ทำนายฝัน 'พืชผัก'

ฝันเห็น ฝันว่า พืชผัก ฝันว่าพืชผักที่ปลูกงอกงาม คุณจะประสบกับเรื่องร้ายแรง ให้ทำบุญสะเดาะเคราะห์เสีย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'พืชผัก'

ฝันว่าพืชผักที่ปลูกงอกงาม คุณจะประสบกับเรื่องร้ายแรง ให้ทำบุญสะเดาะเคราะห์เสีย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตะไคร้ ตอกไข่แล้วเป็นไข่แฝด นั่งรถไฟ เสาเรือน ถัง จับสุกร บ้านมีช่องโหว่ ตบมือ โครงกระดูก แหวนแต่งงาน ข่าวลือ ช่างปั้น ผู้หญิงหัวล้าน ได้กลิ่นธูป เด็กกำลังดูดนม บ้านตัวเองสวยงาม อรุณ ดินสอ นอนบนกองฟาง เณรหางนาค เกวียน เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง เรือแล่น เจว็ด พายเรือ ขวด แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร เพื่อนที่จากไปไกล ดื่มนม การตายของเพื่อน ทำขวดแตก ดวงอาทิตย์ตก ถูกคู่รักกักตัว อากาศบริสุทธิ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จับนก พานเงิน สมุด ลุยโคลน ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น สามีตาย กะปิ แฉลบ แม่หม้าย ทะเบียนบ้าน น้ำฝน ถล่ม กัดลิ้นตัวเองขาด ได้ยินเสียงกระดิ่ง สีดำ ตัดต้นไม้ นักสืบ ปลูกบ้านต้นไม้ แว่นตาเลนส์สีดำ เห็นถนนที่ขรุขระ ได้รับเงินบริจาค ตัวเองร่ำรวย งูเห่า ถังขยะ ย้ายบ้าน คนในบ้านทุบตีกัน เตาไฟ นกยูงรำแพน นาฬิกา ฆ่ากระต่าย ฟันบนตนเองหัก น้ำตา ถีบจักรเย็บผ้า มีความปรารถนา กระถางสามขา คนรักนอกใจ วันเกิด มองนํ้าตกตามลำพัง เห็นประตูเมือง โครงกระดูกสัตว์ กระท่อมที่ปลูกอยู่ปลายนา กินนก จับปลาตะเพียน ถูกตัดศีรษะ ปัสสาวะรดกำาแพง เจ้าเมือง ระฆัง จอบหรือเสียม สมโภช ผม กีตาร์ ภิกษุ ผดผื่นคันขึ้นตามตัว ตกลงมาจากอากาศ พี่น้อง ท่อนซุง เดินอยู่กลางทุ่งนา กำแพงโบราณ เรือล่ม แจกัน กินเกินขนาด ซองจดหมายสีฟ้า ชุดว่ายน้ำ อิฐ วิ่งออกกำลังกาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM