ทำนายฝัน 'ฟันบนตนเองหัก'

ฝันเห็น ฝันว่า ฟันบนตนเองหัก ฝันว่าฟันบนตนเองหัก คุณจะเสียญาติผู้ใหญ่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ฟันบนตนเองหัก'

ฝันว่าฟันบนตนเองหัก คุณจะเสียญาติผู้ใหญ่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฉลาม แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน หมี กินอุจจาระ ตัวเองเป็นคนวิกลจริต ร้านค้า กุ้ง การผ่าตัด เก้าอี้ รถจักรยาน พายเรือ พิมเสน ต่อ ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ฆาตกรรม เว็จ จอมปลวก ฐานทัพทหาร ซ่อน โต๊ะทำงาน ปลูกกล้วย สวมใส่ชุดว่ายน้ำ ระย้า ต้นไม้เขียวชอุ่ม แมลง เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก ครก ลากเกวียน กระเป๋าเงิน เป็นบ้า ล้างหน้าตัวเอง ถูกกรรโชกทรัพย์ ทัพพี เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ สัตว์เลี้ยง เช็ค ( Cheque ) อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา ใบไม้ กินเต้าหู้ บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม เชิงตะกอน เห็นบ่อร้าง ปล่อยนกกระเรียน ของหวาน แทงตัวเอง หีบศพ ประหารคนรัก หลงป่า เดินเล่นบนหาดทราย กระโปรง มโหรี ใส่บาตร มีผู้นุ่งชุดขาวเดินเข้ามาหา แก่นจันทร์ งานฉลอง กำแพงโบราณ หิมะตกอยู่เรื่อยๆ ได้ยินเสียงดนตรีไทย ตกใจจนสะดุ้ง ฮ่อยจ๊อ ครกสาก ฝันว่าส่งพัสดุ สามีตาย หายใจอึดอัด เดินเรือ ตีงู ถาด ขี่หมู แพทย์ ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ ได้กลิ่นของบูดเน่า จุดดอกไม้ไฟ วัวควาย กินพริก เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ กะปิ โต๊ะหมู่บูชา แทะกระดูก แก้วแตก พระจันทร์ จับนก ตอไม้ ไทร จานแตก ทวด รถเมล์ ดอกบานไม่รู้โรย ถูกทำโทษ ตัวเองมีปีก เลือดไหล เหาะ ตกลงไปในบ่อ รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ มีดตกน้ำ ช้อนเงิน สร้างบ้าน ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ เห็นผี หมาคาบหม้อ เครื่องร่อน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น