ทำนายฝัน 'ฟ้อนรำ'

ฝันเห็น ฝันว่า ฟ้อนรำ ฝันว่าได้เห็นการฟ้อนรำ ทำนายว่าจะมีเกณฑ์โยกย้ายที่อยู่อาศัย หรือที่ทำงาน แต่หากฝันว่าตัวเองฟ้อนรำ ทำนายว่าจะมีเคราะห์ เดือด ร้อนจากเพื่อนที่ทำงาน ถูกนินทาว่าร้าย หรือทรยศหักหลัง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'ฟ้อนรำ'

ฝันว่าได้เห็นการฟ้อนรำ ทำนายว่าจะมีเกณฑ์โยกย้ายที่อยู่อาศัย หรือที่ทำงาน แต่หากฝันว่าตัวเองฟ้อนรำ ทำนายว่าจะมีเคราะห์ เดือด ร้อนจากเพื่อนที่ทำงาน ถูกนินทาว่าร้าย หรือทรยศหักหลัง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เห็นคนเปิดประตู ปวดท้อง ฆ่าหมัด ขโมยทรัพย์สมบัติ ความรังเกียจ กินอุจจาระ กลองโบราณ ซื้อไม้กระดาน ตัวเองถูกประหาร ปราสาท พายเรือกับคนอื่น ไพ่ ต่อสู้ จน เจว็ด ร่างกายตัวเอง จอกใส่เหล้า ครอบครัว ผ้าเช็ดตัว น้ำล้นเขื่อน สุนัขเข้ามาเลีย ปฏิทิน สาดน้ำ ภิกษุ ทะเลาะกับเพื่อน ถูกหวายรัด ฝี กระสือ เป็นไข้ คบคนพาล สนามกีฬา เดินอยู่ในความมืด กระเป๋าเดินทาง จมูก ดับกองไฟ เจ้าบ่าว ได้สวมแว่นตาดำ ขุดถ่านหิน เป็ดว่ายน้ำ ครัว เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด ปี่ ข่าวดี โบดำผูกเสาบ้าน ทะเลาะกับภรรยา น้ำพุ ร้านค้า นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ สวมเสื้อขาด ถือไต้ หรือ คบไฟ ฝาหม้อตกลงพื้น ถุงเงิน ถุงทอง สตางค์ ล้างหวี เณรหางนาค พระพุทธรูป เครื่องลายคราม กล้วยเน่า กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี ป่วยลงท้อง งูรัด ตะกร้าพลาสติก คนที่มีท่าทางเร่งรีบ ซื้อปลาทอง ถาด ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น แมวออกลูก ทะเลที่เงียบสงบ เดินทางไปทิศตะวันออก องคมนตรี ปอด นางพยาบาล พระจันทร์ขึ้นเต็มดวง ฮอกกี้ กรง อดอยาก ตกหน้าผา ใช้กระเทียมทำอาหาร เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ ฆ่างู ทหารเข้าบ้าน วัวควาย เมา พูดคุยกับเจ้านาย โต๊ะ ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ กลืนดวงอาทิตย์ ดาว องค์พระ ไก่ เกลียดคนต่างชาติ ไก่ออกไข่ กางเขน (นก) มีฤทธิ์ เต่า ท้องฟ้าสีแดง ถางหญ้า สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) มาลัย ถูกยิงด้วยธนู

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM