ทำนายฝัน 'ฟันหลุด'

ฝันเห็น ฝันว่า ฟันหลุด ฝันว่าฟันตัวเองหลุดออก ถอนเองหรือผู้อื่นถอน ทำนายว่าจะมีข้าว ของหายหรือพัง จะมีปัญหาหลายเรื่องเข้ามาในช่วงนี้ ไม่มีโชค ไม่ควร เสี่ยง และระวังจะเกิดเจ็บป่วยได้ หรืออาจจะสูญเสียคนใกล้ตัว คนรู้จัก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฟันหลุด'

ฝันว่าฟันตัวเองหลุดออก ถอนเองหรือผู้อื่นถอน ทำนายว่าจะมีข้าว ของหายหรือพัง จะมีปัญหาหลายเรื่องเข้ามาในช่วงนี้ ไม่มีโชค ไม่ควร เสี่ยง และระวังจะเกิดเจ็บป่วยได้ หรืออาจจะสูญเสียคนใกล้ตัว คนรู้จัก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

รีดนมโค ถั่วงอก ปล้นสะดม ลา ( สัตว์ ) สายรุ้ง ถวายข้าวพระ ท้องฟ้าสีแดง โฉนดที่ดิน กระดานดำมีข้อความ ตู้ไปรษณีย์ ตั๊กแตน พระราชินี ตู้รับจดหมาย ทหาร ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก ผู้หญิงชักมีด เต่า ดับเทียน หวีหัก คนเกี่ยวข้าว ลำธาร งู ทุเรียน มองดูเหว สร้าง ยุ้งข้าว รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส ไก่กกไข่ คิดถึง ย้ายบ้าน ตู้เย็น เพชรนิลจินดา บุคคลที่เป็นคนร้าย กางเขน ใช้ผ้าโพกศีรษะ ตาหลายคู่ กระถาง กลอง เณรหางนาค จำเลย โคมไฟหรือโคมตะเกียง โต๊ะรับประทานอาหาร ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง ปอด เมฆบังแสงอาทิตย์ ทางรถไฟ พระพุทธบาท เบ็ดตกปลา ได้ยินเสียงกลอง ต่างหู ทำนาเกี่ยวข้าว แกะ ใช้สายสิญจน์ขึงรอบบ้าน มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า แร้งเกาะหลังคาบ้าน ช่างปั้น นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง มีดตกน้ำ กรวยจราจร ปากเปื่อย รังไก่ น้ำล้นเขื่อน ตักบาตร หน้าต่างพัง ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน เครา ฮองเฮา (ราชินี) กอดผู้ชาย คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด ฝ้าย ร่องน้ำ ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ ห่าน วัง จมูกขาด ซาวข้าว ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว ซองจดหมายสีชมพู อดทน กางเขน (นก) ทาก ไลน์ ( LINE ) ควาย ฟุตบอล ขี้เกียจ กระดาษเปื้อนหมึก แม่มด ดอกไม้ ลูกๆ ทำความผิด กองกระดูก พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง พลับพลา ปล่อยปลาดุก กำแพงเมืองจีน เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด ถั่ว ขวาน กองทัพ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM