ทำนายฝัน 'พูดสนทนา'

ฝันเห็น ฝันว่า พูดสนทนา ฝันว่าได้พูดคุยสนทนากับผู้อื่น ทำนายว่าจะได้รับการเลื่อน ตำแหน่งสูงขึ้น การเงินคล่อง และมีโชคลาภจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'พูดสนทนา'

ฝันว่าได้พูดคุยสนทนากับผู้อื่น ทำนายว่าจะได้รับการเลื่อน ตำแหน่งสูงขึ้น การเงินคล่อง และมีโชคลาภจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

อาบน้ำฝน ทิวเขา คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง เฮลิคอปเตอร์ กงเกวียน ปวดท้อง ใยแมงมุม แทงตัวเอง ชกมวย นกยูงรำแพน กระทง เทวดา สัปเหร่อ กวางดำ เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ พี่น้อง ถวายของแด่พระสงฆ์ ทำนาเกี่ยวข้าว อดทน น้ำเหลือง ทำขวดแตก ถังขยะ หัวหมู จับหนอน ข้อเท้าแพลง ได้รับรางวัล ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย ถูกฉุด ห่านฟ้า กระดานดำมีข้อความ ดูละคร แมงป่อง ตั้งท้อง หยก ได้รับของที่ระลึกจากญาติ กุมารเทพ เป็นใบ้ กงสุล ภาพวาด คอกหมู งาช้างวางคู่กัน คิดถึง เลื่อย ปลิงดูดเลือด ไหล่ วงกต หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว กระบือ นำพัดมาโบกตามร่างกาย ละลาย หน่อไม้ ล้างหวี ไฟไหม้ปราสาท ไว้ทุกข์ เปิดร้านค้าขายสินค้า บวชภิกสุนี วัวควาย จับกุ้ง กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ เก็บผลมะม่วง นกแก้ว ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ นั่งบนหลังนกกระเรียน กัลยาณิวัฒนา หีบสมบัติ เครื่องขยายเสียง กินข้าวบนใบบัว โคมไฟหรือโคมตะเกียง ผู้คุมนักโทษ แขนหัก ถูกเฆี่ยนด้วยแส้ ปากเน่า ถูกคู่รักกักตัว เดินเร็วๆ เดินขึ้นภูเขา เวียนเทียน หมากฝรั่ง ทีปังกรรัศมีโชติ ตัวเองเป็นโจร วิ่ง เกิดสงคราม ทาก คนป่วยอยู่บนรถ ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ กินองุ่น คนหามวอผ่านหน้า เขื่อน ร่มหัก ปริญญาบัตร ตะเกียงที่จุดแล้ว อาบน้ำในอ่าง ขนมจีน ยักษ์ ควาย เขียด มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา ปัดกวาดฝุ่น เครื่องบูชา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM