ทำนายฝัน 'พูดสนทนา'

ฝันเห็น ฝันว่า พูดสนทนา ฝันว่าได้พูดคุยสนทนากับผู้อื่น ทำนายว่าจะได้รับการเลื่อน ตำแหน่งสูงขึ้น การเงินคล่อง และมีโชคลาภจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'พูดสนทนา'

ฝันว่าได้พูดคุยสนทนากับผู้อื่น ทำนายว่าจะได้รับการเลื่อน ตำแหน่งสูงขึ้น การเงินคล่อง และมีโชคลาภจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กอไผ่ เวที กระท่อมริมทะเล ชักว่าว งูกัด ภรรยาเอาน้ำมาให้ ศพถูกมัดตราสัง ไก่ฟ้า ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ คำสัญญา ราชา น้ำล้นเขื่อน นกยูง หัวล้าน ได้สวมแว่นตาดำ ญาติ ตะกร้อ ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน เด็กเกิดใหม่ จับกัง บุคคลที่มีชื่อเสียง ขโมย ไฝ มดรุมเป็นกลุ่มๆ ญาติมิตร เงินหาย ตลับแป้งทาหน้า ทอดทิ้งคนรัก ตกน้ำ ถูกจับ มุ้งหมอน ดอกไม้ไฟ เท้าเจ็บ สุนัขหอน ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ รถจักรยาน ฝนครึ้ม ย่างเนื้อ บ้องไฟ มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ พระอาทิตย์ เศร้าโศก ขี่ราชสีห์ กุญแจหาย อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น ปลูกบ้าน เม่น เป็นบ้า ลากเกวียน เต้นรำ โจร เมาเหล้า ปลอบโยน เบ็ดตกปลา ผู้หญิงพายเรือ เงา เรือ จอก ชายชู้ ซักผ้า ไส้เดือน ผึ้งมากมาย ล้างเท้าตัวเอง ฝี กวางดำ ลูกแก้ว ถูกพายุพัดพาไปไกล ปอ เซียมซี หนามตำ เห็นกล้วย กินสายบัว ไอศกรีม ท้องฟ้าสดใส งวง เมฆบังแสงอาทิตย์ เสื้อครุย ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ ตัดผม ได้รับรางวัล โกนหนวด ถ้วยรางวัล เตียง มะนาว นั่งนับลูกประคำ ได้ยินเสียงกลอง หวีผม ร่ม ปลวก ขนทรายเข้าวัด ต่อสู้กับปีศาจ งมของในลำคลอง ตัวเองกลายเป็นนก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด ความรัก ปลูกพริก กำไล ตำหนัก กินเนื้อมนุษย์

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM