ทำนายฝัน 'ฟ้ายามเมฆครึ้ม'

ฝันเห็น ฝันว่า ฟ้ายามเมฆครึ้ม ฝันเห็นฟ้ายามเมฆครึ้ม คุณจะโชคร้าย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'ฟ้ายามเมฆครึ้ม'

ฝันเห็นฟ้ายามเมฆครึ้ม คุณจะโชคร้าย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

คลอดบุตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โขลงช้าง หญิง ประกาศข่าวดี ไม้พลอง สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) เมฆสีแดง กอไผ่ ฟาง กำแพงเมืองจีน ปากเน่า ข่วน ผึ้งทำรังในบ้านของเรา สติ หีบสมบัติ เถาวัลย์ บุตร นั่งรถหรู จับปลา สวมรองเท้าใหม่ เรือน มะลิ กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ ปากเจ็บ ของเน่าเสีย ตะกวด ทำขวัญ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ แช่ง น้ำลาย ปลาฉลาม นั่งรถ เป็นใบ้ รถจักรยาน ดื่มยาพิษ คู คลอง ปราสาทเก่าแก่ ฝาเรือน ปีนป่ายภูเขา เล่นน้ำฝน ชฎา ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว ภาพวาด ขนมชั้นหลากสี กินอุจจาระ เครื่องครัว เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง เปรต เด็กเกิดใหม่ มีดหาย ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ ต่อสู้กับปีศาจ ข้อเท้าแพลง ถูกเปลื้องผ้า แตร ธนู ด้วง ฝุ่น กระแสน้ำ ฝนตั้งเค้า ผู้หญิงชักมีด รถเข็นศพ ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ เวที สายนาฬิกาข้อมือขาด ผ้าเช็ดตัว นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ นำฟองน้ำมาล้างจาน ถอด น้ำมัน ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว กวาด พานทอง แสงบนท้องฟ้า โกหก คนเกี่ยวข้าว ภรรยาออกจากบ้าน น้ำล้นเขื่อน ตราสัง ตัดเล็บ ดื่มน้ำ เดินขึ้นที่สูง จอก จองจำ เงินหาย ทดน้ำ แสงสว่าง นั่งนับลูกประคำ ขนสัตว์ เห็นเหรียญสตางค์ ขนนกสีขาว สร้าง ทำผ้าเช็ดหน้าหาย ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง น้อยหน่า ถวายพระด้วยดอกบัว ตกใจ ทำน้ำหก ปราศจากอํานาจ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น