ทำนายฝัน 'ฟันปลอม'

ฝันเห็น ฝันว่า ฟันปลอม ฝันว่าฟันปลอมหลวม คุณจะผิดใจกับเพื่อนฝูง แต่หากได้ใส่ฟันปลอมเพื่อนฝูง ตัวเองจะทำให้เกิดเรื่องผิดใจกับมิตรสหาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฟันปลอม'

ฝันว่าฟันปลอมหลวม คุณจะผิดใจกับเพื่อนฝูง แต่หากได้ใส่ฟันปลอมเพื่อนฝูง ตัวเองจะทำให้เกิดเรื่องผิดใจกับมิตรสหาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ปลาเงินปลาทอง ปลาทอง ได้พูดคุยกับเพื่อน สนามหญ้า ซื้อปลาทอง พ่อหม้าย นํ้าพุขนาดใหญ่ ภรรยานอกใจ ชาวประมง ไพ่ เนกไท กระโดด ข่วน ตู้นิรภัย ตู้อาหาร น้ำเหลือง ปีนเขา ระย้า เจ้านาย เท้าเจ็บ ท่องเที่ยวในสวน ตรอมใจ ได้ลาภ คำสัญญา ปราสาทเก่าแก่ แมวสีสวาท ศาลพระภูมิ แหวนหาย ประกาศข่าวดี เทียนชัย ปราสาทเล็กๆ นั่งบนหลังนกกระเรียน ไม้เท้า ฤกษ์ดี บ้านมีช่องโหว่ นางพยาบาล ความรักระหว่างคน 3 คน ประกาศนียบัตร อสนีบาต คบบัณฑิต จอมปลวก บันไดเลื่อน เดินอยู่ในความมืด ธารน้ำ ขัง ปลาหมึก ภาษา งานศพ บันไดสูง เจ้าสาว ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ ดาวร่วงลงมาจากฟ้า ปากเจ็บ มีคนขอโทษ เข้าไปในโรงพยาบาล คราด รถเมล์ ชักว่าว ล้างหน้าตัวเอง พลอยหลากสีสัน นักประพันธ์ มีดเหน็บที่เอว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ กระดาษเช็ดมือ กีฬา กรวยกรอกน้ำ ไม้ไผ่ หงส์ ไผ่ ไถนา จมูกแหว่ง ไฟไหม้ปราสาท เถาวัลย์ ตะไกร ออกจากบ้าน มุดรั้วลวดหนาม พ่อตาย โบดำผูกเสาบ้าน พระเจ้า ทำนาเกี่ยวข้าว ทอดทิ้งคนรัก นาข้าวรกร้าง จำเลย ขวาน มีฤทธิ์ เห็นคนเดินละเมอ ลา ( สัตว์ ) ถูกเสือกัด ปลิงดูดเลือด วิ่ง แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป แคร่หาม หวีงา ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ ลูกจันทร์ เดินไปบนเนินเขา ผู้หญิงพายเรือ ขายของ กอด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM