ทำนายฝัน 'ฟืน'

ฝันเห็น ฝันว่า ฟืน ฝันเห็นคนตัดฟืน หรือ เข้าป่าไปตัดฟืน จะมีโชคลาภ และมีฐานะดีขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฟืน'

ฝันเห็นคนตัดฟืน หรือ เข้าป่าไปตัดฟืน จะมีโชคลาภ และมีฐานะดีขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ไฟนรก คลอดลูก งูเลื้อย โล่ ปลา ผนังบ้าน ช้างเหยียบ ถูกจับ กระดาษข่อย สร้างบ้าน ลำคานเสียงฉาบ ฐานทัพทหาร กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว กระจกแตก โต๊ะรับประทานอาหาร ประแจ ทารกดูดนมคุณ ฟ้าแลบ ได้ยินเสียงดนตรีไทย หนีจากถ้ำ ชู้รัก ดาดฟ้า ได้รับรางวัล ขุดถ่านหิน กระเป๋าเดินทาง ทาสี ตกน้ำ ถูก แตน-ต่อ ต่อย แข็งแรง เครื่องศาสตราวุธ กำลังผจญภัยกับเพื่อนหญิง โครงกระดูกสัตว์ เงาะป่า นอนบนพื้นน้ำ ส้วม ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง ไฟไหม้ป่า นาฬิกาปลุก ไว้หนวดยาว มรดก เทียนชัย เบ็ดตกปลา กษัตริย์ ร้องเพลง มีด ซองบุหรี่ เหาะ พระสงฆ์ ปลาหมึก ท้องเสีย กินลูกอม พริก กัลยาณิวัฒนา เดินเป็นวงกลม มีความปรารถนา บวม คนที่มีท่าทางเร่งรีบ พลอยหลากสีสัน กลด บังสูรย์ นั่งเล่น กระท่อมร้าง หมาหอน ได้ยินเสียงปี่พาทย์ รูปภาพของเครือญาติ ผลักประตู ธรณีสูบ ตะไคร้ ชกมวย ชายชรา ผึ้งบินรอบรังของมัน ไก่ออกไข่ ยกยอ สุนัขหอน แสงนีออน มองนํ้าตกตามลำพัง นอนกลับหัว ทอง เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ ล่าสัตว์ ผู้ชายตบผู้หญิง ข่มขืนคนอื่น คงกระพันชาตรี เลิกมุ้งขึ้น แว่นตาเลนส์สีดำ เมือง มีคนเกลียด ฆ่าวัว ตกกองไฟ สละราชสมบัติ มังกร ขนนกสีดำ สายสนตะพาย ภาพ ถูกตัดศีรษะ ตราสัง ฆาตกร จมน้ำ กีตาร์ ยิงกา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM