ทำนายฝัน 'ฟาง'

ฝันเห็น ฝันว่า ฟาง ฝันว่าได้นอนบนกองฟาง ทำนายว่าจะมีโชคลาภจากญาติผู้ใหญ่ และมีผู้ใหญ่สนับสนุน หน้าที่การงานก้าวหน้า และการเงินดีขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฟาง'

ฝันว่าได้นอนบนกองฟาง ทำนายว่าจะมีโชคลาภจากญาติผู้ใหญ่ และมีผู้ใหญ่สนับสนุน หน้าที่การงานก้าวหน้า และการเงินดีขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หลงทาง ลำคลอง รับประทานเครื่องเทศ มัคคุเทศก์ เข็มเย็บผ้า ทอดผ้าป่า มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง หมากัด ถูกข่มขืน แหวนแต่งงาน พรวน นุ่งผ้าใหม่ ศีล ปีศาจ โล่ แท่น พูดกับกลุ่มชน ภรรยาทิ้ง ประโคม ดอกไม้ไฟ กล่าวคำอำลากับใครบางคน ถอดรองเท้า กินผัก ประกายไฟ กินเลี้ยง เงา กระบอกไม้ไผ่ หน้าอก ได้ยินเสียงกบ บันไดเลื่อน ตัวเองเจ็บป่วย ฉิ่ง หญิงโสเภณี เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ เจ้า กะละมัง อุ้มเด็กทารก คางคก เก็บกวาดบ้าน ปอกเปลือกผลไม้ บูชา ถนน จานแตก ทาก ดื่มสุรา หนอนไต่ตามร่างกาย ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ดาวตกจากท้องฟ้า รถพยาบาล จมูกขาด ฝน เสื้อผ้า สังข์ ขมิ้น ฆ่าใครบางคน เชือก เลือดออกทางช่องคลอด ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย ต้นโพธิ์ ไฟ กินลิ้น นำอุจจาระกลับบ้าน เห็นคนเปิดประตู ขื่อคา หมา ฝี กกไข่ พระพุทธบาท กระหายน้ำ โกนขนหน้าแข้ง ปีนป่ายภูเขา แต่งงานก่อนกำหนด เดินอยู่ในป่าช้า ถูกขัง ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น กินปลาหมึก กลัว โต๊ะรับประทานอาหาร จับเงิน ญาติเสียชีวิต รักตัวเอง ญาติทำความผิด พรม ลูกเต๋า ศิลา หน้าต่าง ขนลุก เจ็บปวด ไก่ ราชา มองดูเหว โฆษก ฆ่างู ชนไก่ รถเมล์ บ้านไฟไหม้ บวม วงกบ สายรุ้ง เดินอยู่ในป่า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM