ทำนายฝัน 'พูดสนทนา'

ฝันเห็น ฝันว่า พูดสนทนา ฝันว่าได้พูดคุยสนทนากับผู้อื่น ทำนายว่าจะได้รับการเลื่อน ตำแหน่งสูงขึ้น การเงินคล่อง และมีโชคลาภจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'พูดสนทนา'

ฝันว่าได้พูดคุยสนทนากับผู้อื่น ทำนายว่าจะได้รับการเลื่อน ตำแหน่งสูงขึ้น การเงินคล่อง และมีโชคลาภจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ศาลเจ้า ดวงจันทร์ ต้นไม้ยืนต้นตาย มรดก ฉัน ( กิน ) กรวยกรอกน้ำมัน ซี่โครงหัก ตกปลา ผม พี่น้อง อดตาย ถูกแทง รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ กระดานดำมีข้อความ ผัดหน้า เฟซบุ๊ก ( Facebook ) ขี่โคอศุภราช เดินขึ้นภูเขา ยิงปืน ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า ปี่ ถอนฟัน ข้าวในนา พลักก้อนหิน กกลูก ถูกตะปูตำเท้า เป็นใบ้ ยุง อาเจียน จับก้อนหิน ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง เมาสุรา เก็บมุ้ง เวียนเทียน จุดไฟ ครก ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ ของกำนัล ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ ไฟไหม้ป่า ไม้กางเขน ช้อนเงิน บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น หยก เพื่อนอยู่ห่างไกล พระโพธิสัตว์ ขอโทษ โอ่ง ปากกา ไม้เท้า ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย ซองจดหมายสีแดง ยิงนก คนร้องไห้ ล้างหน้าตัวเอง ถูกมัดด้วยเชือก เก็บเกี่ยวข้าวในนา ดวงอาทิตย์ทรงกลด ช่วย ยื้อแย่ง รักใครบางคนมากๆ หมาหอน ตีคนอื่นด้วยเชือก โต๊ะ มะพร้าว ความลับ ปัสสาวะ วิวาท ได้ยินเสียงกบ ตีฆ้อง เนกไท เป็ดว่ายน้ำ อาเจียนเป็นหนอง ถุงเงิน ถุงทอง นอนอยู่บนแผ่นดิน มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ปริญญาบัตร สุนัขเข้ามาเลีย ได้ยินเสียงปืน มีดตกน้ำ พระสงฆ์ ซ้อมรบ ศาลพระภูมิ จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด โอลิมปิก งานศพ ฝน ขนมปัง นุ่งชุดแดง ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง ภรรยาสวมเสื้อแพร แตงโม เขากวาง แบกเสา เด็กผู้ชาย นกขมิ้น กระสุนปืน กระเป๋า ทรงกลด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM