นประจำเดือน พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร กระจาด พระพุทธเจ้า ถือดอกบัวในมือ กินข้าวบนใบบัว สายนาฬิกาข้อมือขาด ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด เข้าไปในโรงพยาบาล สละราชสมบัติ จักจั่น งานสังสรรค์ เห็นประตูบ้านตัวเอง ฝุ่น เครื่องร่อน พัด เคี้ยวดิน เล่าเรื่องตลก เห็นตัวเองในกระจก โครงกระดูกสัตว์ ถูกน้ำร้อนลวก เห็นกระดุม เห็นคนโดนแทง ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด ตักน้ำ ฝ้าย กะเหรี่ยง สวรรค์ ตู้เหล็กใส่เอกสาร อาเจียนเอาลำไส้ออกมา ผักกาด โซ่ตรวน สวมชุดเจ้าสาว ดวงอาทิตย์มืดมัว ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง ได้ใบสั่งจากตำรวจ ดาวร่วงลงมาจากฟ้า ผ้าโพกหัว แมงมุม เต่า ขนนกสีขาว บาทหลวง คราด ขัดแย้ง นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย ถูกปีศาจไล่ กงล้อ ซื้อผ้าขาว เจดีย์ ถุงเท้า รัศมี ศาล เผาขยะ เมฆสีเลือด กินยา ปลาทอง น้ำพริก ปลวกขึ้นบ้าน โจร เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ ดาดฟ้า ได้เป็นเจ้าสาว แมว ภรรยาตาย มหรสพ บันไดเลื่อน ผ่าท้อง ไซเรน ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว สุนัขเข้ามาเลีย เจว็ด ครู เพลิง โต๊ะรับประทานอาหาร กินขนม โคเข้าบ้าน จิ้งจก กินลิ้น ใส่บาตร ขี่ควาย แล้ว ตกควาย ธารน้ำตก ฉมวก แมลงสาบ ฉาบแตก เฆี่ยน งานวัด จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ถูกตัดศีรษะ เต้าหู้ ทราย เสื้อเปื้อนเลือด ผมถูกตัดให้สั้น อนุสาวรีย์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM