ทำนายฝัน 'พูดสนทนา'

ฝันเห็น ฝันว่า พูดสนทนา ฝันว่าได้พูดคุยสนทนากับผู้อื่น ทำนายว่าจะได้รับการเลื่อน ตำแหน่งสูงขึ้น การเงินคล่อง และมีโชคลาภจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'พูดสนทนา'

ฝันว่าได้พูดคุยสนทนากับผู้อื่น ทำนายว่าจะได้รับการเลื่อน ตำแหน่งสูงขึ้น การเงินคล่อง และมีโชคลาภจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เสี้ยนตำเท้า ดอกมะลิ ซุกซ่อนของมีค่า อุ้มลูกหมา ผจญภัย จูบ สัมผัสกรวดทราย ญาติทำความผิด บ่อน้ำใหญ่ กอดภรรยา แมวสีสวาท จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง กองดิน ลับ ตอไม้ ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น หญิง ศาลเจ้า ตะกร้อ หยก สวมเสื้อสีขาว ตะขาบ ตัวเลข เด็กทารก รักใครบางคนมากๆ ปราสาทเล็กๆ ล้างบ้าน บ้านไฟไหม้ กระป๋องนม อสนีบาต รับประทานอาหาร ทำน้ำหก ถูกเสือกัด กบฎ แมวสีขาว กะละมัง บิลเลียด ล้ม แล้ว ลุกขึ้น เห็นพ่อที่ตายไปแล้ว ไอศกรีม ทะเลาะกับเพื่อน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ อยู่ในถ้ำกับคนอื่น เด็กเกิดใหม่ เสื้อครุย เฮลิคอปเตอร์ หน่อไม้ อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น ดวงอาทิตย์ดับ เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง ฆ่าวัว ไลน์ ( LINE ) ซ้อมรบ ฟ้าที่สดใส นาข้าวรกร้าง เสื้อกันฝน ดอกซ่อนกลิ่น แสงนีออน ก้างปลาติดคอ จันทร์ทรงกลด ดิน ร้องรำทำเพลง ทำกาแฟหก ถังขยะ ภรรยาหนี ผ้าสีขาว แกะเปลือกหอยรับประทาน จอบหรือเสียม เลี่ยมฟันทอง จับสายสิญจน์ ธำมรงค์ ไก่ชน ป้อมปราการ ขื่อคา ยุ้งข้าว โบดำผูกเสาบ้าน กวนอิม ครัว กำไลข้อมือ สมอเรือ ข่าวลือ หน้าไม้ ไฝ สังข์ เปิดร้านค้าขายสินค้า ศิลปิน เด็ก บิน (ตกลง) คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น คนเมา ลูกไก่ แมวตาย ถอดรองเท้า ญาติกำลังจะตาย เมายา ตะไบเหล็ก กา ทุเรียน ฟันโยก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM