ทำนายฝัน 'ฟันปลอม'

ฝันเห็น ฝันว่า ฟันปลอม ฝันว่าฟันปลอมหลวม คุณจะผิดใจกับเพื่อนฝูง แต่หากได้ใส่ฟันปลอมเพื่อนฝูง ตัวเองจะทำให้เกิดเรื่องผิดใจกับมิตรสหาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฟันปลอม'

ฝันว่าฟันปลอมหลวม คุณจะผิดใจกับเพื่อนฝูง แต่หากได้ใส่ฟันปลอมเพื่อนฝูง ตัวเองจะทำให้เกิดเรื่องผิดใจกับมิตรสหาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง พระราชินี ล้างหน้าตัวเอง งานฉลอง ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน มีเขาบนหัว น้ำผึ้ง อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) คบคนพาล ชกคนที่จมูก กำแพงเมืองจีน จิ้งจก ต้นไม้เขียวชอุ่ม นอนในเรือ ดอกซ่อนกลิ่น พระพุทธเจ้า สวดมนต์ เป็นใบ้ ทะเลที่เงียบสงบ สุนัขคาบหม้อ เมฆสีดำ เดินเข้าออกประตูกว้างๆ ปอก ได้ใบสั่งจากตำรวจ แสงนีออน สถานี จองจำ จาน ล้างหวี ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว เป่าขลุ่ย แข่งม้า ยืนบนลังไม้ ตกหน้าผา ลายมือ ฤกษ์ดี หีบศพ สิงโต ฉัน ( กิน ) แป้ง ใช้ยาเสพติด เดินรอบวงเวียนเป็นวงกลม ช่างตัดผม ชะลอม หมูกลายเป็นคน มีดบาด ล้มละลาย นำพัดมาโบกตามร่างกาย ยาพิษ ทะเลาะกับภรรยา ถูกจี้ ซื้อผ้าขาว ผีตายโหง ตกปลา จุดเทียน ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง แสง ซ้อมรบ พญานาค กินเนื้อคนอื่น ตัวเองเป็นกรรมกร ทะเลาะ สถานีขนส่ง ดราฟต์ แตร ฆ่าโค คนแก่ ตู้เย็น หว่านข้าวในนา ดอกราตรี หมา แว่นตาเลนส์ใส มีด ต้นไม้แห้ง ถั่วปลูกอยู่ในไร่ น้ำพริก ม้าสีขาว ขนมปัง ศาล แคร่หาม ปลาฉลาม ปลิงดูดเลือด จับปิ้ง เปลื้องผ้าตัวเอง เห็นพ่อที่ตายไปแล้ว ผ้าสีดำ ดื่ม ทอดผ้าป่า ปฏิเสธการดื่มเหล้า เอามือตบต้นขาตัวเอง ขิม ป่า จุฬามณี นกเค้าแมวหรือนกฮูก นกนางนวล คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ขโมยอาหาร แก้ผ้า นอนบนเตียง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM