ทำนายฝัน 'ฟัน'

ฝันเห็น ฝันว่า ฟัน ฝันว่าฟันหัก หากเป็นฟันบน ทำนายว่าจะเสียญาติผู้ใหญ่ฝ่าย บิดา หากฝันเป็นฟันล่างก็จะเป็นญาติทางฝ่ายมารดา ถ้าฝันว่ามีฟันงอก ขึ้นมาใหม่ ทำนายว่าจะมีปัญหาภายในครอบครัว เป็นฝันที่ไม่ดีนัก ไม่ควรเสี่ยงโชคในช่วงนี้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฟัน'

ฝันว่าฟันหัก หากเป็นฟันบน ทำนายว่าจะเสียญาติผู้ใหญ่ฝ่าย บิดา หากฝันเป็นฟันล่างก็จะเป็นญาติทางฝ่ายมารดา ถ้าฝันว่ามีฟันงอก ขึ้นมาใหม่ ทำนายว่าจะมีปัญหาภายในครอบครัว เป็นฝันที่ไม่ดีนัก ไม่ควรเสี่ยงโชคในช่วงนี้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

สามีตาย วิวาท กรอด้าย ดื่มน้ำมะพร้าว ขึ้นต้นไม้ ใบมีดโกน หาบอุจจาระกลับบ้าน เต่า ทรัพย์สมบัติ กอดผู้หญิง ภรรยาสวมเสื้อแพร ศัสตราวุธ ดักนก ตักน้ำราดตนเอง ถุงเงิน ถุงทอง ตะเกียงที่จุดแล้ว เด็ก นอนเล่นกลางดิน ประกายไฟ ฟ้าที่สดใส ลิฟต์ จันทร์เพ็ญ พญาอินทรี ทารกดูดนมคุณ ฟังเทศน์ฟังธรรม เป็ดไก่ แก้วแตก หมาก กินรีหรือกินนร นกร้อง ด้วง หมาคาบหม้อ ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ สัมผัสกรวดทราย ตีเหล็ก คนรักหรือคู่รัก ดาดฟ้า หญิงแต่งชุดสีขาว ตอไม้ คู คลอง ขโมยเงิน ครู ปากเปื่อย เพื่อน ของเล่น ธนาคาร สายรุ้ง คนตกนรก ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง น้ำแข็ง เที่ยวชมงานรื่นเริง ไข่เป็ด นั่งบนลังไม้ แคร่ เบ็ดตกปลา ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก ห้อง ถูกยิงด้วยธนู ซาบซึ้งใจ เกิดสงคราม สร้อยข้อมีชำรุด เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ เดินทางกลางทะเลทราย เดินทางในป่ารก งวง เดือน พระวิหาร ฟันโยก เจ้า พืชผัก จูบสัตว์เลี้ยง ควันไฟ กระทำรุนแรงต่อตัวเอง เห็นพ่อที่ตายไปแล้ว พูดคุยกับคนต่างชาติ ถุงใส่เงิน กงสุล นอนกรน ลากสัตว์ สายสร้อย ช่วยคน แล่นเรือผ่านเกาะ เห็นผี ปลูกต้นไม้ นางพยาบาล ฟันบนหัก เสือตาย รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส จมน้ำ ศีรษะล้าน สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด นางฟ้า นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ หมา ล่องแพ นกอินทรี จับ ฟันหลุด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM