ทำนายฝัน 'พูดโทรศัพท์มือถือ'

ฝันเห็น ฝันว่า พูดโทรศัพท์มือถือ ฝันว่ากำลังพูดโทรศัพท์มือถือ ให้คุณระวังเคราะห์กรรมจะตามทัน หมั่นทำบุญกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรบ้าง ศัตรูของคุณจ้องจะทำร้าย ระวังเรื่องการนำเงินไปลงทุน ผลที่ได้กลับมาอาจจะไม่ค่อยดีนัก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'พูดโทรศัพท์มือถือ'

ฝันว่ากำลังพูดโทรศัพท์มือถือ ให้คุณระวังเคราะห์กรรมจะตามทัน หมั่นทำบุญกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรบ้าง ศัตรูของคุณจ้องจะทำร้าย ระวังเรื่องการนำเงินไปลงทุน ผลที่ได้กลับมาอาจจะไม่ค่อยดีนัก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผู้หญิงใส่ชุดสีแดง สามเณร งาช้าง โบว์ดำผูกคอ มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน มีฤทธิ์ วิทยุ หงอนไก่ เที่ยวบ่อนการพนัน เลี้ยงกุมารทอง ได้ตีกลอง ขิม ตลาด ทุ่งโล่งกว้างขนาดใหญ่ หญิงแต่งชุดสีขาว อุจจาระ สัตว์เลี้ยงตาย นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ ต้องโทษ ลูกข่าง ท่องเที่ยวในสวน จูบคนรัก ทะเลาะกับเพื่อน ความร่าเริง ดาวตกจากท้องฟ้า กินเฉาก๊วย เคี้ยวดิน งูกินสัตว์ ชายชู้ นรก ไม้เท้า ถั่ว ยกทรง ฉากกั้น ทำขวดแตก กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) ไก่กกไข่ ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น ฉลาม ได้เป็นเจ้าสาว ลมหายใจมีกลิ่นหอม นกกระจอก กระต่ายหลายตัววิ่ง เหี้ย งูจงอางไล่ เล่นการพนัน ปฏิเสธการดื่มเหล้า สวมเสื้อสีขาว ปีก แก้ม ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น เดินกะโผลกกะเผลก ลอยคอ ดอกซ่อนกลิ่น ผู้หญิงชักมีด ปีศาจที่มีเขาและหาง ปลา กล่าวคำอำลากับใครบางคน ภิกษุ ถูกโจรชิงทรัพย์ ครอบครัว นุ่งชุดหลากหลายสีสัน ช่างแกะสลัก นํ้าพุขนาดใหญ่ เดินทาง ตกปลากับญาติ พระบรมรูป เมฆสีดำ กก กงสุล จมูก กลด กษัตริย์ ฝังศพ กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น กินปลาหมึก รักตัวเอง พนัน ผึ้งทำรังในบ้านของเรา จับก้อนหิน หินก้อนใหญ่ กำแพงโบราณ แผล วิ่งหนีผู้ร้าย สกปรก ข่าวลือ ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ ผลักประตู แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ กินโรตี ป้อมปราการ เต้านม ลำคลอง ซื้อของโบราณ ทำแท้ง หูเจ็บ ขโมยอาหาร คราด ขี่โคเข้าเมือง ปลูกบ้าน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM