ทำนายฝัน 'พูดสนทนา'

ฝันเห็น ฝันว่า พูดสนทนา ฝันว่าได้พูดคุยสนทนากับผู้อื่น ทำนายว่าจะได้รับการเลื่อน ตำแหน่งสูงขึ้น การเงินคล่อง และมีโชคลาภจากการเสี่ยง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'พูดสนทนา'

ฝันว่าได้พูดคุยสนทนากับผู้อื่น ทำนายว่าจะได้รับการเลื่อน ตำแหน่งสูงขึ้น การเงินคล่อง และมีโชคลาภจากการเสี่ยง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หัวเราะ โยคี ก้ามกุ้ง บวชภิกสุนี ฟันงอกขึ้นมาใหม่ ฮูก (นกฮูก) เห็นที่นารกร้าง คนป่วยอยู่บนรถ ทะเลทราย ดื่มยาพิษ ภรรยานอกใจ กระโดด เถ้าแก่ เห็นไม้กระดาน มีด ดอกซ่อนกลิ่น บวชพระ ไส้ไหลจากท้อง เครื่องจักรไม่ทำงาน ไส้เดือน ญาติทำความผิด กระดาษทิชชู ถูก แตน-ต่อ ต่อย ฤดูร้อน งานศพ ตัวเองเป็นชู้ เด็กอุ้มปลา จับสายสิญจน์ เครื่องชั่ง ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ พวงมาลัยดอกไม้แห้ง ลูกแก้ว ลูกเต๋า ส่องกระจก ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน เฆี่ยนตีผู้อื่น งมของในแม่น้ำ ตลาด คนตาย ฝูงกบ จำนวนมาก จับหมู ระฆัง ว่ายน้ำในมหาสมุทร เสือ ซองจดหมายสีชมพู ผึ้งมากมาย ร้านค้า ขนกา กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง ยากจน รักสามีตัวเอง ดมกลิ่นดอกไม้ ประกาศข่าวการตาย จับก้อนกรวด ก้อนทราย จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี สำลี เสื่อไม้ไผ่ มีคนขอโทษ ขุดหาทรัพย์สมบัติ ข่าวร้าย จับปิ้ง อยากมีเงิน ยืนบนลังไม้ พระจันทร์ สวมเสื้อขาด ฟ้าผ่า ธารน้ำตก กระต๊อบ ขี่วัว แล้ว ตกวัว ขวดแก้ว ช่างเงินทอง ลายนิ้วมือ สูบ ศาลเจ้า ลิฟต์ ขายตู้ ขายโต๊ะ ครอบครัว เม่น กระสือ ผ้าแพร หีบสมบัติ ผดผื่นคันขึ้นตามตัว น้ำพุขนาดใหญ่ วงเวียน พร้า คลอดลูกก่อนกำหนด นอนเล่นกลางดิน ชนไก่ นกร้อง กินดิน รถจักรยาน ขัน ลูกเห็บตก กุฏิพระ เป็นคนมั่งคั่งรํ่ารวย นาฬิกาปลุก คนเกี่ยวข้าว หมูตาย จาระบี กรง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น